Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 04 від 30.04.2009 р.

30.04.2009

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

30.04.2009                                    м. Київ                                                № 04

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова

 

Члени Правління:

Б. Борисов

Д. Грищук

К. Козлов

О. Кульчицький

Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

В. Куковський

С. Пархоменко

О. Щербина

 

Секретар:        

Т. Дацина

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (6), що складають більшість від загальної кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний:

1. Інформація про результати засідання комітету ІнАУ з питань Свободи слова 08.04.09 р. та затвердження його рішень.

2. Інформація про результати засідання Юридичного комітету ІнАУ та затвердження його рішень.

3. Про хід підготовки до конференції ІнАУ і ДП «УМОТ»  (UA-IX) в м. Судак.

4. Про хід роботи над проектом «Скарга».

5. Про діяльність робочої групи ІнАУ з комунальної кабельної каналізації.

6. Про виробленні відношення ІнАУ до підходів щодо реєстрації інтернет-активності користувачів, викладених у Директиві 2006/24/EC Європейського парламенту та Ради Європи від 15 березня 2006 р.. «Про збереження даних ...».

7. Про результати участі представників ІнАУ в заходах:

- Круглий стіл з питань захисту інтелектуальної власності в мережі Інтернет 22.04.09 р.;

- Конференція "Безпека дітей в Інтернеті" 22.04.09 р.;

- Семінар «Співробітництво проти кіберзлочинності в Україні», 29.04.09 р.

8. Різне.

 

1. Інформація про засідання комітету ІнАУ з питань Свободи слова 08.04.09 р. та затвердження його рішень.

 

1. Заслухали:

Голову комітету ІнАУ з питань Свободи слова Е. Шнурко-Табакову.

 Ухвалили:

1.1. внести такі зміни до Регламенту комітету ІнАУ з питань Свободи слова:

- п. 3 викласти в такому формулюванні:

3. Чергові засідання Комітету проходять в офісі ІнАУ, о 10 годині, в другу середу кожного парного місяця. У випадку, якщо зазначений день є святковим - засідання проводиться в перший робочий день після свята.

- після п. 9 Регламенту внести пункт з форми голосування в такому формулюванні:

10. Процедура прийняття рішень Комітету має очну та заочну форму. Заочне прийняття рішень реалізується методом опитування членів Комітету у розсилці. В цьому разі рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш ніж половина членів Комітету. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти”, голос голови Комітету має вирішальне значення;

1.2. включити Багірова Е., Кравченко В., Ольшанського О. та Рачинського С. до складу Комітету;

1.3. затвердити напрямки роботи Комітету з питань Свободи слова у відповідності до Протоколу засідання Комітету від 08.04.2009 р.;

1.4. затвердити план роботи Комітету на квітень-травень у відповідності до Протоколу засідання Комітету від 08.04.2009р.;

Голосували: «за» - одноголосно.


2. Інформація про результати засідання Юридичного комітету ІнАУ та затвердження його рішень.

2. Заслухали:

Виконавчого директора ІнАУ В. Куковського.

Ухвалили:  

2.1. прийняти до відома результати засідання Юридичного комітету 24.04.09 р.;

2.2. пункт 5.1. «Положення про Юридичний комітет» викласти у такому формулюванні:

Процедура прийняття рішень Комітету має очну та заочну форму. Рішення з питань, що виносяться на розгляд засідання Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні. Заочне прийняття рішень реалізується методом опитування членів Комітету у розсилці. В цьому разі рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менш ніж половина членів Комітету. У разі рівної кількості голосів „за” і „проти”, голос голови Комітету має вирішальне значення;

2.3. звернутися до НКРЗ, Держпідприємництва, Мінюсту з листом про скасування рішення НКРЗ № 1348 від 12.02.09 р. «Про схвалення проекту Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку»;

2.4. прийняти юриста компанії «Астеліт» Олену Гриньову до Юридичного комітету ІнАУ в якості експерта.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Про хід підготовки до конференції ІнАУ і ДП Мережа обміну трафіком UA-IX в м. Судак.

 

3. Заслухали:

Директора ДП «УМОТ» С. Пархоменко.

Директора ІнАУ В. Куковського.

Ухвалили:

3.1. доручити В. Куковському та С. Пархоменко внести зміни до тематики круглих    столів.

Голосували: «за» - одноголосно.


4. Про хід роботи над проектом «Скарга».

 

4. Заслухали:

Члена Правління Д. Грищука та Виконавчого директора ІнАУ В. Куковського.

Ухвалили:

4.1. інформацію прийняти до відома.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

5. Про діяльність робочої групи ІнАУ з комунальної кабельної каналізації.
 

5. Заслухали:

Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського.

Ухвалили:

5.1. доручити Виконавчому директору ІнАУ В. Куковському направити лист прокурору м. Києва Є.М. Блажівському щодо порушень при прийнятті рішення Київської міської ради №6/1061від 22 січня 2009 року «Про Методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування, прокладання телекомунікаційних мереж».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

6. Про вироблення відношення ІнАУ до підходів щодо реєстрації інтернет-активності користувачів, викладених у Директиві 2006/24/EC Європейського парламенту та Ради Європи від 15 березня 2006 р.. «Про збереження даних ...».
 

6. Заслухали:

Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського.

Ухвалили:

6.1. зробити переклад Директиви та доручити Юридичному комітету ІнАУ провести юридичний аналіз щодо положень Директиви та опублікувати його.

Голосували: «за» - одноголосно.

7. Про результати участі представників ІнАУ в заходах:
 

7.1. круглий стіл з питань захисту інтелектуальної власності в мережі Інтернет 22.04.09 р.;
Заслухали: Виконавчого директора ІнАУ В. Куковського.

7.2. конференція "Безпека дітей в Інтернеті" 22.04.09 р.;
Залухали: Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського.

Ухвалили по п.п. 7.1 та 7.2.: інформацію прийняти до відома.

Голосували по п.п. 7.1 та 7.2.: «за» - одноголосно.

7.3. семінар «Співробітництво проти кіберзлочинності в Україні», 29.04.09 р. Щодо створення робочої групи з питань взаємодії громадських організацій та державних структур щодо протидії кіберзлочинності.
Залухали: Голову Правління ІнАУ Т.Попову.

Ухвалили: делегувати в склад робочої групи з питань взаємодії громадських організацій та державних структур щодо протидії кіберзлочинності наступні кандидатури:

·         Д. Грищук;

·         О. Ольшанський;

·         Е. Шнурко-Табакова.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                                                 Т. Попова

 

Секретар ІнАУ                                                                                                 Т. Дацина