Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 03 від 26.03.2009 р.

31.03.2009

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ (ІнАУ)

ПРОТОКОЛ

26.03.2009                                    м. Київ                                                № 03

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова

 

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

К. Козлов

О. Кульчицький

О. Ольшанський

Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

Д. Кохманюк

В. Куковський

С. Пархоменко

О. Щербина

О. Федієнко

 

Секретар:        

Т. Дацина

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (7), що складають більшість від загальної кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

Порядок денний:

 1. Інформація про результати засідання та затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ 05.03.
 2. Інформація про результати засідання та затвердження рішень Комітету з питань розвитку системи доменних імен від 16.03.09.
 3. Інформація про результати засідання ініціативної групи зі створення Комітету ІнАУ з питань свободи слова 25.03.09.
 4. Виступ голови Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій про напрямки та план роботи комітету, а також щодо експерта Радіокомітету.
 5. Обговорення підготовки до проведення Х Конференції ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком».
 6. Інформація про можливості підключення до Мережі обміну трафіком UA-IX сервера доменних імен компанії Community DNS.
 7. Розгляд заяви про вступ в асоційовані члени ІнАУ компанії «Ультратех», Миколаїв.
 8. Розгляд заяви про вступ в асоційовані члени ІнАУ «СПД Кохманюк».
 9. Щодо роботи з питання відкликання Методики розрахунку орендної плати за використання кабельної каналізації від 22 січня.
 10. Щодо листа-звернення з пропозицією приєднатися до ІнАУ.
 11. Щодо форми участі ІнАУ у "Міжнародному форумі Інтернет-Україна 2009".
 12. Інші питання.

 

1. Інформація про результати засідання та затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ 05.03.09.

1.1 Заслухали: Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського про результати засідання та затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ 05.03.09.

1.2. Ухвалили:

- Прийняти до відома результати засідання Юридичного комітету 05.03.09.

- Звернутися до НКРЗ, Держпідприємництва, Мінстату, Мінюсту з листом про скасування рішення НКРЗ №1189 від 04.11.08 р. «Про затвердження Положення про звітність на ринку телекомунікацій та поштового зв’язку».

- Доручити Юридичному комітету провести консультації з членом Правління ІнАУ К.Козловим та сформулювати пропозиції щодо рішення НКРЗ №1305 від 20.01.09 р. «Про затвердження змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України». На базі сформульованих пропозицій звернутися до відповідних органів виконавчої влади

- Доручити Юридичному комітету провести консультації з членом Правління ІнАУ К.Козловим з метою уточнення пропозицій щодо рішення НКРЗ № 1348 від 12.02.09 р. «Про схвалення проекту Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого міжнародного, міжміського, місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку», викладених у протоколі засідання Юридичного комітету від 5.03. На базі уточнених пропозицій звернутися до НКРЗ, Держпідприємництва, Мінюсту.

- Виключити зі складу Юридичному комітету О. Черненко, П. Бєлінського, О.Лисюк.

- Включити до складу Юридичному комітету О. Гордієнко (ТОВ «Голден Телеком»/ Білайн).

- Включити до складу Юридичному комітету О. Мамуню (Василь Кисіль і партнери) в якості  експерта.

1.3. Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. Інформація про результати засідання та затвердження рішень Комітету з питань розвитку системи доменних імен від 16.03.09.

2.1 Заслухали: заступника Голови Правління ІнАУ О.Ольшанського про результати засідання та затвердження рішень Комітету з питань розвитку системи доменних імен 16.03.09.

2.2. Ухвалили:

- Прийняти до відома результати засідання Комітету з питань розвитку системи доменних імен 16.03.09.

- Констатувати, що Правила домену. UA і система адміністрування домену. UA та доменів другого рівня в зоні. UA потребують реформування. Вважати найбільш ефективною формою вироблення змін до Правил домену. UA та системи адміністрування домену. UA створення Робочої групи із залученням адміністратора доменної зони. UA, представників ТОВ «Хостмастер», компаній-реєстраторів, представників доменного комітету ІнАУ.

- Включити до складу Робочої группи з питань доменної реформи в зоні .UA такі кандидатури:

1.         Борисов Борис        (Колокол)

2.         Блоцький Павло      (Інтернет Інвест)

3.         Власенко Петро      (Колокол)

4.         Власова Людмила    (Альфа Каунтер)

5.         Кравченко Вікторія (Топ Нет)

6.         Кондратюк Віктор    (Томас)

7.         Кохманюк Дмитро    (Хостмастер)

8.         Могильний Віталій    (HostPro)

9.         Ольшанський Олександр    (Imena)

10.       Підгорний Володимир         (Адамант)

11.       Попова Тетяна        (Альфа Каунтер)

12.       Ткаченко Світлана  (Хостмастер)

13.       Черненко Тетяна     (Хостмастер)

 

- Доручити Олександру Ольшанському на засіданні Робочої групи з питань доменної реформи в зоні .UA поставити питання про членство в Робочій групі з питань доменної реформи в зоні .UA Валерія Пекара (Євроіндекс).

- Затвердити такий склад Комітету з питань розвитку системи доменних імен:

1.         Блоцький Павло      (Інтернет Інвест)

2.         Власова Людмила    (Альфа Каунтер)

3.         Кравченко Вікторія (Топ Нет)

4.         Кохманюк Дмитро    (Хостмастер)

5.         Могильний Віталій    (HostPro)

6.         Ольшанський Олександр    (Imena)

7.         Підгорний Володимир         (Адамант)

8.         Зубок Віталій          (ElVisti)

- Затвердити Головою Комітету з питань розвитку системи доменних імен:

Підгорного Володимира      (Адамант)

 

- Включити до складу Комітету з питань розвитку системи доменних імен у якості експерта:

Попову Тетяну       (Альфа Каунтер)

2.3. Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Інформація про результати засідання ініціативної групи зі створення Комітету ІнАУ з питань свободи слова 25.03.09.

3.1 Заслухали: члена Правління ІнАУ Е.Шнурко-Табакову про результати засідання ініціативної групи зі створення Комітету ІнАУ з питань свободи слова 25.03.09.

3.2. Ухвалили:

- Прийняти до відома результати засідання ініціативної групи зі створення Комітету ІнАУ з питань свободи слова 25.03.09.

- Затвердити такі основні напрямки роботи Комітету ІнАУ з питань свободи слова:

1. Активне сприяння розробці та впровадженню нормативно-правової бази стосовно реєстрації інтернет-ЗМІ на добровільних засадах.

2. Активне сприяння розробці та впровадженню нормативно-правової бази стосовно забезпечення свободи слова в Україні. В законах та нормативно-правових актах, що вводять певні обмеження, сприяти максимальній однозначності тлумачення положень.

3. Протидія спробам нормативного закріплення можливості позасудового блокування інтернет-ресурсів шляхом моніторингу та аналізу законодавчих ініціатив, проведення громадських слухань, круглих столів із залученням представників Інтернет-ринку, медіа-юристів, авторів законодавчих ініціатив, тощо.

4. Протидія зусиллям будь-яких структур зі створення негативного іміджу інтернет-ЗМІ шляхом проведення публічних заходів з залученням представників державних та громадських організацій, співпраці з медіа, тощо.

5. Утвердження в суспільній свідомості і в правовій практиці поняття про те, що права і свободи повинні дотримуватися незалежно від медіасередовища.

6. Розгляд скарг на обмеження свободи слова та на цензуру з метою протидії спробам зменшення свободи слова в українському сегменті мережі Інтернет.

- Затвердити Положення про Комітет ІнАУ з питань свободи слова

- Згідно з п.3.3 Положення, затвердити персональний склад Комітету:

1. Елліна Шнурко-Табакова, член Правління ІнАУ.

2. Валерій Пекар, представник компанії-члена ІнАУ «Євроіндекс».

3. Олександр Сорока, представник компанії-члена ІнАУ «Медіа Інвест».

4. Марина Поваляєва, представник компанії-члена ІнАУ «Кримтел».

5. Олександр Дяченко, юрист Української асоціації видавців періодичної преси (УАВПП).

6. Ярослава Карибіна, виконавчий директор інформаційного агентства ЛігаБізнесІнформ.

7. Олена Притула, «Українська правда», головний редактор.

- Згідно з п.3.7 Положення, Призначити Головою Комітету Елліну Шнурко-Табакову, члена Правління ІнАУ.

- Прийняти до відома можливість проведення прес-конференцій на базі ЛігаБізнесІнформ

 

3.3. Голосували: «за» - одноголосно.

 

4. Виступ Голови Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій про напрямки та план роботи комітету, а також про експерта Радіокомітету.

4.1 Заслухали: Голову комітету ІнАУ з питань радіотехнологій О.Федієнка про напрямки та план роботи комітету.

4.2. Ухвалили:

 затвердити такі пріоритетні напрямки роботи комітету:

1. Усунення протиріч та колізій в питаннях взаємодії операторів та різних державних органів (зокрема ДІЗ та УДЦР) при  реєстрації бездротових абонентських пристроїв

2. Стимулювання контролю за діяльністю державних органів у галузі зв'язку з боку держави та громадськості

3. Моніторинг та забезпечення виконання державними органами встановлених строків розгляду заявок та виконання впроваджень у сфері радіодоступу та РЕЗ

4. Сприяння сумлінному виконанню державними органами у галузі зв'язку своїх обов'язків у сфері радіочастотної очистки частотних ресурсів, наданих у користування учасникам ринку

5. Сприяння вирішенню проблеми реєстрації РЕЗ

6. Протидія незаконним проявам посилення фіскальних функцій щодо операторів радіокомунікацій

7. Аналіз та впровадження в Україні передового світового та європейського досвіду регулювання розподілу радіочастот та використання РЕЗ

8. Інформування існуючих та потенційних користувачів у питаннях підключення та використання РЕЗ

9. Координація зусиль учасників ринку безпровідного доступу з огляду на захист своїх прав.

- Включити до складу Комітету з питань радіотехнологій Віктора Лукіна (Ультратех, Миколаїв) в якості  експерта.

4.3. Голосували: «за» - одноголосно.

 

5. Про підготовку до проведення Х Конференції ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком» .

5.1 Заслухали: директора ДП «Українська мережа обміну трафіком» С.Пархоменко про підготовку до проведення Х Конференції ІнАУ та ДП «Українська мережа обміну трафіком»

5.2. Ухвалили:

- провести Конференцію у м. Судак 28 травня - 1 червня 2009 р. ;

- попередньо затвердити таку тематику конференції:

1. Актуальні питання законодавства у сфері телекомунікацій

2. Реформа домену .UA.

3. Шляхи розвитку Мережі обміну трафіком "UA-IX" на сучасному етапі

4. Використання радіотехнологій

5. Питання свободи слова

6. Перспективи впровадження медіа технологій в ТБ

        

- доручити Радіокомітету та Комітету з питань свободи слова надати уточнення до тематики Конференції;

- затвердити вартість участі в Конференції та спонсорських пакетів.

5.3. Голосували: «за» - одноголосно.

 

6. Інформація про можливості підключення до Мережі обміну трафіком UA-IX сервера доменних імен компанії Community DNS.

 

6.1 Заслухали: адміністратора домену .UA Д.Кохманюка щодо можливостей підключення до Мережі обміну трафіком UA-IX сервера доменних імен компанії Community DNS.

6.2. Ухвалили: прийняти інформацію до відома.

6.3. Голосували: «за» - одноголосно.

 

7. Розгляд заяви про вступ в асоційовані члени ІнАУ компанії «Ультратех», Миколаїв.

7.1 Заслухали: Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського про вступ в асоційовані члени ІнАУ компанії «Ультратех», Миколаїв. Рекомендації дають дійсні члени ІнАУ «Атлантіс Телеком» і «Укрком» (Херсон).

7.2. Ухвалили: прийняти в асоційовані члени ІнАУ компанії «Ультратех», Миколаїв.

7.3. Голосували: «за» - одноголосно.

 

8. Розгляд заяви про вступ в асоційовані члени ІнАУ «СПД Кохманюк».

8.1 Заслухали: Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського про вступ в асоційовані члени ІнАУ СПД Кохманюк. Рекомендації дають дійсні члени ІнАУ «Інтернет Інвест» і «Колокол».

8.2. Ухвалили: доручити Юридичному комітету надати роз’яснення з приводу можливості прийому в ІнАУ такого суб’єкта господарчої діяльності, як СПД.

8.3. Голосували: «за» - одноголосно.

 

9. Щодо роботи з питання відкликання Методики розрахунку орендної плати за використання кабельної каналізації від 22 січня.

9.1 Заслухали: Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського про роботу зі змін до Методики розрахунку вартості використання кабельної каналізації.

9.2. Ухвалили:

- Інформацію прийняти до відома.

- За основу методики розрахунку вартості використання кабельної каналізації в будинках прийняти підхід на основі сервітуту та кількості домогосподарств.

- Затвердити склад Робочої групи при комісії Київради з питань транспорту та зв’язку у складі:

1. Тетяна Дорошенко        Адамант

2. Євген  Макуха     Індастріал Медіа Нетворк

3. Вікторія Кравченко        Топ НЕТ

4. Володимир Васильєв      Воля-Кабель

5. Володимир Куковський  ІнАУ

9.3. Голосували: «за» - одноголосно.

 

10. Щодо листа-звернення з пропозицією приєднатися до ІнАУ.

10.1 Заслухали: Голову Правління ІнАУ Т.Попову про необхідність направлення листа-звернення з пропозицією приєднатися до ІнАУ.

10.2. Ухвалили:

- Доручити Директору ІнАУ розробити проект  листа-звернення щодо залучення учасників українського ІКТ-ринку до ІнАУ в трьох сегментах (провайдери, реєстратори-хостери, Інтернет-ЗМІ) та підготувати списки потенційних отримував цих листів.

10.3. Голосували: 6 – за, 1 – утримався. Рішення прийнято.

 

11. Щодо форми участі ІнАУ у "Міжнародному форумі Інтернет-Україна 2009"

11.1. Заслухали: Виконавчого директора ІнАУ В. Куковського з інформацією щодо участі ІнАУ у заходах в рамках "Міжнародному форумі Інтернет-Україна 2009".

11.2. Ухвалили: доручити Виконавчому директору ІнАУ провести переговори з організаторами заходу щодо оптимальних умов участі в них членів ІнАУ.

11.3. Голосували: «за» - одноголосно.

 

12. Щодо форми участі ІнАУ в "Українському форумі Інтернет діячів"

11.1. Заслухали: заступника Голови Правління ІнАУ О.Ольшанського з пропозицією щодо участі ІнАУ у заходах в рамках "Українського форуму Інтернет діячів ".

11.2. Ухвалили: доручити Виконавчому директору ІнАУ провести переговори з організаторами заходу щодо оптимальних умов участі в них членів ІнАУ.

11.3. Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                                                 Т. Попова

Секретар ІнАУ                                                                                                 Т. Дацина