Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 03 від 18.03.2010 р.

31.03.2010

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

18.03.2010                                    м. Київ                                                № 03

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова 

 

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

Д. Грищук

М. Коміссарук

В. Кравченко

О. Кульчицький

О. Ольшанський

І. Пєтухов

Е. Шнурко-Табакова

О. Фєдієнко

 

Запрошені:

О. Гудзь

Д. Костюк

В. Куковський

О. Щербина

 

Секретар:        

Т. Дацина

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (11), що складають більшість від загальної

 кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.

Порядок денний:

 

1. Вибори Голови Правління ІнАУ та Заступника Голови Правління ІнАУ.

2. Затвердження Плану роботи Правління на 2010 рік. Про плани роботи Комітетів ІнАУ у 2010 році.

3. Затвердження рішень засідання Юридичного комітету від 16.03.2010.

4. Затвердження рішень засідання Робочої групи ІнАУ з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності від 10.03.2010. Обговорення доцільності розробки глосарію необхідних понять та визначень, зокрема щодо законодавчого відділення понять провайдерів доступу до мережі Інтернет та контент-провайдерів.

5. Затвердження рішень наради з протидії піратству в Інтернеті від 11.03.2010. Обговорення доцільності створення бібліотеки ресурсів або каталогу об‘єктів авторського права.

6. Про реагування на публікацію «Якому капіталу служить Інтернет Асоціація України?" на сайті Національної експертної комісії із захисту суспільної моралі. Ситуація з проектом закону «Про суспільну мораль».

7. Про ситуацію з підтримкою ІнАУ проектів EEBC і Телерадіоярмарку.

8. Про хід виконання проекту соціологічних досліджень Інтернету.

9. Про ситуацію з прийняттям законопроекту №5333 та строки проведення спільного з УСПП круглого столу щодо ККЕ.

10. Інші питання:

      10.1. Про тези доповіді Голови Правління ІнАУ на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом» 18-20.05.2010, Київ.

      10.2. Про пропозицію TBS Group щодо підтримки конференції «Інтернет-Ліга.Бізнес», яка пройде 25-26 березня в Києві, в ТПП України.

      10.3. Щодо звернення до ІнАУ представників оргкомітету ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики про спонсорську підтримку заходу.

10.4. Щодо подальшого використання технології Microsoft Live Meeting під час заходів та засідань ІнАУ.

10.5. Про пропозицію компанії Eurobusiness Advisory (Лондон) щодо підтримки форуму «Київський Міжнародний бізнес Форум (KIBF-2010)», який пройде за підтримки АМКУ 3-4 червня 2010 р. в Києві, в  готелі Інтерконтиненталь.

1. Вибори Голови Правління ІнАУ та Заступника Голови Правління ІнАУ.

1.1. Слухали: членів Правління  з пропозиціями кандидатур на обрання Голови Правління ІнАУ.

Була запропонована кандидатура Т.Попової.

Ухвалили: призначити Головою правління ІнАУ Т.Попову.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

1.2. Слухали: членів Правління  з пропозиціями кандидатур на обрання Заступника Голови Правління ІнАУ.

Була запропонована кандидатура: О.Ольшанського.

Ухвалили: призначити Заступником Голови Правління ІнАУ О.Ольшанського.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. Затвердження Плану роботи Правління на 2010 рік. Про плани роботи Комітетів ІнАУ у 2010 році.

Слухали: голову Правління ІнАУ щодо Плану роботи Правління на 2010 р. та зауваження членів Правління.

Ухвалили:

2.1. Взяти План роботи Правління на 2010 р. за основу. Запропонувати членам Правління до 25.03.2010 р. надати зауваження та пропозиції щодо Плану та щодо своєї відповідальності за виконання окремих пунктів Плану. Доручити виконавчому директору ІнАУ внести зміни до Плану у відповідності з вказаними зауваженнями та пропозиціями членів Правління.

2.2. Доручити Головам Комітетів ІнАУ врахувати План роботи Правління на 2010 р. при розробці планів роботи Комітетів та представити ці плани на затвердження Правлінням.

2.3. Розглянути основні напрямки діяльності Третейського суду ІнАУ на наступному засіданні Правління ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Затвердження рішень засідання Юридичного комітету від 16.03.2010.

3.1. Слухали: голову Юридичного комітету ІнАУ В.Кравченко щодо рішень засідання Юридичного комітету від 16.03.2010.

Ухвалили:

3.1.1. Затвердити рішення засідання Юридичного комітету від 16.03.2010.

3.1.2. Щодо законопроектів «Про електронну комерцію» (6086, 6086-1) та «Про електронну торгівлю (комерцію) (6086-2) вважати за доцільне:

- підготувати лист в профільний комітет Верховної Ради України (Комітет з питань фінансів і банківської діяльності) з пропозицією проведення громадських слухань щодо законопроектів  № 6086 та 6086-2.

-  підготувати лист в профільний комітет Верховної Ради України (Комітет з питань фінансів і банківської діяльності) щодо невідповідності потребам ринку законопроекту № 6086-1 (н.д. Яценко);

Голосували: «за» - одноголосно.

3.2. Слухали: голову Юридичного комітету ІнАУ В.Кравченко щодо Плану роботи Комітету на 2010 р.

Ухвалили: затвердити План роботи Юридичного комітету Правління на 2010 р. з урахуванням зауважень.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4. Затвердження рішень засідання Робочої групи ІнАУ з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності від 10.03.2010. Обговорення доцільності розробки глосарію необхідних понять та визначень, зокрема щодо законодавчого відділення понять провайдерів доступу до мережі Інтернет та контент-провайдерів.

Слухали: В.Куковського, І.Пєтухова щодо рішень засідання Робочої групи від 10.03.2010.

Ухвалили: взяти до відома рішення засідання Робочої групи від 10.03.2010 з урахуванням зауважень, сформулювати п. 4.4 протоколу рішень  засідання Робочої групи від 10.03.2010 таким чином:

«Розробити глосарій необхідних понять та визначень, зокрема щодо законодавчого відділення понять провайдерів доступу до мережі Інтернет та провайдерів послуг».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

5. Затвердження рішень наради з протидії піратству в Інтернеті від 11.03.2010. Обговорення доцільності створення бібліотеки ресурсів або каталогу об‘єктів авторського права.

5.1. Слухали: Д.Грищука щодо рішень наради з протидії піратству в Інтернеті від 11.03.2010.

Ухвалили:

5.1.1. Взяти до відома рішення наради з протидії піратству в Інтернеті від 11.03.2010 з урахуванням висловлених зауважень:

- пункт 1.4. рішення наради з протидії піратству в Інтернеті від 11.03.2010 сформулювати таким чином:

«Правлінню ІнАУ надати технічну підтримку при створенні такого ресурсу та рекомендувати його членам ІнАУ та іншим зацікавленим учасникам ринку.».

- перше речення пункту 2 рішення наради з протидії піратству в Інтернеті від 11.03.2010. сформулювати таким чином:

«Сторони знайшли розуміння, що механізм залучення операторів і провайдерів до фінансової моделі продажу об'єктів авторського права може бути цікавий сторонам, і він може бути знайдений.».

5.1.2. Доручити виконавчому директору ІнАУ розробити Меморандум щодо співробітництва у сфері протидії піратству в Інтернеті

Голосували: «за» - одноголосно.

 

6. Про реагування на публікацію «Якому капіталу служить Інтернет Асоціація України?» на сайті Національної експертної комісії із захисту суспільної моралі. Ситуація з проектом закону «Про захист суспільної моралі».

6.1. Слухали: Т.Попову про можливі шляхи реагування на зазначену публікацію.

Ухвалили: Направити листа щодо публікації на сайті Національної експертної комісії із захисту суспільної моралі після його затвердження у розсилці Правління.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

6.2. Слухали: Т.Попову про ситуацію з проектом закону «Про захист суспільної моралі» та пропозиції щодо дій ІнАУ стосовно цього проекту закону.

Ухвалили:

6.2.1. Продовжити роботу у робочій групі щодо альтернативного проекту закону «Про захист суспільної моралі».

6.2.2. Направити листа до Національної експертної комісії із захисту суспільної моралі щодо проекту закону «Про захист суспільної моралі» після його затвердження у розсилці Правління.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

 6.3. Слухали: Т.Попову щодо Регламенту роботи Правління ІнАУ.

 Ухвалили: Доручити Т.Поповій та О.Ольшанському опрацювати пропозиції щодо змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ та запропонувати їх до розгляду Правлінням.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

7. Про ситуацію з підтримкою ІнАУ проектів EEBC і Телерадіоярмарку.

7.1. Слухали: Т.Попову, О.Ольшанського про ситуацію з підтримкою ІнАУ проектів EEBC і Телерадіоярмарку.

Ухвалили: Доручити О.Ольшанскому до 25.03.2010 підготувати до підписання Меморандум про співробітництво між ІнАУ та організаторами виставки EEBC.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

8. Про хід виконання проекту соціологічних досліджень Інтернету.

Слухали: В.Куковського про хід виконання проекту соціологічних досліджень Інтернету та М.Коміссарука про шляхи подальшого розвитку напрямку соціологічних досліджень Інтернету.

Ухвалили:

8.1. Взяти участь в організації та проведенні у травні 2010 круглого столу «Вимірювання в медіа» в рамках Робочої групи з медіа досліджень, куди разом з ІнАУ входять ІТК, AGB,  Радіокомітет НАМ, УАІР, TNS, GFK Ukraine, Inmind, Асоціація зовнішньої реклами України, Українська Асоціація Видавців Періодичної Преси;

8.2. Створити Комітет ІнАУ з питань інтернет-реклами. Призначити Головою Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами М.Коміссарука. Доручити виконавчому директору ІнАУ провести підготовчу роботу щодо створення Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

9. Про ситуацію з прийняттям законопроекту №5333 та строки проведення спільного з УСПП круглого столу щодо ККЕ.

Слухали: І.Пєтухова по суті питання.

Ухвалили:

Запропонувати УСПП провести спільний Круглий стіл «Формування ефективних механізмів регулювання телекомунікаційного ринку України» з орієнтовною датою 25 березня 2010 р., на якому обговорити такі ключові питання: підвищення ефективності системи державного управління та регулювання у сфері ІКТ та чіткий розподіл повноважень між Держзв'язку і НКРЗ; шляхи усунення дублювання функцій органів центральної та місцевої влади в питаннях будівництва і використання телекомунікаційних мереж; кроки щодо законодавчого врегулювання телекомунікаційного ринку України та підтримка відповідних законотворчих ініціатив.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

10. Різне:

10.1. Про тези доповіді Голови Правління ІнАУ на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання регулювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом», яка відбудеться 18-20 травня 2010 у м.Києві.

Слухали: Т.Попову по суті питання.

Ухвалили: Вважати доцільною участь Т.Попової у зазначеній конференції з доповіддю з теми «Доступ до ринків телекомунікацій та здійснення державного нагляду на ринку зв‘язку», тези доповіді обговорити в розсилці Правління.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

10.2. Про пропозицію TBS Group щодо підтримки конференції «Інтернет-Ліга.Бізнес», яка пройде 25-26 березня в Києві, в ТПП України.

      Слухали: В.Куковського по суті питання.

Ухвалили: З огляду на рішення Правління ІнАУ від 28.01.2010 р. щодо підтримки Українського форуму інтернет-діячів, який має у порівнянні з конференцією «Інтернет-Ліга.Бізнес» близьке тематичне і цільове спрямування та час проведення, вважати доцільним сконцентруватись на підтримці Українського форуму інтернет-діячів.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

10.3. Щодо звернення до ІнАУ представників оргкомітету ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики про спонсорську підтримку заходу.

Слухали: Т.Попову по суті питання.

Ухвалили: Надати від ІнАУ спонсорську підтримку ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади для організації харчування учасників у сумі 2 тис грн.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

10.4. Щодо подальшого використання технології Microsoft Live Meeting під час заходів та засідань ІнАУ.

      Слухали: В.Куковського, І.Пєтухова по суті питання.

Ухвалили:

10.4.1. Вважати можливим використання технології відео-конференції для забезпечення дистанційної участі членів Правління у засіданнях Правління.

10.4.2. Доручити виконавчому директору ІнАУ вивчити питання використання технічних засобів відео-конференцій та запропонувати рішення Правлінню ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

10.5. Про пропозицію компанії Eurobusiness Advisory (Лондон) щодо підтримки форуму «Київський Міжнародний бізнес Форум (KIBF-2010)», який пройде за підтримки АМКУ 3-4 червня 2010 р. в Києві, в  готелі Інтерконтиненталь.

      Слухали: В.Куковського по суті питання.

Ухвалили: Підтримати проведення форуму при умові участі доповідача від ІнАУ. Доручити директору ІнАУ надати Правлінню додаткову інформацію щодо форуму «Київський Міжнародний бізнес Форум (KIBF-2010)».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                       Т.В. Попова

 

Секретар ІнАУ                                                                       Т.В. Дацина