Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 02 від 26.02.2009 р.

27.02.2009

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ

26.02.2009                                    м. Київ                                                № 02

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

Голова Правління:

Т. Попова

 

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

Д. Грищук

О. Єлісєєв

К. Козлов

В. Кравченко

О. Кульчицький

О. Ольшанський

Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

В. Куковський

С. Пархоменко

О. Щербина

 

Секретар:        

Т. Дацина

 

 

Порядок денний:

1. Вибори Голови Правління ІнАУ та заступника Голови Правління ІнАУ.

2. Затвердження Плану роботи Правління на 2009 р.

3. Затвердження Положення про Комітет ІнАУ з питань радіотехнологій, пріоритетні напрямки роботи а також його складу та Голови.

4. Обговорення ходу виконання робіт з реалізації проекту Skarga.

5. Інші питання.

 

1.1. Заслухали: членів Правління  з пропозиціями щодо висування кандидатур на обрання Голови Правління ІнАУ.

Членами ІнАУ був запропонований один кандидат – Т.В. Попова

1.1. Голосували: «за» - 9 (дев’ять) членів Правління.

«утримались» - 1 (один) член Правління.

1.1. Ухвалили: призначити Головою правління ІнАУ Т.В. Попову.

1.2. Заслухали: членів Правління  з пропозиціями щодо висування кандидатур на обрання Заступника Голови Правління ІнАУ.

Членами ІнАУ були запропоновані  наступні кандидати:

1. О.Я. Ольшанський  (Imena.UA)

2. В.Є. Гарбуз  (Воля)

3. Е.В. Шнурко-Табакова (ІСС)

1.2. Ухвалили: згідно рейтингового голосування Заступником Голови Правління обрано О.Я. Ольшанського (п’ять голосів

 

2. Заслухали: голову Правління ІнАУ щодо Плану роботи Правління на 2009 р.

2. Ухвалили: взяти План роботи Правління на 2009 р. за основу та доручити виконавчому директору ІнАУ внести до нього зміни у відповідності з вказаними зауваженнями членів Правління.

2. Голосували: «за» - одноголосно.

 

3.1. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ В. Куковського з інформацією щодо Положення про Комітет ІнАУ з питань радіотехнологій.

3.1. Ухвалили: затвердити Положення про Комітет ІнАУ з питань радіотехнологій. (Додаток - 1)

3.1. Голосували: «за» - одноголосно. 

 

3.2. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ В. Куковського з інформацією щодо складу Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій.

3.2. Ухвалили: затвердити наступний склад Комітету:

1.       Олександр Федієнко (ІМК)

2.       Валерій Фєдяєв (Топ НЕТ)

3.       Ігор Ярцев (Yapic.net)

4.       Дмитро Бурак (Аргоком)

5.       Дмитро Лукін (Ультратех)

6.       Олександр Слободянюк (Моторола)

7.       Олександр Півнюк (концерн РРТ)

3.2. Голосували: «за» - одноголосно.      

   

3.3. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ В. Куковського з інформацією щодо пріоритетних напрямків роботи Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій.

3.3. Ухвалили: доопрацювати пріоритетні напрямки роботи Комітету з урахуванням Статуту ІнАУ та запросити на наступне засідання Правління ІнАУ Голову Комітету з планом роботи.

3.3. Голосували: «за» - одноголосно.     

 

3.4. Заслухали: членів Правління з пропозиціями щодо кандидатури на посаду Голови Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій.

3.4. Голосували: «за» - 9 (дев’ять) членів Правління.

«утримались» - 1 (один) член Правління.  

3.4. Ухвалили: призначити Головою Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій О. Федієнка (ІМК).    

4.  Заслухали: виконавчого директора В. Куковського та члена Правління ІнАУ Д. Грищука з інформацією про хід виконання робіт з реалізації проекту Skarga.

4.  Ухвалили: виділити на перший етап розробки веб-інтерфейсу проекту Skarga 10 000 (десять тисяч) гривень з бюджету мережі обміну трафіком UA-IX, затвердити виконавцем проекту Д. Грищука та доручити Б. Борисову контроль за виконанням робіт по даному проекту.

4.  Голосували: «за» - одноголосно.

 

5.1. Заслухали: Голову Правління ІнАУ Щодо форми участі ІнАУ у підготовці до парламентських слухань "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів" 17 червня 2009 року.

5.1. Ухвалили: взяти участь у парламентських слуханнях "Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів" 17 червня 2009 року. Підготувати 2-3 виступи членів Правління ІнАУ на цьому заході.

5.1. Голосували: «за» - одноголосно.

 

5.2. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ В. Куковського з інформацією щодо форми участі ІнАУ у організації проведення інформаційного семінару на тему «Нормативно - правові та інституційні засади участі українських  наукових установ та підприємств у Сьомій рамковій програмі ЄС за тематичним пріоритетом «Інформаційні та телекомунікаційні технології», запланованого на І півріччя 2009 року.

5.2. Ухвалили: доручити виконавчому директору ІнАУ В. Куковському з’ясувати умови участі у семінарі та проінформувати членів ІнАУ щодо цього заходу у електронній розсилці Members.

5.2. Голосували: «за» - одноголосно.   

    

5.3. Заслухали: виконавчого директора В. Куковського та членів Правління ІнАУ з інформацією щодо «Загальних правил роботи в Інтернеті».

5.3. Ухвалили: доручити Т. Поповій, О. Ольшанському, О. Єлісєєву протягом п’яти робочих днів (до 5.03.2003) доопрацювати «Загальні правила роботи в Інтернеті».

5.3. Голосували: «за» - одноголосно.

 

5.4. Заслухали: членів правління ІнАУ щодо внесення змін до Регламенту роботи Правління ІнАУ  - перенесення початку роботи чергових засідань з 10:00 на 11:00.

5.4. Голосували: «за» - 8 (вісім) членів Правління.

«утримались» - 2 (два) члена Правління.

5.4. Ухвалили: внести зміни до Регламенту роботи Правління ІнАУ - перенести  початок роботи чергових засідань Правління ІнАУ з 10:00 на 11:00.

 

5.5. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ В. Куковського з інформацією про прийом у дійсні члени ІнАУ компанії «Василь Кисіль і партнери».

5.5. Ухвалили: прийняти в дійсні члени ІнАУ компанію «Василь Кисіль і партнери».

5.5. Голосували: «за» - одноголосно.

 

5.6. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ В. Куковського з інформацією про можливість участі ІнАУ у  виставці-форумі «Всесвітній МСЕ Телеком 2009».

5.6. Ухвалили: доручити виконавчому директору ІнАУ В. Куковському надати членам ІнАУ інформацію про виставку-форум «Всесвітній МСЕ Телеком 2009» у електронній розсилці Members, а також з’ясувати можливість розміщення PR-матеріалів про діяльність ІнАУ на національному стенді України та на інших заходах виставки-форуму «Всесвітній МСЕ Телеком 2009».

5.6. Голосували: «за» - одноголосно.

 

5.7. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ В. Куковського з інформацією про відповідь Національній експертній комісії України з питань захисту суспільної моралі щодо її варіанту Меморандуму про співробітництво за безпеку в українському сегменті Інтернету.

5.7. Ухвалили: доручити виконавчому директору ІнАУ В. Куковському  внести узгоджені членами Правління доповнення до Меморандуму на надати Меморандум на підписання Голові Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі.

5.7. Голосували: «за» - одноголосно.

 

5.8. Заслухали: виконавчого директора ІнАУ В. Куковського з інформацією про пропозицію щодо участі ІнАУ у заходах в рамках ЕЕВС-2009: програма конференцій «Говорить і показує Україна» та Східноєвропейська виставка та конференція ЕЕВС-2009 (організатор – «Техекспо»), а також про пропозицію участі ІнАУ у конференції «Відповідність вимогам стандарту безпеки PCI DSS в Україні, захист середовища карткових платежів» (організатор – «PCI Київ»).

5.8. Ухвалили: доручити виконавчому директору ІнАУ провести переговори з організаторами заходів щодо оптимальних умов участі в них членів ІнАУ. Надалі у співробітництві з організаторами виставок, конференцій, семінарів та інших заходів керуватися такими принципами:

- захід повинен бути перш за все орієнтований не на просування окремого бренду, а на вирішення нагальних проблем відповідних сегментів ринку;

- у відповідь на підтримку заходу ІнАУ має отримувати відповідні PR-опції на цьому заході, а також можливість виступу представників ІнАУ з привітанням, доповіддю, тощо;

- члени ІнАУ, які залучаються до участі у заході на комерційній основі через посередництво ІнАУ, мають отримувати суттєву знижку від організаторів.

5.8. Голосували: «за» - одноголосно.

 

5.9. Заслухали: члена Правління ІнАУ Кирила Козлова щодо шкоди для ринку чергового відкладення  Антимонопольним комітетом України розгляду справи щодо визнання монополістами у власних мережах ряду операторів телекомунікацій України.

5.9. Ухвалили: доручити членам Правління ІнАУ Кирилу Козлову та Олександру Кульчицькому надати виконавчому директору ІнАУ тези щодо підготовки відповідного листа до АМКУ. Доручити виконавчому директору ІнАУ підготувати, узгодити та направити даний лист.

5.9. Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                                                 Т. Попова

Секретар ІнАУ                                                                                                 Т. Дацина