Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 02 від 18.02.2010 р.

28.02.2010

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

18.02.2010                                    м. Київ                                                № 02

Засідання Правління ІнАУ

 

Присутні:

 

Голова Правління:

Т. Попова 

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

Д. Грищук

К. Козлов

В. Кравченко

О. Кульчицький

О. Ольшанський

Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

О. Гудзь

Д. Костюк

М. Коміссарук

В. Куковський

С. Пархоменко

І. Пєтухов

О. Щербина

 

Секретар:        

Т. Дацина

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени (9), що складають більшість від загальної

 кількості складу. Засідання Правління вважається правомочним розглядати

всі питання порядку денного.

Порядок денний:

 

1.  Стосовно участі ІнАУ в проекті розробки "Принципів формування тарифів на послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку", що виконується ВАТ „Діпрозв’язок” на замовлення ряду операторів, які входять до «Телас».

2.  Щодо підготовки до XI з'їзду ІнАУ та VI Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства»

2.1. Затвердження Звіту про діяльність ІнАУ у 2009 р;

2.2. Затвердження Програми Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства»;

2.2. Розгляд пропозицій стосовно  змін до Статуту ІнАУ;

2.3. Розгляд пропозиції Microsoft щодо трансляції Конгресу в регіони за допомогою технології Live Meeting;

2.4. Щодо організації участі представників дійсних членів ІнАУ у VI З’їзді

3.  Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ.

4.  Щодо визначення переможця конкурсу на виконання соціологічних вимірів аудиторії Інтернет.

5.  Питання розпуску Комітетів ІнАУ, які не діяли протягом 2009 р.

  1. Інші питання:

6.1. про дії ІнАУ на ЗП №2582 від 18.11.2009  "Про внесення змін до підпункту "з" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";

6.2. стосовно відзнаки (подяки) до  10-річчя ІнАУ за вагомий внесок у забезпечення розвитку галузі ІКТ, багаторічну, сумлінну працю та високий професіоналізм.

 

1. Стосовно  участі ІнАУ в проекті розробки «Принципів формування тарифів на послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку», що виконується ВАТ „Діпрозв’язок” на замовлення ряду операторів, які входять до «Телас».

Слухали: В.Куковського, Д.Грищука

Ухвалили:

- розглядати можливість участі ІнАУ в проекті розробки «Принципів формування тарифів на послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку» тільки в разі включення до єдиного Технічного завдання на науково-дослідну роботу об‘єктів кабельної каналізації зв‘язку комунальної власності, відповідно до пропозицій ІнАУ до проекту Закону України № 5333 (вих. листи ІнАУ № 228-230 від 17.12.2009 р.).

- взяти участь у Днях кабельного телебачення України (1 - 5 червня 2010 р, Гаспра, Крим).

     Голосували: «за» - одноголосно.

 

2. Щодо підготовки до ХІ з'їзду ІнАУ та VI Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства».

2.1. Затвердження Звіту про діяльність ІнАУ у 2009 р

Слухали: Т.Попову, членів Правління ІнАУ

Ухвалили: внести зауваження членів Правління до 22.02.10 року та затвердити Звіт про діяльність    ІнАУ у 2009 р., шляхом голосування в електронній розсилці «Bord».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.2. Затвердження Програми Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства»;

Слухали: В.Куковського та членів Правління

Ухвалили: взяти за основу проект програми ХІ Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства» з урахуванням зауважень членів Правління.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.3. Розгляд пропозицій стосовно змін до Статуту ІнАУ

Слухали: О. Гудзь, В. Кравченко

Ухвалили:

2.3.1. доручити юристу ІнАУ О. Гудзь та Голові Юридичного комітету ІнАУ В. Кравченко до 22.02.10 р. внести запропоновані зміни Правлінням та надіслати на узгодження в електронну розсилку «Board»;

2.3.2. представити VI З’їзду ІнАУ необхідність внесення змін до Статуту ІнАУ з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства України та пропонувати затвердити Статут ІнАУ в новій редакції.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.4. Розгляд пропозиції Microsoft щодо трансляції Конгресу в регіони за допомогою технології Live Meeting

Слухали: В.Куковського

Ухвалили: Доручити виконавчому директору ІнАУ опрацювати питання співробітництва з компанією Microsoft щодо трансляції засідання Правління ІнАУ за допомогою технології Live Meeting.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

2.5 Стосовно організації участі представників дійсних членів ІнАУ у VI З’їзді

Ухвалили: доручити директору ДП «УкрМОТ» С. Пархоменко проінформувати всіх представників дійсних членів ІнАУ щодо можливої участі у VI З’їзді ІнАУ, виключно за правильно оформленою довіреністю.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

3. Затвердження рішень Юридичного комітету ІнАУ.

Слухали: В.Кравченко

Ухвалили:

3.1 затвердити рішення Юридичного комітету ІнАУ;

3.2. вважати лист Асоціації операторів IP-телефонії до НКРЗ щодо проекту Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг голосового  зв'язку через мережу Інтернет таким, що не відповідає потребам подальшого розвитку ІКТ-ринку України;

3.3. доручити адміністрації ІнАУ підготувати відповідь Асоціації операторів IP-телефонії щодо позиції Правління ІнАУ відносно підготовленого цією Асоціацією проекту Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг голосового  зв'язку через мережу Інтернет.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

4. Про визначення переможця конкурсу на виконання соціологічних вимірів аудиторії Інтернет.

Слухали: Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського та Коміссарука М. (ТОВ «Укрнет»).

Ухвалили:

4.1. взяти інформацію про конкурсні пропозиції учасників до відома;

4.2. прийняти рішення про визначення переможця конкурсу на виконання соціологічних вимірів аудиторії Інтернет до 25 лютого 2010 шляхом опитування членів Правління в електронній розсилці «Board» та провести відповідне інформування учасників конкурсу та ринку;

4.3. зробити повідомлення щодо переможця конкурсу на виконання соціологічних вимірів аудиторії Інтернет на ХІ Конгресі «Україна на шляху до інформаційного суспільства»;

4.4. визнати необхідним проведення аудиту проекту проведення соціологічних вимірів аудиторії Інтернет;

4.5. доручити Виконавчому директору ІнАУ провести підготовчу роботу щодо визначення Правлінням ІнАУ аудитора проекту проведення соціологічних вимірів аудиторії Інтернет та запросити додаткову інформацію для членів Правління стосовно компаній ІnMind та «Міжнародна Маркетингова група Україна».

Голосували: «за» - одноголосно.

 

5. Питання розпуску Комітетів ІнАУ, які не діяли протягом 2009 р.

Слухали: Т.Попову та членів Правління щодо чотирьох недіючих Комітетів:

1) Kомітет з питань безпеки та попередження правопорушень в інформаційних системах,

2) Технічний комітет,

3) Комітет з питань електронно-комунікаційних сервісів,

4) Комітет з питань Інтернет-телефонії.

Ухвалили:

у зв’язку з відсутністю результатів діяльності у поточному  році, розпустити дані комітети ІнАУ.

Голосували:

«за» - шість членів Правління

«утримались» - три члена Правління

           Рішення про розпуск прийнято більшістю голосів Правління.

6. Різне.

6.1. Про дії ІнАУ на ЗП №2582 від 18.11.2009  "Про внесення змін до підпункту "з" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"

            Слухали: І.Пєтухова

Ухвалили:

- доручити юристу ІнАУ розібратися по суті даного питання та підготували лист до профільного комітету ВРУ стосовно тез, викладених у експертному висновку на ЗП №2582 від 18.11.2009 року з урахуванням пропозицій членів Правління;

- виступити з критикою проекту Податкового кодексу України (законопроект 2215 від 21.07.2009) стосовно повноважень органів місцевої влади встановлювати податки

Голосували: «за» - одноголосно.

 

6.2. Стосовно відзнаки (подяки) до  10-річчя ІнАУ за вагомий внесок у забезпечення розвитку галузі ІКТ, багаторічну, сумлінну працю та високий професіоналізм.

Слухали: В. Кравченко, Т. Попову.

Ухвалили: доручити адміністрації ІнАУ провести переговори з представниками виконавчої влади даної       галузі щодо можливої співпраці .

Голосували: «за» - одноголосно.

 

6.3. Щодо листа листа Асоціації операторів IP-телефонії до НКРЗ стосовно проекту Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг голосового  зв'язку через мережу Інтернет.

Слухали: Кравченко В.

Ухвалили:

6.3.1. вважати лист Асоціації операторів IP-телефонії до НКРЗ щодо проекту Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг голосового  зв'язку через мережу Інтернет таким, що не відповідає потребам подальшого розвитку ІКТ-ринку України;

6.3.2. доручити адміністрації ІнАУ підготувати відповідь Асоціації операторів IP-телефонії щодо позиції Правління ІнАУ відносно підготовленого цією Асоціацією проекту Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг голосового  зв'язку через мережу Інтернет.

Голосували: «за» - одноголосно.

 

Голова Правління ІнАУ                                                Т.В. Попова

 

Секретар ІнАУ                                                              Т.В.  Дацина