Протокол засідання Правління Інтернет Асоціації України № 01 від 28.01.2010 р.

31.01.2010

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

ПРОТОКОЛ

28.01.2010                                    м. Київ                                                № 01

Засідання Правління ІнАУ

Присутні:

Голова Правління:

Т. Попова 

Члени Правління:

Б. Борисов

В. Гарбуз

Д. Грищук

О. Єлісєєв

К. Козлов

В. Кравченко

О. Кульчицький

О. Ольшанський

Е. Шнурко-Табакова

 

Запрошені:

О. Гудзь

Г. Карпов

Д. Костюк

Д. Кохманюк

В. Куковський

С. Пархоменко

 

Секретар:        

Т. Дацина

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні у повному складі (10). Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

Порядок денний:

    1.       Про конкурс на виконання соціологічних вимірів аудиторії Інтернет.

 1. Про підготовку до 11 з'їзду ІнАУ та 6 Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства». Обговорення проектів:

- звіту про діяльність ІнАУ у 2009 р;

- програми Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства»;

- змін до Статуту.

 1. Затвердження рішень Бюджетного комітету ІнАУ.
 2. Затвердження рішень Робочої групи ІнАУ з питань кабельної каналізації електрозв’язку від 26.01.2010.
 3. Питання взаємодії з правоохоронними органами щодо попередження вилучення серверного обладнання та носіїв. Запрошується співробітник СБУ Георгій Карпов.
 4. Про дії ІнАУ до Дня безпечнішого Інтернету 9.02.2010.
 5. Дії ІнАУ в плані виконання Меморандуму про співробітництво ІнАУ з організатором виставки EEBC компанією «Техекспо».
 6. Про результати зустрічі Д. Кохманюка з представниками ICANN. Про осінню конференцію реєстраторів. Запрошується Адміністратор домену .UA Д.Кохманюк.
 7. Про запрошення з боку оргкомітету RIPE Regional Meeting до участі представника ІнАУ у програмному комітеті конференції (Москва, 28-30 вересня 2010)
 8. Щодо співробітництва ІнАУ з Держдепартаментом інтелектуальної власності та представниками авторських прав. Затвердження листа до агрегаторів та представників авторських прав щодо надання інтернет-провайдерам легальної можливості комерційного використання продуктів та списку розсилки.
 9. Затвердження листа до Прем’єр-міністра України щодо затримки перегляду справи про ринкове становище операторів мобільного зв’язку Антимонопольним комітетом України
 10. Інші питання.

 

1. Про замовлення виконання соціологічних вимірів аудиторії Інтернет.

Слухали: О.Ольшанського

Ухвалили:

1.1.   затвердити проект конкурсних умов з урахуванням зауважень;

1.2.   провести прес-конференції щодо оголошення умов конкурсу 1 лютого за участи Т.Попової, О.Ольшанського, Е.Шнурко-Табакової та В.Куковського;

1.3.   доручити виконавчому директору ІнАУ звернутися до членів ІнАУ з пропозицією про надання добровільних цільових внесків на виконання соціологічних вимірів аудиторії Інтернет.

            Голосували:

           «за» - вісім членів

           «утримались» - два члени

 

2. Про підготовку до 11 з'їзду ІнАУ та 6 Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства». Обговорення проектів Звіту про діяльність ІнАУ у 2009 р., Програми Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства», Змін до Статуту ІнАУ.

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

2.1.  доручити виконавчому директору ІнАУ доопрацювати проекти Звіту про діяльність ІнАУ у 2009 р. з урахуванням виказаних зауважень;

2.2.  доручити виконавчому директору ІнАУ доопрацювати проект Програми Конгресу «Україна на шляху до інформаційного суспільства» з урахуванням зауважень;

2.3.  доручити виконавчому директору ІнАУ організувати підготовку листа на ім’я директора УМІЦ щодо надання робочих матеріалів всіх документів, зокрема проекту «Правил домену .UA»;

2.4.  доручити Юридичному комітету ІнАУ розглянути доцільність внесення змін до Статуту ІнАУ з огляду на відповідність чинному законодавству;

2.5.  провести позапланове засідання Правління 18 лютого 2010 р. об 11:00.

         Голосували: «за» - одноголосно

 

3. Затвердження рішень Бюджетного комітету.

Слухали: Т.Попову

Ухвалили:

3.1. рекомендувати З’їзду ІнАУ затвердити звіт по бюджету ІнАУ за 2009 рік та проект бюджету ІнАУ на 2010 рік. з урахуванням зауважень;

3.2. затвердити звіт по бюджет ДП УМОТ за 2009 рік та проект бюджету ДП УМОТ на 2010 рік. з урахуванням зауважень;

3.3. директорам ІнАУ та УМОТ до 3 лютого  затвердити гріфіки відпусток на 2010 рік, які повинні передбачати ліквідацію невикористаних відпусток за попередні календарні періоди до 1 липня 2010 року.

3.4. доручити заступнику директора ІнАУ вивчити питання вартості ювілейних значків та медалей до 10-річчя ІнАУ та ДП УМОТ.

Голосували: «за» - одноголосно

 

4. Затвердження рішень Робочої групи ІнАУ з питань кабельної каналізації електрозв’язку від 26.01.2010.

Слухали: Д.Грищука

Ухвалили:

4.1. затвердити рішення Робочої групи ІнАУ з питань кабельної каналізації електрозв’язку від 26.01.2010 з урахуванням зауважень;

4.2. доручити виконавчому директору ІнАУ узгодити питання щодо проведення спільного з УСПП круглого столу з питань кабельної каналізації електрозв’язку.

           Голосували: «за» - одноголосно

 

5. Питання взаємодії з правоохоронними органами щодо попередження вилучення серверного обладнання та носіїв. Запрошується співробітник СБУ Георгій Карпов.

Слухали: Т.Попову, Г.Карпова.

Ухвалили:

5.1. Звернутись с пропозицією до Робочої групи ІнАУ з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності про розробку Методичних рекомендації щодо зняття електронних даних з комп’ютерних систем, огляду комп’ютерних систем, вилучення речових доказів у вигляді елементів комп’ютерних систем у встановлених законодавством випадках збору доказів про відповідні правопорушення, які б:

- забезпечували захист законних інтересів третіх осіб;

- забезпечували виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо розрахунку балансу очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта;

- враховували рекомендації «Керівних принципів співробітництва між правоохоронними органами та постачальниками послуг мережі Інтернет проти кіберзлочинності», ухвалених глобальною Конференцією «Співробітництво проти кіберзлочинності», Рада Європи, Страсбург, 1-2 квітня 2008 року;  

- передбачали залучення експертів до проведення зняття електронних даних, огляду комп’ютерних систем та вилучення речових доказів у вигляді елементів комп’ютерних систем.

Після опрацювання направити ці рекомендації керівникам відповідних правоохоронних органів та операторам, провайдерам телекомунікацій.

5.2. Звернутись с пропозицією до Робочої групи ІнАУ з питань взаємодії громадських організацій і державних структур з протидії кіберзлочинності про розробку проекту змін до Кримінального кодексу України та відповідних законів України, які би передбачали звільнення  постачальника інформаційних  послуг від відповідальності за зберігання та передачу інформації при умові, коли діяльність цього постачальника обмежена технічним процесом дії та наданням доступу до мережі передачі даних, у відповідності до Директиви 2000/31/ЄС «Європейського парламенту та Ради "Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку" від 8 червня 2000 року.

Голосували: «за» - одноголосно

 

6. Про дії ІнАУ до Дня безпечнішого Інтернету 9.02.2010.

Слухали: Т.Попову, В.Куковського.

Ухвалили:

6.1. направити членам ІнАУ, власникам інтернет-ресурсів та інтернет-ЗМІ листи з пропозицією розмістити на їх веб-сайтах банеру проекту «Скарга» до Дня безпечнішого Інтернету. Розповсюдити прес-реліз напередодні Дня безпечнішого Інтернету;

6.2. доручити Т.Поповій виступити з доповіддю «Європейська практика протидії незаконному інтернет-контенту і досвід ІнАУ щодо її впровадження в Україні» під час Конференції Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті «Діти в Інтернеті: реальні небезпеки віртуального світу»;

6.3. звернутись до організаторів Конференції Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті «Діти в Інтернеті: реальні небезпеки віртуального світу» з пропозицією щодо розповсюдження під час заходу журналу для вчителів та батьків «hi-Tech у школі»;  

6.4. доручити заступнику виконавчого директора ІнАУ підготувати для публікації статтю до Дня безпечнішого Інтернету.

Голосували: «за» - одноголосно

 

7. Дії ІнАУ в плані виконання Меморандуму про співробітництво ІнАУ з організатором виставки EEBC компанією «Техекспо».

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

7.1. провести в партнерстві з організаторами виставок expoTel та EEBC та профільними ЗМІ (при зацікавленості з їх боку) спільне опитування учасників ІКТ-ринку «Перспективи розвитку галузі зв'язку України в 2010 році»;

7.2. надати членам ІнАУ Список телекомунікаційних світових заходів на 2010 рік, наданий компанією «Техекспо», з метою налагодження співробітництва з провідними світовими організаціями та асоціаціями для залучення передового досвіду на конференції та інші науково-практичні заходи в Україні при відвідуванні міжнародних заходів членами ІнАУ;

7.3. розробити план заходів з метою популяризації Соціологічних вимірів аудиторії Інтернет на майданчиках expoTel та EEBC.

Голосували: «за» - одноголосно

 

8. Про результати зустрічі Д. Кохманюка з представниками ICANN. Про осінню конференцію адміністраторів європейських доменних зон. Запрошується Адміністратор домену .UA Д.Кохманюк.

Слухали: Д.Кохманюка.

Ухвалили:

8.1. прийняти інформацію до відома;

8.2. доручити О.Ольшанському провести переговори з організаторами осінньої конференції адміністраторів європейських доменних зон про проведення в Україні осінньої конференції адміністраторів європейських доменних зон та підтримку цього заходу з боку ІнАУ.

Голосували: «за» - одноголосно

 

9. Про запрошення з боку оргкомітету RIPE Regional Meeting до участі представника ІнАУ у програмному комітеті конференції (Москва, 28-30 вересня 2010).

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили: направити для участі у програмному комітеті конференції RIPE Regional Meeting адміністратора УМОТ С.Поліщука.

Голосували: «за» - одноголосно

 

10. Щодо співробітництва ІнАУ з Держдепартаментом інтелектуальної власності та представниками авторських прав. Затвердження листа до агрегаторів та представників авторських прав щодо надання інтернет-провайдерам легальної можливості комерційного використання продуктів та списку розсилки.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

10.1. затвердити текст листа та список розсилки до агрегаторів та представників авторських прав щодо надання інтернет-провайдерам легальної можливості комерційного використання продуктів;

10.2. доручити Юридичному комітету ІнАУ провести аналіз «Рекомендацій щодо вдосконалення механізму регулювання цифрового використання об’єктів авторського права і суміжних прав», розроблених Державним департаментом інтелектуальної власності;

10.3. у відповідь на Запрошення від Державного департаменту інтелектуальної власності направити для участі у засіданні українсько-американської Групи співпраці з питань забезпечення виконання законодавства у сфері інтелектуальної власності 2 лютого 2010 Т.Попову, В.Куковського та директора ООО "Сервіс Онлайн" А. Хветкевича (за згодою);

Голосували: «за» - одноголосно

 

11. Затвердження листа до Прем’єр-міністра України щодо затримки перегляду справи про ринкове становище операторів мобільного зв’язку Антимонопольним комітетом України

Ухвалили:

затвердити текст листа до Прем’єр-міністра України щодо затримки перегляду справи про ринкове становище операторів мобільного зв’язку Антимонопольним комітетом України.

Голосували: «за» - одноголосно

 

12. Інші питання:

Щодо підтримки ІнАУ Форуму інтернет-діячів 1 квітня 2010 р.

Слухали: О.Ольшанського.

Ухвалили: Підтримати Форум інтернет-діячів 1 квітня 2010 р

      Голосували: «за» - одноголосно

 

Голова Правління ІнАУ                                                Т.В. Попова

Секретар ІнАУ                                                              Т.В.  Дацина