Протокол заседания Правления ИнАУ от 25.01.2001 г.

25.01.2001

Присутні 10 членів Правління Асоціації:
1. Ольшанський А.Я.
2. Пєтухов І.М.
3. Бродович С.В.
4. Дядюра І.Г.
5. Шевченко І.А.
6. Бурсук О.Д.
7. Ворожбит В.В.
8. Єлісеєв О.В.
9. Габович А.Г.
10. Шнурко-Табакова Е.В.
Голова зборів – Бурсук О.Д.
Секретар зборів – Дядюра І.Г.

Порядок денний:
1. Про прийняття участі в робочій групі, стосовно розробки рекомендацій, надання експертів в галузі адміністрування, розподілу та контролю адресного та доменного просторів української мережі Інтернет.
2. Про створення дочірніх підприємств зі 100% власністю Інтернет Асоціації України, а саме:
- підприємства “Українська мережа обміну трафіком “UA-IX”
- “Інтернет клуб”
Слухали:
1. Заяву Бурсука Олексія Даниловича, про необхідність та доцільність прийняття участі в робочій групі  з наведеного вище питання, так як така участь є виконанням поставлених цілей та завдань Асоціації, сприятиме взаємодії учасників асоціації, професійній підготовці, підвищенню кваліфікації фахівців сфери Інтернет-послуг.

Ухвалили:
1. В усіх випадках прохання приймати участь в робочій групі, стосовно розробки рекомендацій, надання експертів в галузі адміністрування, розподілу та контролю адресного та доменного просторів української мережі Інтернет, як шляхом безпосередньої участі експертів, спеціалістів так і шляхом надання консультацій, порад, тощо.
Голосували: одностайно "за".

2. Створити дочірнє підприємство “Українська мережа обміну трафіком “UA-IX” зі 100% власністю Інтернет Асоціації України.
Голосували: одностайно "за".

3. Затвердити запропонований Бурсуком О.Д. Статут дочірнього підприємства “Українська мережа обміну трафіком “UA-IX” та доручити Голові Правління Асоціації (або його довіреній особі) вирішення всіх питань, пов’язаних з державною реєстрацією підприємства, відкриттям рахунків в установах банків, виготовленням печаток та штампів , реєстрації в усіх державних установах.
Голосували: одностайно "за".

Голова зборів                         Бурсук О.Д.
Секретар зборів                     Дядюра І.Г.