Протокол позачергового засідання Правління Інтернет Асоціації України № 7 від 10.06.2013 р.

10.06.2013

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Протокол позачергового засідання Правління Інтернет Асоціації України № 7

від 10.06.2013 р.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

м. Київ   

ПРИСУТНІ:

Головуючий:   

Т.Попова

Члени Правління:      

В.Гранкін

М.Коміссарук

О.Кульчицький

А.Нагорнюк

С.Одинець

І.Пєтухов

О.Федієнко

Е.Шнурко-Табакова

Секретар Правління:

В.Куковський

Запрошені:

П.Блоцький

Б.Борисов

В.Дяченко

Г.Карпов

Д.Кохманюк

О.Мамуня

А.Окнов

О.Ольшанский

О.Приходько

 

На засіданні Правління ІнАУ присутні члени Правління (9 осіб), що складає більшість від складу Правління (10 осіб).

Засідання Правління вважається правомочним розглядати всі питання порядку денного.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Доопрацювання Концепції розвитку домену .УКР з урахуванням пропозицій, які надійшли.

2. Щодо підготовки до Круглого столу за участю представників інтернет-спільноти, держави та бізнесу з метою обговорення концепції розвитку домену .УКР, а також відтворення Координаційної ради УМІЦ як вищого легітимного робочого органу з керування доменом .УКР.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

1.      Доопрацювання Концепції розвитку домену .УКР з урахуванням пропозицій, які надійшли.

Слухали: Т.Попову, І.Пєтухова, учасників засідання.

Ухвалили:

1.1. Затвердити проект Концепції розвитку домену .УКР (Додаток) в цілому як доопрацьовану пропозицію ІнАУ.

Голосували:

«за» - 6 (В.Гранкін, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко, Є.Шнурко-Табакова)

«утримались» - 2 (М.Коміссарук, І.Пєтухов)

Не голосував: 1 (О.Кульчицький)

Рішення прийнято.

Особлива думка І.Пєтухова: «У зв'язку з порушенням процедури обговорення пропонованих змін на відкритому засіданні Доменного Комітету та Правління ІнАУ, а так само неможливістю вільного висловлювання експертної думки членами Комітету, жорстким емоційним тиском на членів Комітету з боку керівництва Правління і як наслідок низькою якістю опрацювання пропонованих новацій - не підтримую запропоновані зміни.

Засідання Доменного Комітету не відбулося, так як після початку його Засідання кворум був втрачений, і обговорювали тільки члени Правління і запрошені.»

1.2. Надати проект Концепції розвитку домену .УКР як доопрацьовану пропозицію ІнАУ Голові ДАНІІ, Голові НКРЗІ, Директору УМІЦ та керівнику «Ініціативної групи з підготовки зборів для формування складу Координаційної ради національних доменів».

Голосували:

«за» - 6 (В.Гранкін, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко, Є.Шнурко-Табакова)

Не голосували: 3 (М.Коміссарук, О.Кульчицький, І.Пєтухов)

Рішення прийнято.

 

2.      Щодо підготовки до Круглого столу за участю представників інтернет-спільноти, держави та бізнесу з метою обговорення концепції розвитку домену .УКР, а також відтворення Координаційної ради УМІЦ як вищого легітимного робочого органу з керування доменом .УКР.

Слухали: В.Куковського.

Ухвалили:

Не ініціювати проведення Круглого столу у зв’язку з проведенням аналогічних заходів ДАНІІ та НКРЗІ.

Голосували:

«за» - 6 (В.Гранкін, А.Нагорнюк, С.Одинець, Т.Попова, О.Федієнко, Є.Шнурко-Табакова)

Не голосували: 3 (М.Коміссарук, О.Кульчицький, І.Пєтухов)

Рішення прийнято.

 

Головуючий на засіданні

Голова Правління ІнАУ                                                                    Т.Попова

 

Секретар засідання

Виконавчий директор ІнАУ                                                             В.Куковський