Ответ Государственного департамента интеллектуальной собственности на приглашение принять участие в работе Общественного наблюдательного совета по вопросам администрирования домена .UA.

26.06.2003
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

МІНІСТЕРСТВО   ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Україна, МСП 04655,
Київ-53, Львівська площа, 8
Тел.: (044) 212-50-82
Факс: (044) 212-34-49


Директору Інтернет Асоціації України
Мішуренко А. В.

№ 16-12/2080
24.06.2003 

Щодо участі в Громадській наглядовій раді

                           Шановна Альона Василівно!

Розглянувши Ваш лист від 14 травня 2003 року № 119 з пропозицією щодо участі в
Громадській наглядовій раді повідомляємо наступне.
Питання розвитку українського ринку Інтернет-послуг і, зокрема, адміністрування
домену .UA досить актуальне.
На сьогодні перед Державним департаментом інтелектуальної власності (далі -
Держдепартамент) як урядовим органом державного управління стоїть задача
формування системи державного захисту виключних прав на об'єкти інтелектуальної
власності в Інтернеті. Наразі зроблено перші практичні кроки до законодавчого
регулювання цієї проблеми. Зокрема, Верховною Радою України прийнятий Закон
України від 22.05.2003 № 850-IV "Про внесення змін до деяких законів України з
питань інтелектуальної власності" (далі - Закон), відповідно до якого вносяться
зміни до ряду законодавчих актів України щодо використання об'єктів
інтелектуальної власності в мережі Інтернет. Згідно з цим Законом використанням
винаходу, промислового зразка, топографії інтегральної мікросхеми, знаків для
товарів і послуг визнається також їх використання в Інтернеті. Використанням
знака для товарів і послуг вважається і використання доменних імен тотожних чи
подібних до знаків настільки, що їх можна сплутати. Таким чином, вже на цей час
законодавче визначено, що неправомірне використання об'єктів інтелектуальної
власності в Інтернеті є порушенням прав власників виключних прав на ці об'єкти.
Враховуючи важливість та нагальність питань, пов'язаних з використання об'єктів
інтелектуальної власності в мережі Інтернет, Держдепартамент приймає Вашу
пропозицію щодо участі в Громадській наглядовій раді з питань адміністрування
домену .UA і пропонує залучити до її роботи помічника першого заступника
директора Державного підприємства "Український інститут промислової власності" з
питань експертизи Березанську Вероніку Ігорівну (212-49-03, 212-50-83
veronika@sdip.gov.ua).

З повагою
Заступник голови                                                В. Дмитришин