Ответ Генпрокуратуры на обращение ИнАУ относительно приказа Госкомсвязи № 122

15.01.2004
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

                                                   
01011, м. Київ-11,                                      
вул.Різницька, 13/15                                    
                                                        

Директору Інтернет асоціації України
А. Мішуренку    
м. Київ-25, вул. Олеся Гончара, 15/3

Ваше звернення щодо невідповідності чинному законодавству наказу Держкомзв’язку
України "Про затвердження Порядку складання та ведення переліку підприємств
(операторів), які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних
органам виконавчої влади, іншим державним органам, підприємствам, установам та
організаціям, які одержують, обробляють, поширюють і зберігають інформацію, що є
об’єктом державної власності та охороняється згідно із законодавством" від
17.06.02 № 122, розглянуто.
Зазначений наказ прийнято на виконання Указу Президента України від 24.09.01
№ 891 /2001 "Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у
мережах передачі даних" та постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження
порядку підключення до глобальних мереж передачі даних" від 12.04.02 № 522.
Відповідно до ч.4 ст.13 Конституції України, захист державою своєї власності
здійснюється шляхом покладання відповідних функцій на державний орган (Службу
безпеки України).
Згідно із вищезгаданим Указом Президента України для забезпечення захисту
інформації (при використанні мереж передачі даних), що є об'єктом державної
власності, введена вимога стосовно системи моніторингу, яка не суперечить
Конституції України, Закону України "Про захист інформації в автоматизованих
системах", а також нормам міжнародного та європейського законодавства.
У зверненні не наведено конкретних фактів порушення таємниці листування із
використанням системи моніторингу для контролю за забезпеченням безпеки
інформації у мережах передачі даних.
Відповідно до ст.19 Закону України "Про прокуратуру", перевірка додержання
законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення законності,
які вимагають прокурорського реагування.
За таких обставин підстави для прокурорського втручання відсутні.


В. о. начальника відділу                                    І. Трембач