Ответ Антимонопольного комитета на приглашение принять участие в работе Общественного наблюдательного совета по вопросам администрирования домена .UA

03.06.2003
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

254655, МСП-655, Київ-53,                                      
Львівська площа, 8                                              
Тел. 212-50-54 Факс 212-48-05                                                         

29.05.03    
№ 36-29/10-3058


Інтернет асоціація України
вул. Олеся Гончара, 15/3,
офіс 22, м. Київ

Щодо участі в Громадській наглядовій раді
з питань адміністрування домену .UA

На лист Інтернет асоціації України від 14 травня 2003 року № 114 стосовно
створення Громадської наглядової ради з питань адміністрування домену .UA та
запрошення Комітету до участі в ній повідомляємо наступне.
Функція управління системою доменних назв національного домену є ієрархічною.
Крім того, записи до центрального реєстру та центральних в країні серверів
доменних назв домену .UA можуть здійснюватись тільки одним оператором, від
діяльності якого залежить можливість користування адресами в українському
сегменті мережі Інтернет. Таким чином, технологічно визначається повна
централізація цієї функції в одному центрі управління. На сьогодні функції
такого органу управління в Україні виконує ТОВ "Хостмайстер". ТОВ "Хостмайстер"
має ознаки суб'єкта господарювання, що займає на загальнодержавному ринку послуг
з адміністрування та технічного супроводу національного домену .UA монопольне
становище з часткою 100 відсотків.
В Антимонопольному комітеті України розглядається справа про порушення
ТОВ "Хостмайстер" законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді
зловживання монопольним становищем на загальнодержавному ринку послуг з
адміністрування та технічного супроводу національного домену .UA шляхом створення
перешкод доступу на загальнодержавний ринок послуг з адміністрування доменів
другого рівня у верхньому домені .UA, в тому числі реєстрації в доменах другого
рівня доменів третього рівня, чи усунення з зазначеного ринку інших суб'єктів
господарювання.
На сьогодні в Україні відсутні нормативні документи (правила), які регулювали б
процес адміністрування домену .UA. Враховуючи те, що адміністрування домену .UA
може здійснюватись лише одним центром управління, відсутність зазначених правил
створює передумови для зловживання центром управління домену .UA своїм
монопольним становищем.
Враховуючи наведене, з метою створення умов для використання простору доменних
назв адресного простору українського сегменту мережі Інтернет на принципах
рівного доступу та вільної конкуренції, в тому числі з метою виключення
можливості отримання будь-яких переваг для суб'єктів ринку стосовно реєстрації,
підтримки та делегування доменних імен, Державним комітетом зв'язку та
інформатизації України, як органом, одним із завдань якого є розробка
нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у галузі зв'язку та
інформатизації, мають бути розроблені правила адміністрування домену .UA,
з урахуванням пропозицій адміністраторів доменних імен різних рівнів та
зацікавлених органів державної влади, які будуть мати статус нормативного
документу.
Що стосується участі представників Антимонопольного комітету України у роботі
Громадської наглядової ради з питань адміністрування домену .UA, повідомляємо,
що участь представників Комітету у Громадських організаціях виходить за межі
повноважень Антимонопольного комітету України.Державний уповноважений                                           Ю. КРАВЧЕНКО