Определение Хозяйственного суда г. Киева о принятии к производству дела о признании недействительным (частично) акта Государственного комитета связи и информатизации Украины

01.06.2004
Отримувач: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА
01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.216-65-72


УХВАЛА ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ01.06.04              Справа № 38/191.

Суддя Власов Ю.Л., розглянувши позовну заяву Інтернет Асоціації України до
Державного комітету зв'язку та інформатизації України про визнання недійсним
наказу №122 від 17.06.2002р., визнав подані матеріали достатніми для прийняття
позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст.ст.64,65 Господарського процесуального кодексу України,
СУДДЯ УХВАЛИВ:
1. Порушити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Розгляд справи призначити на 22.06.04 об 11:20. Засідання відбудеться у
приміщенні суду в кімнаті № 28.
3. Зобов'язати учасників процесу на підтвердження їх статусу юридичної особи і
повного найменування подати суду оригінал і належну копію статуту (положення),
свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької
діяльності - юридичної особи, довідку з органів статистики про їх знаходження в
Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, довідку з
обслуговуючого банку про найменування відкритих рахунків.
Позивачу подати суду:
- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських
судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір,
нема справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав
та нема рішення цих органів з такого спору;
- оригінали доданих до позовної заяви документів;
- правове обґрунтування позовних вимог з посиланням на певні норми чинного
законодавства України, які регулюють відносини звернення Позивача до
господарського суду для вирішення цього спору;
- правове обґрунтування позовних вимог з посиланням на певні норми чинного
законодавства України, які регулюють відносини визнання недійсним спірного наказу
Відповідача.
Відповідачу подати суду:
- відзив на позовну заяву у порядку, передбаченому ст. 59 ГПК України, з
поясненнями по суті заявлених вимог та доданням підтверджуючих документів;
- оригінал та належним чином засвідчену копію спірного наказу зі всіма
матеріалами справи та відповідними погодженнями на підставі яких цей наказ було
прийнято;
- ґрунтовні письмові пояснення чи порушені спірним наказом права та інтереси
Позивача;
- ґрунтовні письмові пояснення чи суперечить спірний наказ нормам чинного
законодавства України;
- ґрунтовні письмові пояснення щодо прийняття спірного наказу в межах наданої
компетенції.
4. Явку повноважних представників сторін в судове засідання визнати обов'язковою.
   


   Суддя                                          Власов Ю.Л.