Лист №96 від 10.06.2014 Міському голові м.Білгород-Дністровський Одеської області щодо запиту на надання інформації

10.06.2014
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Міському голові

м. Білгород-Дністровський Одеської області

Нановському І.М.

67701, Одеська область,

м. Білгород-Дністровський,

вул. Леніна, 56

 

 

 

 

 

Вих. №96

від «10» червня 2014

 

 

Запит на надання інформації

 

 

Шановний Ігорю Миколайовичу!

 

Інтернет Асоціація України, яка об’єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

Рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 13.12.2012 р. №812, затверджено "Положення про порядок погодження розміщення та надання в платне користування місця для розміщення незахищених мереж, існуючих внутрішніх стояків слабих струмів, місця для розміщення власних стояків, коробів, точок кріплення кабелів, розташування кабелів та рекламних тролів на опорах вуличного освітлення, розміщення фасадних рекламно-інформаційних вивісок та місця для розміщення відповідного сертифікованого телекомунікаційного обладнання в житлових об’єктах та інших об’єктах розташованих у м.Білгороді-Дністровському". Рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 03.04.2014 р. №175 встановлено тарифи на розміщення елементів телекомунікаційної мережі у житлових будинках, які знаходяться в утриманні та обслуговуванні КП "ЖЕО-1" м.Білгорода-Дністровського.

Відповідно до ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", регуляторний акт - це: прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання; прийнятий уповноваженим регуляторним органом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом.

У відповідності до ст. 36 "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, якщо наявна хоча б одна з таких обставин: відсутній аналіз регуляторного впливу; проект регуляторного акта не був оприлюднений; проект регуляторного акта не був поданий на погодження із спеціально уповноваженим органом або його відповідним територіальним органом; щодо проекту регуляторного акта спеціально уповноваженим органом або його територіальним органом було прийнято рішення про відмову в його погодженні. У разі виявлення будь-якої з цих обставин орган чи посадова особа місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями.

Частиною 2 статті 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" передбачено, що повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації розробника цього проекту, а у разі їх відсутності - у друкованих засобах масової інформації, визначених розробником цього проекту, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці розробника проекту регуляторного акта в мережі Інтернет.

У відповідності до ст.ст. 20, 22 Закону України "Про Антимонопольний комітет України", органи місцевого самоврядування зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержувати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законом.

Беззаперечно, що вищезазначені рішення Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради є регуляторними актами та потребують погодження з Антимонопольним комітетом України, оскільки вони спрямовані на правове регулювання господарських відносин, застосовуються неодноразово та щодо невизначеного кола осіб, встановлюють правила поведінки суб’єктів господарювання на ринку та впливають на конкуренцію.

Окрім того, пунктом першим рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 03.04.2014 р. №175 встановлено тарифи на розміщення елементів телекомунікаційної мережі, відповідно до Додатку № 1 до цього рішення "Калькуляція вартості за одну точку колективного доступу для розміщення елементів телекомунікаційної мережі", де зазначено, що калькуляція розрахована згідно "Типових норм часу та норми обслуговування для робітників виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду", затверджених наказом Державного Комітету України по ЖКГ від 04.08.1997р. №59. Але зазначений наказ визнаний таким, що втратив чинність наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.02.2014р. № 61.

 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 3, 5 14, 15, 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", просимо надати публічну інформацію відносно вищенаведених регуляторних актів:

- Чи проводився аналіз регуляторного впливу проекту Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 13.12.2012 р. №812 та проекту Рішення виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради від 03.04.2014 р. №175, коли, де та яким чином відповідний аналіз був оприлюднений?

- Коли, де та яким чином були оприлюднені безпосередньо проекти вищенаведених Рішень?

- Чи були проекти вищенаведених Рішень погоджені з Антимонопольним комітетом України або його відповідним територіальним відділенням?

- За яких правових підстав калькуляція вартості за одну точку колективного доступу для розміщення елементів телекомунікаційної мережі розраховувалася із застосуванням нормативно-правового акту, який втратив чинність, та чи приведена така калькуляція до вимог діючого законодавства?

 

Одночасно просимо надати документальне підтвердження проведення аналізу регуляторного впливу проекту Рішень, оприлюднення відповідного аналізу, оприлюднення безпосередньо проектів Рішень та погодження проектів Рішень з Антимонопольним комітетом України або його відповідним територіальним відділенням.

Також просимо здійснити заходи щодо перевірки відповідності вищенаведених Рішень вимогам Конституції та чинному законодавству України. Про вжиті заходи повідомити письмово.

 

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                          Т.Попова