Лист №86 від 19.05.2014 В.о. Голови Антимонопольного Комітету України щодо підвищення тарифів ПАТ "Укртелеком" для операторів та провайдерів телекомунікацій на безпосередній зв'язок між двома кінцевими пунктами на місцевій телефонній мережі

19.05.2014
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

В.о. Голови Антимонопольного Комітету України

БАРАШ М.Я.

 

 

 

Вих. № 86

від «19» травня 2014 р.

 

 

Щодо підвищення тарифів ПАТ «Укртелеком» для операторів та провайдерів телекомунікацій на безпосередній зв’язок між двома кінцевими пунктами на місцевій телефонній мережі

 

 

Шановний Миколо Яковичу!

 

Інтернет Асоціації України, яка об’єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

Рішенням ПАТ «Укртелеком» з 01.05.2014 до 31.12.2014 (включно) безпідставно значно збільшено тарифи для операторів та провайдерів телекомунікацій на безпосередній зв’язок між двома кінцевими пунктами на місцевій телефонній мережі.

Відповідно до приписів ст. 67 Закону України «Про телекомунікації», тарифне регулювання на ринку телекомунікацій України базується серед іншого на принципах:

- базування розрахунків тарифів на собівартості цих послуг з урахуванням отримання прибутку;

- недопущення встановлення демпінгових або дискримінаційних цін з боку окремих операторів, провайдерів телекомунікацій.

Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, встановлено обов’язок для операторів/провайдерів телекомунікацій здійснювати розрахунок тарифів виходячи із собівартості послуг з урахуванням отримання прибутку (пп.34 п. 39).

Фінансового обґрунтування тарифів, а також об’єктивних підстав їх збільшення немає.

Доцільно зазначити, що з початку 2014 року відбулось примусове збільшення  Граничних тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій, затверджених рішенням НКРЗІ від 30.12.2013 № 861. Це рішення базувалося виключно на аргументах та непрозорих розрахунках ПАТ «Укртелеком» і суперечить рішенню НКРЗІ від 17.05.2012 № 239 «Про затвердження порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій», яким регламентовано, що підставою для переглядів рівня тарифів на надання в користування ККЕ є зміна ставок і зборів та інших обов’язкових платежів, мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, цін і тарифів на комунальні послуги, енергоносії та матеріальні ресурси.

Законом України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.

Слід зазначити, що у власності ПАТ «Укртелеком» нині перебуває більше ніж 90% мереж кабельної каналізації електрозв’язку України. Тобто, окремий суб'єкт господарювання може самостійно визначати умови обороту послуг на відповідному ринку, що автоматично нівелює можливість будь-яких інших альтернатив, суттєво обмежує розвиток конкуренції, створює відверто непривабливе інвестиційне середовище на телекомунікаційному ринку.

Безпідставне підвищення тарифів призведе до подальшого збільшення монополізму на ринку телекомунікацій за рахунок необґрунтованого перерозподілу доходів на користь власника кабельної каналізації електрозв’язку України, а саме ПАТ «Укртелеком».

В цих умовах оператори телекомунікацій змушені будуть перекладати додаткові прибутки ПАТ «Укртелеком» на плечі своїх споживачів. Це призведе до суттєвого підвищення тарифів на послуги зв’язку та доступу до Інтернет, що створить передумови для подальшої ескалації соціального напруження в країні.

Наведене унеможливлює ведення прибуткового та зростаючого бізнесу в Україні, розвиток та реформування її економіки та прямо суперечить задекларованої Урядом політики лібералізації та дерегулювання економіки, а також поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Ст. 20 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктам господарювання, що мають значно більший ринковий вплив порівняно з малими або середніми підприємцями, які є їх конкурентами, забороняється створення перешкод у господарській діяльності малим або середнім підприємцям, зокрема вчинення дій, заборонених згідно з частинами першою та третьою статті 19 цього Закону.

На підставі зазначеного, з метою додержання законодавства про захист економічної конкуренції, захисту інтересів суб'єктів господарювання та споживачів від його порушень, просимо Антимонопольний комітет України вжити відповідні заходи реагування, а також ініціювати розгляд справи про порушення ПАТ «Укртелеком» законодавства про захист економічної конкуренції за ознаками обмежувальної та дискримінаційної діяльності.

 

 

 

З повагою,

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                         Т. Попова