Лист №83 від 16.05.2017 Державній регуляторній службі України - Зауваження до проекту Закону України "Про оренду державного та комунального майна"

16.05.2017
Вихідні реквізити: 
№83
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ДРСУ, Державна регуляторна служба України

 

 

Державна регуляторна служба України

вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011

 

 

Копія: Фонд державного майна України

вул. Генерала Алмазова, 18/9, м. Київ, 01133

 

 

 

Вих. №83

від 16 травня 2017 року

 

Зауваження до проекту Закону України

«Про оренду державного та

комунального майна»

 

Шановна Ксеніє Михайлівно!

 

Інтернет Асоціація України висловлює Вам свою повагу та звертається з наступного приводу.

Ознайомившись та здійснивши аналіз проекту Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (далі – проект Закону), який розміщено на веб-сайті Фонду державного майна України http://www.spfu.gov.ua/documents/4284.html, надаємо наступні зауваження та пропозиції.

1. Абзацом 5 частини другої статті 3 проекту Закону пропонується встановити, що орендарями не можуть бути особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що визначені в частині другій цієї статті. Проте, потребує визначення та закріплення на законодавчому рівні, який державний орган (наприклад, Антимонопольний комітет України) та яким документом буде підтверджувати відсутність прямого чи опосередкованого контролю між особами, зазначеними в частині другій статті 3 проекту Закону. В противному разі, вважаємо, що зазначені положення Закону будуть недієвими.

2. У абзацах 3 та 8 частини четвертої статті 6 проекту Закону необхідно зазначити, що державні або місцеві цільові програми розвитку є саме діючі, оскільки, можуть існувати формально прийняті програми без реалізації. Таке уточнення положень проекту Закону, вважаємо, унеможливлюватиме безпідставну відмову в укладенні договорів оренди.

3. У частині шостій статті 6 проекту Закону застосовується поняття «рецензія», проте, проектом Закону не розкрито сутність цього поняття, зокрема, хто саме складає рецензію та можливість оскарження заінтересованими особами у разі незгоди з висновками рецензії.

4. Проектом Закону потрібно врегулювати питання повернення гарантійного внеску за оренду нерухомого та рухомого майна, єдиного майнового комплексу у випадках програшу учасником аукціону права оренди державного майна.

5. У частині шостій статті 7 проекту Закону після слів «переможцем аукціону» добавити вираз «з його вини», а далі – по тексту.

6. У частині першій статті 11 проекту Закону пропонуємо передбачити мінімальний строк оренди майна, який може встановлюватись у договорі.

7. У частині третій статті 11 проекту Закону після слів «обов’язків за договором» добавити вираз «виявлених під час дії договору». Зазначена правка, вважаємо, упереджуватиме випадки безпідставної відмови у продовженні договорів оренди.

8. Частину третю статті 12 проекту Закону доповнити виразом «та за погодженням з орендодавцем».

9. У статті 13 проекту Закону пропонуємо передбачити обмеження до суборендаря, які встановлені частиною другою статті 3 проекту Закону.

10. У частині четвертій статті 14 проекту Закону потрібно уточнити від якого показника (наприклад, експертної оцінки майна, переданого в оренду) може бути обрахована частка орендаря у праві власності в результаті зробленого поліпшення.

11. Частиною третьою Прикінцевих та Перехідних положень проекту Закону, якою пропонуються зміни до Закону України «Про Фонд державного майна України», на початку речення після слова «забезпечує» добавити виразом «у визначені законодавством строки», а далі – по тексту.

12. Глава 30 Господарського кодексу України, складовою якої є стаття 283 ГК України, встановлює особливості правового регулювання здійснення господарської діяльності. Тому, пропонуємо, частину першу статті 283 ГК України залишити без змін.

Також, пропонуємо абзац 2 частини третьої 283 ГК України, яким об’єкт оренди у вигляді цілісного майнового комплексу (а у редакції проекту Закону – єдиний майновий комплекс) прив’язано до відокремленої земельної ділянки, на якій розміщений такий об’єкт, також залишити без змін. До того ж, стаття 191 ЦК України також визначає, що до складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять, зокрема, права на земельні ділянки, зареєстровані в установленому законодавством порядку.

Отже, пропонуємо абзаци 3 та 4 частини четвертої Прикінцевих та Перехідних положень проекту Закону виключити.

13. Пропонуємо підвищити розмір внеску для участі в аукціоні (пункт 6 статті 2 проекту Закону) оскільки, вважаємо, що його встановлення у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн) є невиправдано заниженим.

 

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                               О. Федієнко