Лист №78 від 12.05.2015 ДССЗЗІ щодо проекту регуляторного акту

12.05.2015
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Звєрєву В.П.

 

 

Вих. №78

від «12» травня 2015 р.

 

Щодо проекту регуляторного акта

 

 

Шановний Володимире Павловичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 170 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Аналіз проекту змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (далі – проект Правил) показує, що його положення не відповідають меті регуляторного акту та законодавству України.

Так, згідно з Аналізом регуляторного впливу однією з цілей розробки є вжиття заходів щодо чіткої ідентифікації абонентів мобільного зв’язку, при цьому по тексту проекту Правил питання ідентифікації поширюються на споживачів усіх послуг, які регулюють ці Правила, зокрема послуг доступу до Інтернет.

Також звертаємо увагу на те, що проектом Правил не правомірно змінюються права споживачів телекомунікаційних послуг на вільний доступ до телекомунікаційних послуг та отримання їх знеособлено (анонімно), та визначаються нові вимоги отримання послуг - через обов’язкову ідентифікацію споживачів, що не відповідає положенням Закону України «Про телекомунікації» та Цивільному кодексу України.

Враховуючи вищезазначене, пропонуємо вирішити питання запровадження обмежувальних заходів використання знеособлених засобів мобільного зв’язку при проведенні антитерористичної операції в рамках законодавства боротьби з тероризмом, а не через внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг.

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                            О.Федієнко