Лист №52 від 25.03.2015 АМКУ щодо порушень правил економічної конкуренції ПАТ «Укртелеком» на ринку кабельної каналізації електрозв’язку

25.03.2015
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

В.о Голови Антимонопольного комітету України

БАРАШУ М.Я.

 

 

 

 

Вих. № 52

від «25» березня 2015 р.

 

Щодо порушень правил економічної конкуренції ПАТ «Укртелеком» на ринку кабельної каналізації електрозв’язку

 

Шановний Миколо Яковичу!

 

Інтернет Асоціація України, яка об’єднує понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

Останнім часом до ІнАУ надходять листи від операторів телекомунікацій з інформацією про чисельні порушення ринкової конкуренції з боку ПАТ «Укртелеком», у власності якого нині перебуває більше ніж 90% мереж кабельної каналізації електрозв’язку України (далі – ККЕ).

Питання доступу та користування ККЕ врегульовані Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, затвердженими рішенням НКРЗІ від 28.08.2012 № 428 (далі – Правила №428), Порядком регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 25.10.2012 № 540 (далі – Порядок № 540), Граничними тарифами на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій, затвердженими рішенням НКРЗІ від 30.12.2013 № 861 (далі – Граничні тарифи).

На практиці ж склалась ситуація, коли окремий суб'єкт господарювання самостійно, зловживаючи своїм домінуючим становищем, визначає умови обороту послуг на відповідному ринку, що суттєво обмежує розвиток конкуренції, створює відверто не привабливе інвестиційне середовище на телекомунікаційному ринку.

Так, ПАТ «Укртелеком» на власну користь трактує і прямо викривляє положення Правил №428 та Порядку регулювання тарифів на надання в користування ККЕ. Вказані дії призводять до безпідставного та неправомірного збільшення реальної плати за доступ та користування ККЕ.

ПАТ «Укртелеком», як власник ККЕ, нав’язує операторам нераціональні маршрути ККЕ за наявності раціональних. Наслідком таких вимог є збільшення довжини траси на 30-50% на ділянках, які оператору-замовнику не потрібні або багаторазово дублюють існуючі кабелі, що в свою чергу, безпідставно збільшує плату ПАТ «Укртелекому» за доступ і використання ККЕ на 30-50% відповідно, а також в найближчій перспективі призведе до заповнення кабелями існуючої кабельної каналізації.

ПАТ «Укртелеком» підмінюється законодавчо визначене поняття «взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж», і за умови вичерпного переліку підстав у відмові у видачі заявнику технічних умов (далі - ТУ), ПАТ «Укртелеком» відмовляє операторам у прокладанні кабелів до муфт інших операторів, обґрунтовуючи, що взаємоз’єднання мереж суб’єктів господарювання на площадках/спорудах ПАТ «Укртелеком», до яких відносяться і оглядові пристрої кабельної каналізації електрозв’язку, не передбачене жодним керівним нормативним документом».

Непоодинокі випадки порушення з боку ПАТ «Укртелеком» термінів розгляду заявок операторів на доступ до ККЕ з метою підключення нових абонентів, що призводить до втрати потенційних клієнтів, штрафних санкцій та фінансових затрат.

Навіть оформлення господарських відносин та укладення договорів на користування ККЕ не є перешкодою перевищення повноважень власника ККЕ та зловживанням своїм становищем:

- оператори стикаються з відмовою ПАТ «Укртелеком» від переоформлення договорів на користування ККЕ на іншу юридичну особу, що порушує принципи свободи договору.

- операторам встановлюються додаткові вимоги до раніше погоджених проектів і договорів на вже існуючих трасах (дообладнання та будівництво нових колодязів тощо), що суперечить загальному принципу незворотності угод у часі.

ІнАУ та рядом провайдерів вжито всіх можливих заходів з метою вирішення існуючих проблем, зокрема:

1)     до національного регулятора подавались заяви щодо проведення відповідних перевірок, встановлення фактів порушень та застосування штрафних санкцій (додаються),

2)     проводились зустрічі з керівництвом ПАТ «Укртелеком» щодо перевищення повноважень представництв ПАТ «Укртелеком» на містах,

3)     розроблені зміни до існуючих Правил № 428.

Однак, вжиті заходи на практиці не дають достатніх результатів, а порушення та зловживання з боку власника більше ніж 90% мереж ККЕ України продовжуються.

На сьогодні існує нагальна потреба в дослідженні ринку кабельної каналізації електрозв’язку, визначення межі такого товарного ринку, а також визначення монопольного (домінуючого) становища ПАТ «Укртелеком» на цьому ринку та прийняття відповідного рішення (розпорядження) АМКУ.

На нашу думку, дії ПАТ «Укртелеком» відповідно до ч.2 ст.13 Закону України «Про захист економічної конкуренції», підпадають під визначення зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

Законом заборонено зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

Слід зазначити, що ПАТ «Укртелеком» (м. Київ) вже був включений до Переліку суб`єктів господарювання, які займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавних ринках.

Однак, у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про природні монополії», АМКУ визнав такими, що втратили силу положення розділу 1 «Суб`єкти природних монополій» Переліку суб`єктів господарювання, які займають монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавних ринках, затвердженого розпорядженням Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 26 серпня 2005 року № 13-р/тк, щодо включення ВАТ «Укртелеком» (м. Київ) до переліку суб`єктів природних монополій на загальнодержавних ринках «місцевий телефонний зв`язок», «надання в користування каналів електрозв`язку».

На підставі зазначеного, з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, захисту інтересів суб'єктів господарювання та споживачів телекомунікаційних послуг, просимо Антимонопольний комітет України відповідно до ст. 7 Закону України «Про Антимонопольний комітету України» провести дослідження ринку кабельної каналізації електрозв’язку, а також визначити становище, в тому числі монопольне (домінуюче), ПАТ «Укртелеком» на цьому ринку та прийняти відповідні рішення (розпорядження).

Також повідомляємо, що в разі необхідності ІнАУ та провайдери телекомунікацій нададуть додаткову інформацію про порушень економічної конкуренції ПАТ «Укртелеком» відповідно до Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затвердженими розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами).

 

1. Матеріали, надані ТОВ «В.О.К.С.» на 7 арк.

2. Матеріали, надані ТОВ «НВФ «ВОЛЗ»» на 3 арк.

3. Матеріали, надані ПрАТ «Індастріал Медіа Нетворк» на 4 арк.

4. Матеріали, надані ПрАТ «Датагруп» на 5 арк.

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                                                                      Т. Попова