Лист №5/1-6 від 09.01.2015 щодо тарифів на використання сумісного підвісу проводів електрозв'язку на опорах електропередач

09.01.2015
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Комітету ВР України з питань інформатизації та зв’язку

ДАНЧЕНКУ О.І.

 

Голові Комітету ВР України з питань свободи слова та інформаційної політики

Сюмар В.П.

 

В.о. Голови Антимонопольного комітету України

БАРАШУ М.Я.

 

Т.в.о Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

ВОВКУ Д.В.

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

Голові Служби безпеки України

НАЛИВАЙЧЕНКУ В.О.

 

Вих. №5/1-6

від 09 січня 2015 р.

Шановний Олександре Івановичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, значна частина яких є операторами, провайдерами телекомунікацій, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

В умовах зовнішньої агресії та нав’язаної Україні Російською Федерацією гібридної війни, одним з чинників якої є інформаційна війна, надзвичайно важливим є інформаційне забезпечення громадян України універсальною програмною послугою відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та доступом до мережі Інтернет. Для забезпечення громадян цими видами телекомунікаційних послуг, особливо у сільській місцевості, використовується сумісний підвіс проводів електрозв’язку (волоконно-оптичного кабелю) на опорах електропередач. В більшості випадків у сільській місцевості використання сумісного підвісу проводів електрозв’язку на опорах електропередач є єдиним способом надання громадянам якісної універсальної програмної послуги без залучення значних інвестицій у побудову телекомунікаційної інфраструктури, яке можливе лише у довгостроковій перспективі.

З метою найскорішої реалізації доручення Адміністрації Президента України, наданого НКРЗІ та НКРЕ від 04.08.2014 за № 44-01/46 щодо можливості використання об’єктів електроенергетичного комплексу для розташування інфраструктури телекомунікаційних мереж, при НКРЗІ створена і активно діє Робоча група з підготовки проекту Закону України «Про доступ до структури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж».

До запровадження адміністративного та тарифного регулювання сумісного підвісу проводів електрозв’язку на опорах електропередач, яке, як очікується, буде передбачене цим законом, тарифи на використання сумісного підвісу формуються відповідно до положень статті 31 Закону України "Про телекомунікації" на договірних умовах між провайдерами та енергопередавальними компаніями чи іншими організаціями, які є власником (володільцем) опор електропередач.

Переважна більшість енергопередавальних компаній України встановлює економічно обґрунтовані тарифи на використання сумісного підвісу проводів електрозв’язку на опорах електропередач. В той же час такими енергопередавальними організаціями, як ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Рівнеобленерго» та ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» протягом другого півріччя 2014 року встановлено тариф на використання сумісного підвісу проводів електрозв’язку на опорах електропередач, що значно перевищує аналогічний тариф, встановлений іншими енергопередавальними організаціями України, і є, на нашу думку, економічно необґрунтованим. В цих обставинах провайдери універсальної програмної послуги будуть змушені або припиняти надання послуги жителям сільської місцевості Київської, Рівненської та Житомирської областей через економічні причини, або багатократно підвищувати вартість універсальної програмної послуги, що призведе до відмови більшості громадян від отримання цих послуг.

Звертаємо Вашу увагу, що управлінські функції відносно ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Рівнеобленерго» та ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» здійснює ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», при цьому переважною долею ПАТ «Рівнеобленерго» та ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» володіє група VS ENERGY INTERNATIONAL N.V., яка представлена в Україні ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна».

Дії групи VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. та представника цієї групи в України ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» щодо встановлення тарифу на використання сумісного підвісу проводів електрозв’язку на опорах електропередач, що значно перевищує аналогічний тариф, встановлений іншими енергопередавальними організаціями України, створюють завади у забезпеченні громадян України універсальною послугою та послугами доступу до мережі Інтернет, що, на нашу думку, наносить шкоду державним інтересам України в частині забезпечення інформаційної безпеки та ідеям цифрового майбутнього України.

Звернення ІнАУ до керівників обленерго листом від 07.08.2014 з закликом про максимальне сприяння провайдерам телекомунікацій і провайдерам програмної послуги у доступі і використанні ними спільного підвісу для забезпечення інформаційної безпеки держави на період військової агресії та проханням сформувати свої пропозиції щодо нормативного регулювання доступу провайдерів телекомунікацій і провайдерів програмної послуги до ліній електропередач зі спільним використанням опор для розміщення телекомунікаційного обладнання та щодо встановлення прозорого єдиного механізму ціноутворення послуг з організації спільного підвісу кабелів зв’язку на електричних опорах з боку енергопередавальних організацій ПАТ «Київобленерго» та ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» було проігноровано, а ПАТ «Рівнеобленерго» надало відповідь не по суті заданих питань.

З огляду на зазначене, просимо Вашого сприяння щодо:

- з’ясування причин значного підвищення тарифів на використання сумісного підвісу проводів електрозв’язку на опорах електропередач тих енергопередавальних організацій України, відносно яких управлінські функції здійснює ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», передусім ПАТ «Київобленерго», ПАТ «Рівнеобленерго» та ПАТ «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго»;

- приведення тарифів на використання сумісного підвісу проводів електрозв’язку на опорах електропередач до економічно обґрунтованого рівня;

- недопущення порушень чинного законодавства України у сфері використання сумісного підвісу проводів електрозв’язку на опорах електропередач з боку енергопередавальних організацій України, які перебувають під управлінням представників іноземних фінансово-промислових груп, з урахуванням існуючої загрози інформаційній безпеці регіонів України в умовах зовнішньої агресії і інформаційної війни, нав’язаної Україні Російською Федерацією.

 

 

З повагою,

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                    Т.Попова