Лист №40 від 26.02.2014 Держпідприємництва України щодо проекту наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Положення про порядок визначення переліку технічних засобів»

26.02.2014
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Бродському М.Ю.

 

 

 

 

 

 

Вих. ­40

від «26» лютого 2014 р.

 

Щодо проекту наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Положення про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку»

 

 

Шановний Михайле Юрійовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об'єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв’язку) розроблено проект наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Положення про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку» (далі – проект Положення), який 20.01.2014 оприлюднено на офіційному сайті Служби з метою отримання зауважень та пропозицій до проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

 

1.    Відповідно до п.1.1. розділу 1 проекту це Положення встановлює порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України (далі - Перелік) і погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до Переліку.

Слід зазначити, що відповідно до ч.3 ст.24 Закону України «Про телекомунікації» ЦОВЗ приймає рішення щодо переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, і не менше ніж два рази на рік публікує цей перелік в офіційному бюлетені національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Аналогічна норма міститься і в абз.4 пп.33 п.4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30.06.20011 № 717 - Адміністрація відповідно до покладених на неї завдань - визначає перелік технічних засобів (далі - ТЗ), які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування (далі - ТМЗК), та погоджує в установленому законодавством порядку питання застосування технічних засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку.

Тобто, відповідно до норм чинного законодавства України на Держспецзв’язку покладено обов’язок визначати Перелік ТЗ, які можуть застосовуватись в ТМЗК.  Визначення Переліку та затвердження Положення про Порядку визначення Переліку – не тотожні поняття. Законодавчих підстав розроблення нормативно-правового акту як то Положення про Порядок визначення Переліку ТЗ, які можуть використовуватись в ТМЗК, немає.

 

2. Відповідно до назви розділу ІІ «Порядок формування та внесення технічних засобів телекомунікацій до Переліку» цей розділ має декларувати порядок формування Переліку ТЗ в ТМЗК. Однак проект визначає процедуру подання суб’єктами телекомунікацій відповідного пакету документів, процедури розгляду та прийняття Технічною комісією рішень. Проект не містить положень щодо інформації, яка буде зазначатись в Переліку, її кількості та змісту, структурної побудови Переліку тощо.

Крім того, згідно п. 2.1. розділу ІІ проекту Положення, суб'єкт ринку телекомунікацій або уповноважена ним особа для внесення конкретного ТЗ телекомунікацій до Переліку подає до Адміністрації Держспецзв’язку документи згідно вказаного переліку.

За умови відсутності в проекті визначення «суб’єкта ринку телекомунікацій», викладення вказаної норми не дає чіткого розуміння хто саме може звертатись до Держспецзв’язку з заявою про включення ТЗ в Перелік.

Виходячи з приписів ст.24 Закону України «Про телекомунікації» обов’язковою умовою використання ТЗ, в тому числі й ТЗ в ТМЗК, є наявність документа про підтвердження відповідності, а можливістю застосування ТЗ в ТМЗК є їх включення до переліку, який формує ЦОВЗ і не менше ніж два рази на рік публікує цей перелік в офіційному бюлетені НКРЗІ.

Відповідно до положень ст. 24 Закону України «Про телекомунікації» Перелік, який формує ЦОВЗ повинен бути узагальненим, і лише за умови відсутності окремо взятого ТЗ у ньому, провайдер/оператора телекомунікацій здійснює додаткові процедури, результатом яких (за умови відповідно погодження) є також внесення ТЗ до цього Переліку.

Всупереч, нормам ст. 24 Закону України «Про телекомунікації» проектом Положення передбачається і розділом ІІ «Порядок формування та внесення технічних засобів телекомунікацій до Переліку» і розділом ІV «Порядок погодження Адміністрацією Держспецзв`язку застосування технічних засобів телекомунікацій, не внесених до Переліку» порядок внесення конкретного ТЗ до Переліку.

Слід зазначити, що на даний час Держспецзв’язку вже визначено Перелік ТЗ, які можуть застосовуватися в ТМЗК. З проекту Положення не вбачається, що ТЗ, які нині внесені до чинного Переліку, будуть перенесені до знов сформованого Переліку.

 

3. Пунктом 5.2. розділу V проекту Положення встановлено, що ТЗ телекомунікацій виключається з Переліку за ініціативою Адміністрації Держспецзв’язку в порядку, передбаченому розділом ІІІ цього Положення.

Не зрозуміло чому інші суб’єкти ринку телекомунікацій не можуть ініціювати виключення ТЗ з відповідного Переліку.

З огляду на вищевикладене та з метою попередження ймовірних негативних наслідків від запровадження проекту наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Положення про порядок визначення переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України та погодження застосування засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку», а також відсутності законодавчих підстав для розробки вказаного проекту – вважаємо, що немає обґрунтованої необхідності в запроваджені нового регулювання та просимо відмовити в погодженні названого проекту регуляторного акту в порядку ст.21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                      Т. Попова