Лист №23 від 12.02.2015 Голові Державної фіскальної служби України щодо статусу неприбуткових організацій

12.02.2015
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Державної фіскальної служби України

Білоусу І.О.

 

 

 

 

 

Вих. №23

від «12» лютого 2015 р.

 

 

Щодо статусу неприбуткових організацій

 

 

Шановний Ігорю Олеговичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

Наша Асоціація є неприбутковою організацією, яка створена з метою організації координації взаємодії учасників ринку Інтернет послуг в Україні, розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет, а також сприяє вільному доступу споживачів до телекомунікаційних послуг, відповідності змісту, якості та порядку наданих телекомунікаційних послуг споживачам. Метою діяльності Асоціації не є отримання прибутку. Асоціація зареєстрована згідно з вимогами законодавства та внесених контролюючими органами в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Податковий кодекс України визначає, що неприбуткові підприємства, установи та організації - це підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством (п. 14.1.121 ст. 14).

Відповідно до положень Податкового кодексу України в редакції від 31.12.2014, ст.157 звільняла спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, створених для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів («ґ» пункту 157.1) від оподаткування доходів отримані у вигляді:

·        разових або періодичних внесків засновників і членів;

·        пасивних доходів;

·        дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, що надаються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

28 грудня 2014 року Законом України № 71-VIII внесені суттєві зміни до Податкового кодексу України, в тому числі і щодо статусу, порядку оподаткування доходів неприбуткових організацій тощо.

Ст. 133 Податкового кодексу України визначено вичерпний перелік суб’єктів господарювання, які не є платниками податку:

1) бюджетних установ;

2) громадських об’єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій, пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій;

3) суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу XIV цього Кодексу.

 

Попередня редакція Податкового кодексу України визначала, що право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами в порядку, встановленому законодавством.

З урахуванням чинності наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37 «Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій», презумпції незворотності дії законів у часі, відсутності прямих вказівок щодо зміни статусу та системи оподаткування, за організаціями, створеними для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (членів, учасників) та не провадять господарську діяльність, за винятком отримання пасивних доходів, залишається статус неприбуткових організацій.

У зв'язку з необхідністю бюджетного планування підприємства на 2015 рік, просимо надати роз’яснення щодо наявності наразі права неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток.

 

 

 

 

З повагою,

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                     Т. Попова