Лист №208/1-4 від 17.11.2015 щодо рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

17.11.2015
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

Міністерство фінансів України

 

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

 

Вих. №208/1-4

від 17 листопада 2015 р.

 

Щодо рентної плати за користування

радіочастотним ресурсом України

 

Розвиток сфери телекомунікацій суттєво впливає як на соціальний, так і на економічний розвиток країни.

У міру поширення бездротових телекомунікацій швидко ростуть і потреби учасників галузі у придатному для використання частотному ресурсі.

Однак держава замість того щоб допомагати бізнесу у розвитку нових технологій, щорічно підвищує плату за ресурс.

За останні 7 років ставки радіочастотного ресурсу були підвищені в 11 разів!

При цьому оператори телекомунікацій як завжди залишаються надійними та послідовними інвесторам, які наповнюють бюджет України і формують понад 1,5% ВВП держави.

Погіршення умов ведення бізнесу ускладнюють операторам телекомунікацій виконання соціальних функцій із забезпечення населення України необхідними послугами, особливо доступу до Інтернет, перш за все в депресивних регіонах та на територіях із невеликою щільністю населення.

Подальші потуги держави штучно збільшити надходження у бюджет за рахунок щорічного підвищення ставки збору та ренти за користування ресурсом не забезпечать ефективну динаміку зростання доходів галузі і наповнення бюджету. Такий крок тільки погіршить фінансовий стан провідних телекомунікаційних платників податків і зборів.

Вже не перший рік громадські організації та суб’єкти ринку телекомунікацій (користувачі РЧРУ) пропонують урядовцям звернути увагу на досвід Європейського Союзу у питаннях ефективного державного управління радіочастотним ресурсом, запровадити справедливий механізм плати за радіочастотний ресурс.

Такою платою повинна стати плата за частотний ресурс, що поділяється в європейському просторі на дві частини: адміністративні платежі (адміністративні витрати на регулювання, моніторинг, контроль, реалізацію тощо) та стимулюючі платежі за частотний ресурс (якщо використовуєш неефективно – сплачуй за підвищеним коефіцієнтом).

Враховуючи вищенаведене, вкотре пропонуємо не допустити погіршення умов розвитку ринку телекомунікацій в наслідок введення непомірно великих зборів за користування радіочастотним ресурсом України та приступити до створення нового механізму платежів за користування радіочастотним ресурсом України, який би відповідав вимогам Європейського Союзу.

 

 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                       О.П.Федієнко