Лист №140/1-2 щодо внесеня змін до статуту Інтернет Асоціації України

08.08.2014
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Міністру юстиції України

Петренку Павлу Дмитровичу______

 

Голові Державної реєстраційної служби України

Онищенко Ганні Володимирівні

 

Вих. № 140/1-2

від «08» серпня 2014 р.

 

Щодо внесення змін до статуту Інтернет Асоціації України

 

Шановний Павле Дмитровичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - Асоціація), яка об'єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Відповідно до ч. 3 ст.4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі – Закону про державну реєстрацію), зміни до установчих документів юридичної особи підлягають обов'язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

Ст.29 Закону про державну реєстрацію визначає вичерпний перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Згідно вимог вказаного закону, а також, якщо зміни до статуту не пов'язані із зменшенням статутного капіталу, або із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, або із зміною мети установи, Асоціація повинна подати документи, передбачені ч.1 ст. 29 цього закону.

Ч.7 ст.29 названого закону державному реєстратору заборонено вимагати документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, якщо вони не передбачені частинами першою - шостою цієї статті.

1. При неодноразовому зверненні до Державної реєстраційної служби Печерського району міста Києва документи Асоціації залишені без розгляду, як такі, що подані не в повному обсязі.

Державними реєстраторами визнано недостатнім подання лише статуту Асоціації в якості установчого документу, з посиланням на ч.2 ст.120 Господарського кодексу України, відповідно до якої Асоціація – це договірне об'єднання підприємств. Держреєстраторами встановлюється вимога обов’язкової наявності договорів в складі пакету документів, необхідного для реєстрації змін до Статуту. Такими договорами має бути установчий договір, а у разі відсутності засновників в складі учасників Асоціації - договір про продовження дії Асоціації.

Слід зазначити, що згідно зі ст. 57 Господарського кодексу України установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання. Як вбачається із визначення асоціації, наведеного у частині другій ст. 120 цього Кодексу, асоціація, як договірне об’єднання, діє на підставі статуту.

Просимо надати роз’яснення вмотивованості та законності вимог державних реєстраторів щодо наявності окрім оригіналу статуту з відміткою про його державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, додатково установчого договору або договору про продовження дії Асоціації.

Якщо такі вимоги є обґрунтованими - чи потрібно при кожній реєстрації змін до статуту Асоціації надавати новий договір про продовження дії Асоціації?

 

2. Просимо також надати роз’яснення стосовно вимог до примірника оригіналу рішення Асоціації про внесення змін до установчих документів, а також документу, що підтверджує правомочність прийняття такого рішення.

Відповідно до ст.122 Господарського кодексу України, а також п.7.2 Статуту, вищим органом управління Асоціації є Загальні збори учасників (З’їзд), до виключної компетенції яких, серед іншого, належить затвердження Статуту та Договору Асоціації та внесення до них змін та доповнень (п.7.5.1 ст.7 Статуту).

П.14.1. ст. 14 Статуту визначено, що будь-які зміни та доповнення до Статуту чи Договору вносяться за рішенням Загальних Зборів (З'їзду) в порядку, передбаченому чинним законодавством України та Статутом. Зміни та доповнення підписуються головуючою на Загальних Зборах (З'їзді) особою від імені всіх Членів і не потребують підписів їх представників.

Згідно ч. 5 ст.8 Закону про державну реєстрацію, установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження.

 

Просимо також надати роз’яснення, чи буде достатньо для проведення державної реєстрації реєстратора подати:

1) в якості примірника оригіналу рішення про внесення змін до установчих документів - протокол З’їзду.

2) в якості документу, що підтверджує правомочність прийнятого рішення  -  протокол Мандатної комісії, яка підтверджує необхідну кількість голосуючих?

 

 

 

 

З повагою,

Виконавчий директор

Інтернет Асоціації України                                                                     В. Куковський