Лист №13 від 26.01.2017 щодо відмови у погодженні проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, з Національною поліцією України»

26.01.2017
Вихідні реквізити: 
№13
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
ДРСУ, Державна регуляторна служба України

 

Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

 

Копія: Міністерство внутрішніх справ України

Національна поліція України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

 

Вих. №13

від «26» січня 2017 року

 

Щодо відмови у погодженні проекту

рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку

взаємодії Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері зв'язку та

інформатизації, з Національною поліцією України»

 

Шановна Ксеніє Михайлівно!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з наступного приводу.

10 січня 2017 року на своєму засіданні Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) схвалено проект рішення "Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, з Національною поліцією України" (далі - проект Рішення) та вирішено подати проект Рішення на погодження до Міністерства внутрішніх справ України та до Державної регуляторної служби України.

Як вказано у проекті Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, з Національною поліцією України (далі - проект Порядку взаємодії) метою його прийняття є консолідація зусиль державних органів, спрямованих на співпрацю по забезпеченню публічної безпеки та порядку за місцем проведення заходу з виявлення та припинення порушення законодавства у галузі зв’язку, виявленню ознак кримінальних правопорушень у галузі зв’язку. А, шляхи взаємодії між НКРЗІ та Національною поліцією України визначені у пункті 2 проекту Порядку взаємодії.

Разом з цим, у абзаці 1 пункту третього Розділу II "Основні напрями взаємодії" проекту Порядку взаємодії зазначено, що Уповноважені посадові особи НКРЗІ за наявності обґрунтованої інформації про можливі порушення публічної безпеки та порядку за місцем проведення запланованого заходу з виявлення та усунення адміністративних правопорушень у галузі зв’язку надсилають повідомлення (лист) до відповідного органу (підрозділу) поліції. У повідомленні (листі) про проведення такого заходу, яке надходить до органу (підрозділу) поліції, повинно зазначатись місце, час його проведення, мета та обґрунтування необхідності залучення поліцейських.

Тобто, з аналізу зазначеного положення проекту Порядку взаємодії передбачається, що до направлення НКРЗІ інформації до Національної поліції, відсутні будь-які ознаки порушення особою/особами публічної безпеки та порядку. При тому, що проект Порядку взаємодії не розкриває розуміння, що таке "наявність обґрунтованої інформації про можливі порушення публічної безпеки та порядку за місцем проведення запланованого заходу", то, можна зробити висновок, що мова ведеться лише про гіпотетичні передумови та можливості порушення публічної безпеки та порядку при проведенні НКРЗІ запланованого заходу.

Крім цього, у абзаці 1 пункту четвертого Розділу II "Основні напрями взаємодії" проекту Порядку взаємодії зазначено, що керівник органу (підрозділу) поліції відповідно до обґрунтованого повідомлення НКРЗІ про проведення заходів, направлених на виявлення та усунення адміністративних правопорушень у галузі зв’язку, з урахуванням оперативної обстановки, наявних сил та засобів (розстановки нарядів) та з метою забезпечення публічної безпеки та порядку на території обслуговування приймає рішення про направлення або відмову в направленні підпорядкованих працівників поліції до місця проведення таких заходів.

При цьому, проект Порядку взаємодії не розкриває, про які правопорушення у галузі зв’язку ведеться мова та ступінь їх тяжкості, що передбачатиме відволікання ресурсу Національної поліції України та які не можуть бути зафіксовані силами уповноважених представників НКРЗІ при проведенні заходу. Також, не розкриті, а, відтак, незрозумілі у застосуванні і такі вирази: "оперативна обстановка", "наявні сили та засоби (розстановки нарядів)".

Таким чином, прийняття абзацу 1 пункту третього та абзацу 1 пункту четвертого Розділу II "Основні напрями взаємодії" у запропонованій редакції проекту Порядку взаємодії може сприяти реальному створенню державними органами конфліктних ситуацій тоді, коли суб'єкт господарювання не має навіть намірів порушення публічної безпеки та порядку, створенню нестабільного психологічного клімату під час проведення НКРЗІ та Національною поліцією сумісних заходів та ймовірності використання посадовими особами власного службового становища з корисливими мотивами, що може мати негативним наслідком нанесення непоправних збитків операторам, провайдерам телекомунікацій при проведенні НКРЗІ та Національною поліцією України відповідних "спільних заходів".

 

Крім зазначеного, відповідно до абзацу 7 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 №877, Національна поліція відповідно до покладених на неї завдань здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

А, згідно зі статтею 5 Закону України "Про Національну поліцію" поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами місцевого самоврядування відповідно до закону та інших нормативно-правових актів.

Крім зазначеного, відповідно до пункту 7 Положення про НКРЗІ, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 N 1067/2011, НКРЗІ у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами державної влади, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з органами місцевого самоврядування, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, підприємствами, установами, організаціями.

Тобто, питання взаємодії між державними органами, в т.ч. НКРЗІ та Національною поліцією України, вже врегульовано чинним законодавством України. Сфера телекомунікацій та суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність у цій сфері, жодним чином не потребують такої посиленої уваги та контролю з боку національного регулятора у сфері телекомунікацій та правоохоронних органів, як це пропонується окремими положеннями проекту Порядку взаємодії.

 

Таким чином, вважаємо доцільним абзац 1 пункту третього та абзац 1 пункту четвертого Розділу II "Основні напрями взаємодії" проекту Порядку взаємодії викласти у нижченаведеній редакції, яка відповідатиме чинному законодавству України та повністю нівелює можливість прийняття нормативно-правового акту, положення якого можуть призводити до порушень прав операторів, провайдерів телекомунікацій при проведенні відповідних заходів НКРЗІ та перевищення повноважень державними органами:

  • абзац 1 пункту 3 Розділу II "Основні напрями взаємодії" проекту Порядку взаємодії викласти у редакції: "Уповноважені посадові особи НКРЗІ у разі виявлення інформації про порушення публічної безпеки та порядку за місцем та під час проведення заходу з виявлення та усунення адміністративних правопорушень у галузі зв’язку надсилають повідомлення (лист) до відповідного органу (підрозділу) поліції. У повідомленні (листі) про проведення такого заходу, яке надходить до органу (підрозділу) поліції, повинно зазначатись місце, мета та обґрунтування необхідності залучення поліцейських";
  • абзац 1 пункту 4 Розділу II "Основні напрями взаємодії" проекту Порядку взаємодії викласти у редакції: "Керівник органу (підрозділу) поліції відповідно до обґрунтованого повідомлення НКРЗІ при проведенні заходів, направлених на виявлення та усунення адміністративних правопорушень у галузі зв’язку, здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення НКРЗІ про кримінальні, адміністративні правопорушення або події з метою забезпечення публічної безпеки та порядку при проведенні НКРЗІ заходів в межах його повноважень".

 

Враховуючи наведене, просимо Вас прийняти рішення про відмову у погодженні проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, з Національною поліцією України» та направити проект рішення на доопрацювання.

 

 

 

З повагою,

 

Виконавчий директор

Інтернет Асоціації України                                                                                                                  В Куковський