Лист №01 від 05.01.2015 НКРЗІ щодо показників якості послуг із доступу до Інтернету, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2015 році

05.01.2015
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

 

копія: Голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Звєрєву В.П.

 

 

 

 

Вих. №01

від «05» січня 2015 р.

 

 

Щодо показників якості послуг із доступу до Інтернету, рівні яких підлягають обов'язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2015 році

 

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

30 січня 2015 року Відповідно до п.3 Рішення НКРЗІ №849 від 24.12.2013р. «Про затвердження переліків показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2015 році» спливає термін оприлюднення операторами інформації щодо рівня якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету у 2014 році.

Правовою та методологічною базою впровадження цього виду звітності є ст.25 Закону України «Про телекомунікації», Наказ Держспецзв'язку України №803 від 28.12.2012 «Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів» та Стандарт організації України «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування. СОУ 61-34620942-011:2012», затверджений Наказом Адміністрації Дерспецзв’язку України №517 від 12.09.2012.

Мусимо зазначити, що впровадження цього, фактично додаткового, регуляторного механізму на ринку телекомунікацій на даному етапі має суттєві застереження в нормативному, методологічному та суспільно-політичному плані з огляду на наступне.

1. Посилання на європейське законодавство щодо необхідності встановлення в Україні граничних рівнів показників якості послуг із доступу до Інтернету та їх оприлюднення не враховує ту обставину, що згідно Директиви Європарламенту та Ради 2002/22 / ЄС від 07.03.2002 «Про універсальні послуги та права користувачів, що стосуються електронних комунікаційних мереж та послуг», національні регулятори повинні мати можливість здійснювати моніторинг досягнутої якості послуг тих суб’єктів господарювання, на які були покладені зобов'язання з надання універсальних послуг. Встановлення граничних нормованих рівнів якості для послуги доступу до Інтернету та послуги із передачі даних, які згідно законодавства України не відносяться до універсальної (загальнодоступної) послуги, не відповідає європейській практиці.

2. Кроки держави із впровадження звітності щодо показників якості, які фактично посилюють регуляторний тиск на суб’єктів господарювання на ринку телекомунікацій та вимагають від операторів додаткових адміністративних та фінансових ресурсів, мають бути надзвичайно виваженими, особливо в період глибокої економічної кризи. В умовах, коли за показником ціна/якість послуги доступу до Інтернету в Україні є одними з найкращих у світі, бізнес і суспільство не отримало пояснень від держави щодо доцільності впровадження саме зараз нової форми звітності та впливу додаткового регуляторного навантаження на кінцеву якість і вартість послуг.

3. Розроблений ДП «Український науково-дослідний інститут зв’язку» Стандарт організації України «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування. СОУ 61-34620942-011:2012» лише в загальних рисах окреслює межі випробувань і надає формули розрахунків, не даючи відповідь на питання, як проводити вимірювання базових парламентів для розрахунку показників якості послуг із доступу до Інтернету. Відсутність доступної і зрозумілої методики проведення вимірювань показників якості послуг із доступу до Інтернету унеможливлює самостійне вимірювання оператором показників якості на своїй мережі та змушує його звертатись за комерційною послугою вимірювання до зовнішніх спеціалізованих установ.

4. Впровадження обов’язкової звітності щодо показників якості послуг із доступу до Інтернету призведе до додаткового адміністративного та фінансового навантаження операторів телекомунікацій та до відповідного перекладання витрат на абонентів телекомунікацій, що створить умови для соціально-економічного напруження, оскільки переважна більшість громадян України є споживачами інтернет-послуг.

 

Враховуючи зазначене, просимо Вас:

1. Призупинити дію Рішення НКРЗІ №849 від 24.12.2013 «Про затвердження переліків показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2015 році» в частині п.5-8 Додатку 2, які визначають показники якості, щодо яких відсутня Методика проведення вимірювань показників якості послуг, до затвердження та оприлюднення цієї Методики.

2. Надати українському суспільству і бізнесу у сфері телекомунікацій публічне обґрунтування необхідності на поточному етапі суспільно-економічного розвитку України впровадження додаткових регуляторних механізмів у вигляді обов’язкової звітності щодо показників якості послуг із доступу до Інтернету, з наданням розрахунків щодо впливу додаткових адміністративних та фінансових  витрат операторів телекомунікацій на збільшення споживацьких тарифів на послуги доступу до мережі Інтернет.

 

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                          Т. Попова