Лист № 89 від 21.05.2013 р. Держпідприємництва щодо внесення змін до Закону України "Про телекомунікації"

21.05.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Бродському М.Ю.

 

Вих. ­­­89

від «21» травня 2013 р.

 

Щодо внесення змін до Закону України

«Про телекомунікації».

 

 

Шановний Михайле Юрійовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об'єднує понад 140 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Міністерством внутрішніх справ України ініційовано внесення змін до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»регуляторний акт – це прийнятий уповноваженим регуляторним органом нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання;

Розробленим МВД законопроектом встановлюється обов’язок операторів телекомунікацій за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, проведення негласних слідчих (розшукових) дій та забезпечення тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих (розшукових) дій та тимчасовому доступу до зазначеної інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Тобто положеннями законопроекту встановлюється додаткове навантаження на суб’єктів господарювання, оскільки у разі його запровадження більшість витрат виникає саме з боку операторів телекомунікацій:

 

·               витрати ресурсів та часу щодо організації тимчасового доступу співробітників правоохоронних органів,

·               фінансові витрати щодо організації тимчасовому доступу до зазначеної інформації з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

Названий законопроект має ознаки регуляторного акту, а тому потребує доведення його обґрунтованої необхідності, підтвердження забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави, економічного ефекту від впровадження регуляторного на фоні соціальних явищ.,

Зазначимо, при розробці регуляторного акту повинні бути дотриманні принципи державної регуляторної політики, визначені ст.4 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:

доцільність - обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

адекватність - відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

ефективність - забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави;

передбачуваність - послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє суб'єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

прозорість та врахування громадської думки - відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов'язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями, обов'язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

 

Просимо Вашого сприяння, як Голови спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики, щодо додержання розробником регуляторного акту процедур, визначених ст.ст. 7-9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, підготовки аналізу регуляторного впливу, оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій.

 

 

З повагою,

 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                     Т. Попова