Лист № 87 від 30.04.2013 р. НКРЗІ щодо проекту Ліцензійних умов

18.05.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері зв'язку та інформатизації

Яцуку П.П.

 

Вих № 87

від 18 квітня 2013 р.

 

Щодо проекту Ліцензійних умов

 

Шановний Петре Петровичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 140 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

25.04.2013 р. в приміщенні НКРЗІ під головуванням  члена НКРЗІ Сиротенка І.В. відбулась узгоджувальна нарада між представниками профільних структурних підрозділів НКРЗІ та представниками даного сегменту ринку щодо погодження проекту Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікеацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: міжнародного; міжміського; місцевого (далі – проект Ліцензійних умов). За результати обговорення проблемних питань, які повинні бути врегульовані в зазначеному нормативно-правовому акті, ІнАУ підготувало пропозицій та зауважень до його змістового наповнення.

 

1.                  Ст. 5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» встановлено вимогу до регуляторних актів щодо недопущення прийняття регуляторних актів, які дублюють діючі регуляторні акти. У зв’язку з цим,пропонуємо виключити з проекту Ліцензійних умов положення, які вже врегульовані Законами України «Про телекомунікації» та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» щодо документів, порядку їх подання до органу ліцензування для одержання ліцензій суб’єктами господарювання та видів ліцензій (зокрема: п.п.1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 5.1, 6.1, 7.1).

 

2.                  Відповідно до ч.2 ст.44 Закону України «Про телекомунікації» (далі - Закон) Ліцензійні умови є нормативно-правовим актом, що містить вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні виду діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягає ліцензуванню.

Оскільки оператори, які тільки мають намір отримати ліцензію (звернулись до НКРЗІ із заявою про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій) фізично ще не можуть виконувати вимоги, встановлені Ліцензійними умовами, доцільно застосовувати їх виключно до тих суб’єктів  господарювання, які вже фактично отримали ліцензію.

Пропонуємо виключити з тексту проекту Ліцензійних умов зазначені формулювання щодо суб'єктів господарювання, які звернулись до НКРЗІ із заявою про видачу ліцензії на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (зокрема: п.п.1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.12).

 

3.                  З метою дотримання вимог Господарського кодексу України та законодавчих актів щодо дотримання конкуренції, в частині невтручання в господарську діяльність суб’єктів господарювання пропонуємо вилучити з проекту Ліцензійних умов нормищодо обмеження операторів телекомунікацій, які отримали ліцензію на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв’язку на відповідній території, з питань заборони здійснювати на тій самій території таку саму діяльність як провайдер іншого оператора, який також має ліцензію на той самий вид діяльності на тій самій території.

 

4.                  ГСТУ 45.028-2004 «Автоматизовані системи розрахунків за телекомунікаційні послуги. Класифікація. Загальні технічні вимоги» є галузевим стандартом України. Згідно з вимогами статті 11 Закону України „Про стандартизацію”: стандарти застосовуються на добровільній основі, за винятком випадків, коли застосування цих стандартів вимагають технічні регламенти. На цей час жоден з діючих Технічних регламентів, прийнятих Кабінетом Міністрів України, не вимагають застосування ГСТУ 45.028-2004.

Виходячи з цього пропонуємо перший абзац п.3.20 викласти у редакції:

«Оператор в разі використання автоматизованих систем розрахунків за послуги (білінгові системи) повинен використовувати тільки сертифіковані на відповідність вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій такі автоматизовані системи».

 

5.                  Зазначимо, ЦОВЗ не має повноважень щодо внесення автоматизованих систем розрахунків за телекомунікаційні послуги (білінгові системи) до переліку технічних засобів, що можуть використовуватись на ТМЗК. Тому доцільно в п.4.1 слова «та автоматизовані системи розрахунків за телекомунікаційні послуги (білінгові системи)» виключити.

           

6.                  Незаконне втручання органів державної влади та їх посадових осіб у господарські відносини, заборонено ст.6 Господарського кодексу України.

В той же час відповідно до ч.2 с.19 Конституції України

Ч.2 ст.19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Так, Законом України «Про телекомунікації» не визначено повноважень НКРЗІ стосовно покладання на операторів обов'язків щодо розвитку та надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг споживачам із застосуванням механізму компенсаціїзбитків. Враховуючи це пропонується п.3.35 з проекту виключити.

 

7.                  Крім того, з метою цілісного сприйняття проекту нормативно правового акту, ІнАУ вже неодноразово наголошувало на необхідності розробки одночасно з текстом проекту і відповідні додатки, які є його невід’ємною частиною, а також безпосередньо містять організаційні, кваліфікаційні, технологічні та інші спеціальних вимог.

Зазначимо, що на теперішній час такі додатки відсутні.

 

На підставі вище викладено, проект Ліцензійних умов потребує доопрацювання з урахуванням викладених у цьому листі пропозицій та зауважень.

 

            З повагою,

 

 

 

Виконавчий директор

Інтернет Асоціації України                                                        В. Куковський