Лист № 87 від 27.03.2019 Голові Слов'янської міської ради щодо виконання Закону про доступ

27.03.2019
Вихідні реквізити: 
Вих. № 87 від 27.03.2019
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України
Отримувач: 
Слов'янська міська рада

 

 

Голові Слов’янської міської ради

Лях В.М.

Соборна площа, 2, м. Слов’янськ

Донецька область, 84122

 

Вих.№87

від 27 березня 2019 року

 

Щодо виконання Закону про доступ

 

 

Шановний Вадиме Михайловичу!

 

            Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), до складу якої входить понад 200 суб’єктів господарювання у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

Верховною Радою України 07.02.2017 було прийнято, а з 04.06.2017 набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ), який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі для розташування технічних засобів телекомунікацій з метою забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні, встановлює повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, визначає права та обов’язки осіб, які беруть участь у таких господарських відносинах.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону про доступ загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу встановлюють Правила надання доступу. Наразі, є чинними:

Відповідно до частин сьомої та шостої статті 17 Закону про доступ розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади відповідно із Законом про доступ. Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу поширюються на об’єкти доступу всіх форм власності. Зокрема:

Тобто, наразі, Кабінет Міністрів України та ЦОВВ затвердили нормативно-правові акти, необхідні для повної реалізації Закону про доступ.

Відповідно до частини третьої статті 31 Закону України «Про телекомунікації» доступ до елементів інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі здійснюється оператором або провайдером телекомунікацій відповідно до Закону про доступ.

Відповідно до пункту 57 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання, зокрема, встановлення плати за доступ до об’єкта будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності відповідно до Закону про доступ.

Відповідно до п.п. 18 п. «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад уповноважені здійснювати організацію недискримінаційного доступу операторів та провайдерів телекомунікацій, уповноважених ними осіб до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі комунальної власності на договірній основі з підприємствами, на балансі яких перебуває ця інфраструктура. А, відповідно до п.п. 13 п. «б» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють контроль за дотриманням підприємствами комунальної власності вимог законодавства:

• щодо забезпечення на договірній основі безперешкодного доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, енергетики, кабельної каналізації електрозв’язку, будинкової розподільної мережі, що перебуває у них на балансі;

• за правильністю обрахування плати за доступ.

Зазначений перелік повноважень органів місцевого самоврядування у забезпеченні доступу до інфраструктури є вичерпним.

Відповідно до частини сьомої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ рекомендовано органам місцевого самоврядування у тримісячний строк з дня опублікування закону про доступ привести свої рішення у відповідність із цим Законом.

 

Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

 

За Критеріями оцінки дотримання верховенства права, прийнятими Європейською комісією «За демократію через право» на 106 пленарному засіданні Венеціанської комісії, 11-12 березня 2016 року, одним із елементів верховенства права визнається законність. Серед іншого, цей критерій передбачає, чи відповідають дії виконавчої влади конституції та іншим законам та чи приймаються підзаконні акти без затримки у випадках, коли цього вимагає законодавство.

Аналізуючи дії органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог частини сьомої Прикінцевих та перехідних положень Закону про доступ, вважаємо, фактично, відбувається ігнорування виконання цього Закону, а, відтак, порушення конституційного принципу верховенства права. Наслідком порушення органами місцевого самоврядування Закону про доступ є протидія з боку окремих власників (володільців) інфраструктури у законному доступі операторам, провайдерам телекомунікацій до інфраструктури з метою розташування технічних засобів телекомунікацій, порушення їх прав та законних інтересів, а також інтересів населення в отриманні інформації та вибору постачальника телекомунікаційних послуг, дотримання принципів конкуренції.

Зокрема, у м. Слов’янськ Донецької області до сьогодні не прийнято рішень про встановлення плати за доступ до об’єктів інфраструктури комунальної власності згідно з відповідними методиками визначення плати за доступ.

Враховуючи вищенаведене, пропонуємо вжити невідкладних заходів, спрямованих на виконання пункту 57 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Також, відповідно до п.п. 13 п. «б» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» просимо здійснити контроль за дотриманням підприємствами комунальної власності, а саме, КП «Наружное освещение», вимог законодавства з питання забезпечення операторам, провайдерам телекомунікацій на договірній основі доступу до інфраструктури об’єктів будівництва (опори зовнішнього освітлення), що перебуває на балансі цього підприємства.

 

Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити письмово.

 

З повагою

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                О.