Лист № 74 від 29.04.2013 р. Голові Держпідприємництва щодо проекту Закону України «Про спільне використання інфраструктури телекомунікаційних мереж»

29.04.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Бродському М.Ю.

 

Вих. ­­­74

від «29» квітня 2013 р.

 

Щодо проекту Закону України

«Про спільне використання

інфраструктури телекомунікаційних

мереж».

 

 

Шановний Михайле Юрійовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об'єднує понад 140 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

21 березня 2013 року Президентом України Януковичем В.В. було надано доручення державним органам щодо запровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, що відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет.

Підтримую ініціативи Президента України, ІнАУ неодноразово висловлювала свої зауваження та пропозиції щодо їх практичної реалізації Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі НКРЗІ), задля вирішення неврегульованих питань доступу суб’єктів господарювання сфери телекомунікацій до інфраструктури житлового фонду всіх форм власності та ефективного спільного використання будинкових розподільчих мереж, зокрема листом Прем’єр-міністру України від 26.12.2012 № 200, а також безпосередньо під час участі представників ІнАУ на громадських обговореннях проекту Закону України «Про спільне використання інфраструктури телекомунікаційних мереж» (далі — законопроект).

04 квітня 2013 року рішенням НКРЗІ № 191 було схвалено доопрацьований проект Закону. Втім, пропозиції та зауваження, які з точки зору ІнАУ є принциповими, НКРЗІ в доопрацьованому проекті Закону не враховані. 

1.             Проект орієнтований перш за все не на вирішення неврегульованих проблем доступу суб’єктів господарювання сфери телекомунікацій до інфраструктури житлового фонду всіх форм власності та ефективного спільного використання будинкових розподільчих мереж, а на створення умов використання операторами та провайдерами  активного телекомунікаційного обладнання одне одного, та, відповідно, на надання регулятору додаткових повноважень.

Зокрема, проектом Закону пропонується запровадження  державного регулювання відносин між операторами телекомунікацій щодо надання послуг доступу до інфраструктури телекомунікаційних мереж (далі — ІТМ) шляхом проведення НКРЗІ аналізу ринку відповідних послуг, визначення операторів з істотною ринковою перевагою на цьому ринку, прийняття рішень щодо покладання на них зобов'язань, розробку та затвердження методики формування тарифів на надання послуг доступу до ІТМ операторів, які є власниками (володільцями) ІТМ та визнані НКРЗІ операторами з істотною ринковою перевагою на ринку цих послуг, затвердження основних вимог до договору про спільне використання ІТМ, здійснення державного нагляду за доступом до ІТМ.

При цьому слід зазначити, що питання спільного використання елементів ІТМ між операторами телекомунікацій на даний час успішно вирішується учасниками ринку самостійно в договірному порядку.

Тобто, законопроектом порушується принцип доцільності – обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючих проблем, регламентований ст.4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Непорушність права власності гарантується ст.41 Конституції України та ст. 321 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ст.319 Цивільного кодексу України, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд.

Крім того, ст.319 Цивільного кодексу України також визначено, що Держава не втручається у здійснення власником права власності.

На думку ІнАУ, використання ІТМ має вчинятись на добровільних засадах  реалізації власниками технічних засобів телекомунікацій та споруд належного їм права власності на відповідне майно шляхом договірних відносин, а не запровадження механізму державного регулювання.

2.             Крім того, повноваження НКРЗІ визначені Законом України «Про телекомунікації» та Положенням про НКРЗІ,затвердженим Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/2011.

Відповідно до п. 10-1 ч.1 ст. 18 вказаного Закону, НКРЗІ здійснює в установленому нею порядку визначення ринків певнихтелекомунікаційних послуг, проведення їх аналізу та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку таких послуг.

Положеннями законопроекту передбачається здійснення НКРЗІ ринкового регулювання послуг доступу до ІТМ між операторами.

Втім, доцільно зазначити що «телекомунікаційна послуга» та «послуга доступу до ІТМ» не є тотожними поняттями.

Ч.2 ст.19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

3.             В той же час, ІнАУ погоджується з необхідністю впровадження запропонованих законопроектом положень стосовно розробки методики визначення розміру одноразової плати за розташування технічних засобів телекомунікацій в/на будівлях, спорудах та інших об’єктах містобудування житлово-комунальної сфери; методики визначення розміру одноразової плати за розташування технічних засобів телекомунікацій в/на будівлях та спорудах, що перебувають у комунальній власності, а також тих, що перебувають у спільній власності територіальних громад; запровадження здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архитектурно-будівельного контролю здійснення державного контролю за діяльністю власників (володільців) будівель щодо додержання норм технічної експлуатації житлових будинків, правил користування приміщеннями при розташуванні та експлуатації БРМ.

Також підтримаємо положення законопроекту в частині врегулюванню відносини між суб'єктами ринку телекомунікацій і власниками кабельної каналізації, опор повітряних ліній електропередавання та спеціальних споруд енергетичного комплексу.

З огляду на вищевикладене та з метою попередження ймовірних негативних наслідків від запровадження проекту Закону «Про спільне використання інфраструктури телекомунікаційних мереж», просимо під час його розгляду та погодження в порядку ст.21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» врахувати викладені у цьому листі пропозиції та зауваження.

 

 

З повагою,

 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                        Т. Попова