Лист № 70 від 23.04.2013 р. Голові Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики щодо Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки національної кінематографії № 2576 від 19.03.2013 р.

23.04.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики

Хомутинніку В.Ю.  

 

 

Вих. № 70

від 23 квітня 2013 р.

 

Щодо Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки національної кінематографії № 2576 від 19.03.2013 р.

 

Шановний Віталіє Юрійовичу!

Інтернет Асоціація України, яка об’єднує понад 140 підприємств сфери телекомунікацій та інформаційних технологій, виражає Вам свою повагу та звертається з наступним.

Згідно доповіді «Україна: Звіт з ефективності управління державними фінансами», яку 07.09.2012 р. оприлюднили Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Світовий банк (див. http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/07/03/000333038_20120703031330/Rendered/PDF/707990UKRAINIA070053B0PFMPReportUKR.pdf, с.44), українські підприємства несуть один з найбільших у світі адміністративний тягар зі сплати податків: загальна кількість податкових платежів складає 135 при середньосвітовому показнику 30, а сумарна ставка оподаткування в Україна сягає 55,5% при середньому значенні по світу 47,8%.

В цих умовах цілком слушними є курс Уряду України щодо подальшого спрощення умов ведення бізнесу та відповідні доручення  Президента України щодо розробки програму з лібералізації державної податкової політики на 2013-2014 роки.

В той же час звертаємо Вашу увагу на можливу шкоду від прийняття законодавчих новацій, які йдуть всупереч задекларованому курсу нашої держави на зменшення адміністративного та податкового тиску на підприємців. Нещодавно був зареєстрований Проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки національної кінематографії № 2576 від 19.03.2013 р., автор – Народний депутат України Кириленко В.А. (далі - Законопроект), яким передбачається впровадження в Україні ще одного, додаткового збору на розвиток національної кінематографії.

Згідно Законопроекту, об’єктом оподаткування збором стане, серед іншого, валовий дохід оператора або провайдера телекомунікацій, отриманий від споживача телекомунікаційних послуг у вигляді абонентної плати за доступ до телекомунікаційної та/або телемережі за вирахуванням податку на додану вартість, за ставкою збору у розмірі 2%.

Члени Інтернет Асоціації України цілком підтримують мету Законопроекту щодо необхідності створення умов, які допоможуть національному кіновиробництву ефективно розвиватися. Але наш аналіз цього документу дає всі підстави вважати, що даний Законопроект замість створення таких умов завдасть значної шкоди розвитку інформаційного суспільства України з огляду на наступне.

1. Плани щодо додаткового оподаткування інноваційної галузі телекомунікацій, та, зокрема, послуг доступу до мережі Інтернет, прямо суперечать неодноразово задекларованому курсу України на підтримку Інтернету та інновацій як одного з найбільш важливих та ефективних інструментів надолуження технологічного відставання нашої держави.

Положення про пріоритетну підтримку з боку держави розвитку мереж доступу до Інтернет закріплені в Україні законодавчо, зокрема, у законах «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (прийнято 09.01.2007 р.), «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (прийнято 22.03.2012 р.).  Ті самі вимоги містяться і в міжнародних документах. Зокрема, Модельний закон СНД про регулювання Інтернету (прийнятий 16.05.2011 р.) передбачає, що «держава здійснює стимулювання розвитку та використання інфраструктури Інтернету, в тому числі шляхом застосування податкових пільг і преференцій» (ст. 10).

У той же час у Законопроекті замість преференцій щодо Інтернету ми спостерігаємо зворотне: плани додаткового податкового обтяження галузі.

 

2. Впровадження фінансування однієї галузі (у даному випадку галузі кіновиробництва) за рахунок іншої галузі (у даному випадку - телекомунікацій) суперечить світовим підходам і стане новацією вітчизняного законодавства.

Податковий кодекс України містить єдиний виняток фінансування однієї галузі за рахунок іншої – збір на  розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачується з виробництва і реалізації алкогольних напоїв. Але ці галузі є суміжними, чого не можна сказати про телекомунікації та кіновиробництво, адже діяльність операторів та провайдерів, яка, згідно з Законопроектом № 2576 повинна підлягати новому виду оподаткування, жодним чином не пов’язана з отриманням доходів від надання прав на перегляд абонентами телекомунікацій творів кінематографії, тому немає підстав для покладання на підприємства галузі телекомунікацій (а зрештою, на користувачів телекомунікацій України) витрат на підтримку галузі кінематографії. Розвиток однієї галузі за рахунок іншої не є виправданим.

 

  3. Обтяження підприємств галузі телекомунікацій новим додатковим збором погіршить стан підприємств галузі і призведе до скорочення ними виплат податків і зборів до державного бюджету України, з якого серед іншого відбувається фінансування підприємств галузі кінематографії. 

Слід зазначити, що ряд телекомунікаційних послуг, особливо в сільській місцевості, навіть без додаткового обтяження є збитковими для операторів. В результаті не тільки не буде виконана мета Законопроекту № 2576 (а саме створення умов, які допоможуть національному кіновиробництву ефективно розвиватися), але й відбудеться скорочення видатків на інші не менш важливі у соціальному відношенні сфери, поглибиться «цифрове» відставання України від інших країн світу.

 

4. Впровадження нового оподаткування телекомунікаційних послуг призведе до суттєвого зростання їх вартості. При цьому зростання вартості послуг значно перевищить зазначені в законопроекті 2%, оскільки йдеться про оподаткування валового доходу.

Слід зазначити, що чинним законодавством України уже передбачений збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5%, який зараз сплачують споживачі послуг мобільного зв’язку.

Враховуючи велику соціальну значущість телекомунікаційних послуг, якими користується майже все без винятку населення України, прийняття Законопроекту № 2576 створить передумови для суттєвого додаткового напруження у соціальній сфері.  Причому значне зростання вартості послуг зв’язку та послуг доступу до мережі Інтернет, яке неодмінно відбудеться в разі прийняття Законопроекту № 2576, зачепить абсолютну більшість населення України.

 

5. Заснування позабюджетних фондів (в даному випадку щодо підтримки митців сфери кінематографії) створює у вітчизняних умовах значні корупційні ризики, оскільки законопроект не містить чітких механізмів та критеріїв розподілу отриманих коштів.

Пріоритетна підтримка окремих галузей економіки України, зокрема, галузі кіновиробництва (у разі визначення законодавчим органом такої потреби), на наше переконання, має відбуватися в межах Державного бюджету України. Адже саме процедура прийняття, наповнення та витрат Державного бюджету України містить всі необхідні механізми контролю. Члени Інтернет Асоціації України є сумлінними платниками податків і готові наповнювати цей бюджет, нарівні з іншими суб’єктами господарювання України, тим самим сприяючи розвитку українського кіновиробництва.

Пропоновані у Законопроекті новації уже реєструвалися в парламенті попередніх скликань, зокрема, в Проекті Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення механізму державної підтримки галузі кінематографії № 10620 від 15.06.2012 р. (автор – Янукович В.В.), а також Проект Закону України «Про загальнодержавний збір на розвиток театрального мистецтва та кінематографії в Україні» № 4764 від 03.07.2009 р. (автор - Терьохін С.А.). Зазначаємо, що автори зазначених законопроектів дослухалися до аргументів представників інформаційного суспільства, і дані законопроекти зрештою були зняті з розгляду.

З огляду на зазначене, просимо Вас сприяти зняттю з розгляду Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки національної кінематографії № 2576 від 19.03.2013 р..

 

З повагою,

 

 

 Голова Правління 

 Інтернет Асоціації України                                                                Т. Попова