Лист № 69 від 23.04.2013 р. Міністру юстиції України щодоПоложення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського сегменту світового простору ідентифікаторів об’єктів

23.04.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Міністру юстиції України

 

 

Вих. № 69

від 23 квітня 2013 р.

 

Щодо Положення про порядок формування

простору ідентифікаційних кодів об’єктів

Українського сегменту світового простору  

ідентифікаторів об’єктів

 

 

Шановний Олександр Володимирович!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 140 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), своїм рішенням № 227 від 18.04.2012  затвердила Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського сегменту світового простору ідентифікаторів об’єктів (далі – Положення).

Втім, розроблення вказаного нормативно-правового акту є безпідставним, оскільки, жодним законодавчим актом не визначено вимог щодо його розроблення. Тобто, фактично немає обґрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин, визначених у проекті Положення.

Крім того, названий нормативно-правовий акт потребує суттєвого доопрацювання з наступних підстав:

1.       Термінологічні визначення у проекті Положення мають абстрактний та неконкретний характер, зокрема:

·                  Положення пропонується визначити «Об'єкт» – як будь-що у світі телекомунікацій, в обробці інформації або будь-якої її частини, що можна ідентифікувати (назвати) та зареєструвати.

Заперечуємо проти такого формулювання, оскільки дія акта має бути конкретновизначеною та зрозумілою щодо сфери його застосування, а також об’єктів та суб’єктів, на яких буде поширюватись його дія.

·                 Положення надається визначання «Національної реєструючої організації (НРО) – організація, яка наділена повноваженнями виконувати управління та адміністрування Українським сегментом світового простору ідентифікаторів об’єктів (ІО).

Зі змістового наповнення проекту не зрозуміло організаційно-правової форми такої організації, її статусу, а також ким саме вона наділяється «повноваженнями виконувати управління та адмністрування».

Крім того, Положення визначено, що НРО є єдиною реєструючою організацією ІО в Україні в гілках (дугах) {iso(1) member-body(2) uа(804)} та {joint-iso-itu-t(2) country(16) ua(804)} та забезпечує унікальність значень ІО в реєстрі відповідно до вимог, зазначених в цьому Положенні.

Зазначимо, що всупереч Закону України  «Про захист економічної конкуренції», яким визначено, що економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку, Положення надається «Національній реєструючій організації»  домінуючого, монопольного становища.

·                 З визначення «Реєстраційне свідоцтво» – документ, який видається НРО заявнику для підтвердження присвоєння ІО, не зрозуміло  обовязковість отримання такого документу, а також наслідки використання «об’єктів» без присвоєння ідентифікації.

·                 Визначення «Організації» - Організації - підприємства, установи, організації, органи влади чи інші установи, їх підрозділи чи їх об'єднання з правами юридичної особи чи без них, громадські організації чи приватні або засновані на іншій формі власності підприємства, установи, організації, які виконують самостійні функції та мають установчий документ (статут) і свою структуру управління, не узгоджується з пложеннями Господароського кодексу України.

 

2.           П.6 Положення передбачено, що протягом 8 тижнів з дня отримання заяви НРО видає заявнику реєстраційне свідоцтво про присвоєння ІО (додаток 3) або обґрунтоване повідомлення про відмову в присвоєнні ІО.

Втім, в Положення не містить підстави відмови в присвоєнні ІО.

В проекті також не регламентовано процедуру прийняття рішення, а також не означено яким процесуальним документом фіксується рішення НРО щодо погодження/відмова у присвоєнні ІО.

 

3.           З п.7 Положення вбачається, що до реєстру ІО України вносяться наступні дані:

-          найменування та адреса організації;

-          телефон, телефакс, електронна адреса (E-mail), адреса веб-сайту у всесвітній мережі Інтернет (URL);

-          технологічне призначення ІО;

-          числові значення ІО;

-          дата набрання чинності присвоєння ІО;

-          прізвище, ім’я, по-батькові відповідальної особи, яка взаємодіє з НРО.

За бажанням заявника на підставі окремого договору НРО може вносити додаткову інформацію про ІО, яка призначена і внесена в реєстр ІО України.

В той же час, п. 7.3 Положення передбачає, що інформація з реєстру ІО України надається на підставі письмового запиту складеного у довільній формі.

З урахуванням такого формулювання вбачається, що інформація може надаватись будь-якому суб’єкту,  яким складено письмовий запит у довільній формі. Положенням також не обмежується обсяг інформації, яка буде надаватись за запитом.

Крім того, Положенням надаються НКРЗІ повноваження, які не відповідають Положенню про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України №1067/2011 від 23.11.2011.

Зокрема:

·     П.9 Положення – «НКРЗІ спільно із зацікавленими сторонами координує роботи щодо подальшого розвитку Українського сегменту світового простору ІО»

·     Пп.4.2 Положення – «НКРЗІ координує роботи по створенню відповідних стандартів в сфері використання ІО».

Зазначимо, що відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень  та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На підставі викладених у цьому листі зауважень та з метою попередження ймовірних негативних наслідків від запровадження Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського сегменту світового простору ідентифікаторів об’єктів, затвердженого рішенням НКРЗІ № 227 від 18.04.2013, просимо Вас залишити без державної реєстрації названий нормативно-правовий акт.

 

З повагою,

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                            Т. Попова