Лист № 56 від 25.03.2013 р. АМКУ про надання інформації по справі за ознаками вчинення Київською міською радою порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом прийняття рішення від 14.07.2011 р. №378/5765

26.03.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Антимонопольного

комiтету України

Цушку В.П. 

 

Вих. № 56

від 25 березня 2013 р. 

 

На Ваш вих. № 136-2613/04-2409 від 06/03/2013 р.

про надання інформації по справі за ознаками вчинення Київською міською радою порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом прийняття рішення від 14.07.2011 р. №378/5765

 

 

Шановний Василю Петровичу!

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 140 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та висловлює вдячність за послідовну і професійну позицію у питаннях державного захисту економічної конкуренції на ринку телекомунікацій.

Відповідно до листа Антимонопольного комітету України (далі - АМКУ) № 136-2613/04-2409 від 06/03/2013 р., згідно з запропонованою у Вашому листі нумерацією надаємо наявну у нас інформацію, яка має відношення до відкритої АМКУ справи за ознаками вчинення Київською міською радою порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом прийняття рішення від 14.07.2011 р.№378/5765.

 

1. Прийняте Київською міською радою Рішення від 14.07.2011 р. №378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій» (далі - Рішення) не відповідає чинному законодавству України з огляду на наступне.

·     Частиною 6 статті 27 Закону України «Про телекомунікації» передбачено: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані створювати сприятливі умови для функціонування розвитку телекомунікаційних мереж загального користування та повноцінного надання телекомунікаційних послуг». Однак, Київрада, приймаючи дане Рішення, не врахувала вимоги даної норми і навпаки, створила додаткові перепони у наданні і отриманні телекомунікаційних послуг як споживачам, так і операторам/провайдерам телекомунікацій, що їх надають. Впровадження даного Рішення створило умови для обмеження можливості споживачів обирати ті телекомунікаційні послуги, які їм потрібні, та для підвищення вартості телекомунікаційних послуг. Згідно Рішення, лише 25 % від суми отриманих платежів за розміщення мереж спрямовується на відшкодування витрат на утримання відповідних місць, а решта – 75 % розподіляється за іншими, не пов’язаними з цим напрямками діяльності, що створює несприятливі умови для функціонування розвитку телекомунікаційних мереж загального користування та повноцінного надання телекомунікаційних послуг.

·     При прийнятті Рішення були порушені вимоги частини четвертої статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», згідно з якими органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках.

·     Рішення суперечить встановленому законодавством України  правовому режиму використання власності, що належить декільком співвласникам на праві спільної сумісної власності, який визначений Цивільним кодексом України та Рішеннями Конституційного Суду України. Київрада перевищила свої повноваження, перебравши виключно на себе право громадян розпоряджатися сумісною власністю. При прийнятті Рішення порушені вимоги ст. 382 Цивільного кодексу України, згідно з якою власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку. Тим самим, частини та інженерна інфраструктура багатоквартирних житлових будинків,  які орган місцевого самоврядування вважає комунальною власністю, є спільною сумісною власністю власників квартир у цих будинках. Рішення суперечить також Рішенню Конституційного Суду України від 02.03.2004 року у справі про права співвласників на допоміжні приміщення багатоквартирних будинків, згідно з яким:
«1.1. Допоміжні приміщення (підвали, сараї, кладовки, горища, колясочні і т. ін.) передаються безоплатно у спільну власність громадян одночасно з приватизацією ними квартир (кімнат у квартирах) багатоквартирних будинків. Підтвердження права власності на допоміжні приміщення не потребує здійснення додаткових дій, зокрема створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, вступу до нього.
1.3. Питання щодо згоди співвласників допоміжних приміщень на надбудову поверхів, улаштування мансард у багатоквартирних будинках, на вчинення інших дій стосовно допоміжних приміщень (оренда тощо) вирішується відповідно до законів України, які визначають правовий режим власності».
Правовий режим використання власності, що належить декільком співвласникам на праві спільної сумісної власності, врегульований положеннями Цивільного кодексу України, приписами ст.369 якого встановлено, що у разі вчинення одним із співвласників правочину щодо розпорядження спільним майном вважається, що він вчинений за згодою всіх співвласників.».

 

2. Прийняте Київрадою Рішення призводить до ущемлення та обмеження економічної конкуренції на ринку телекомунікаційних послуг Києва.

Негативний вплив Рішення, зокрема, проявляється в підвищенні бар'єру для виходу на ринок нових постачальників телекомунікаційних послуг (операторів, провайдерів телекомунікацій), оскільки передбачає встановлення оплати за доступ до телекомунікаційної інфраструктури житлових будівель не в залежності від кількості споживачів у даній споруді, а від загальної кількості квартир, що створює нерівні можливості для нових підприємств, які мають намір вийти на ринок зі своїми послугами.

 

3. Для врегулювання ситуації вважаємо необхідними наступні дії:

·     Відміна Рішення Київської міської ради від 14.07.2011 р. №378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій».

·     Прийняття проекту Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до житлового фонду всіх форм власності для організації та проведення відповідних будівельних, монтажних робіт для забезпечення доступу споживачів до мережі Інтернет», в  редакції, розробленій учасниками ринку телекомунікацій та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації та схваленого Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 18.10.2012 № 523 (див.  www.nkrzi.gov.ua/uk/activities_nkrzi/ruling2012/1350675541). Наразі даний проект перебуває на погодженні у Міністерстві юстиції України.

·     Впровадження «Принципів взаємодії операторів/провайдерів телекомунікацій з органами місцевого самоврядування та їх підприємствами комунальної власності при наданні населенню телекомунікаційних послуг і послуг доступу в Інтернет на об‘єктах, які обслуговують підприємства комунальної власності», які були розроблені Інтернет Асоціацією України та затверджені Правлінням ІнАУ 28.07.2011 р. (у додатку).

 

4. До ІнАУ надійшли звернення з приводу прийняття Київрадою Рішення щодо безпідставного втручання в господарську діяльність ТОВ «Адамант» КП «Київжитлоспецексплуатація», та матеріали від ТОВ «Воля-Кабель» (у додатку).

 

 

Додатки:

1. «Принципи взаємодії операторів/провайдерів телекомунікацій з органами місцевого самоврядування та їх підприємствами комунальної власності при наданні населенню телекомунікаційних послуг і послуг доступу в Інтернет на об‘єктах, які обслуговують підприємства комунальної власності», на 2 арк.

2. Лист ТОВ «Адамант» №66 від 20.03.2013 р. щодо безпідставного втручання в господарську діяльність ТОВ «Адамант» КП «Київжитлоспецексплуатація», на 6 арк.

3. Матеріали ТОВ «Воля-Кабель» (листування, акти, угоди, позови, рішення суду, тощо), які мають відношення до Рішення Київської міської ради від 14.07.2011 р. №378/5765, на компакт-диску 113 53XE 2949. 

 

З повагою,

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                   Т. Попова