Лист № 50 від 23.03.2012 р. Голові Комітеу ВРУ з питань транспорту і зв'язку п. Мироненку М.І. щодо проекту Закону № 10229 від 23.03.2012 р.

23.03.2012
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань транспорту і зв’язку

Мироненку М.І.

 

 

 

 

 

 

  

Вих. № 50

від  23.03.2012 р.

 

Щодо Проекту Закону 10229 від 20.03.2012 р. про внесення змін до статті 39 Закону України «Про телекомунікації» (щодо основ національної безпеки у сфері телекомунікацій)

 

 

Шановний Михайле Івановичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), виконуючи свою статутну мету та представляючи законні інтереси понад 120 членів Асоціації, звертається до Вас з проханням рекомендувати відхилити Проект Закону № 10229 від 20.03.2012 р. Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про телекомунікації» (щодо основ національної безпеки у сфері телекомунікацій).

 

На думку ІнАУ, вказаний законопроект є неприйнятним з огляду на наступне.

1. Суттєвим недоліком законопроекту є положення, якими передбачено, що оператори, телекомунікацій зобов'язані за власні кошти закуповувати для встановлення на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, які необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, та забезпечувати їх функціонування і збереження.

Ініціатори законопроекту у пояснювальній записці відмічають, що його ціллю є забезпечення належного виконання правоохоронними органами законодавчо визначеного завдання щодо проведення відповідних заходів, але при цьому відмічають, що реалізація вказаного закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Проте, фінансування придбання технічних засобів, які необхідні саме державним органам для здійснення заходів оперативно-розшукової діяльності, забезпечення їх функціонування та збереження, повинно здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України, а не через фінансування за рахунок бізнес структур.

З огляду на це ми вважаємо неприйнятним встановлення обов’язку щодо придбання операторами телекомунікацій технічних засобів для оперативно-розшукової діяльності за власні кошти.

 

2. Зазначеним законопроектом передбачено, що порядок закупівлі та встановлення вказаних технічних засобів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Реалізація цього положення може призвести до порушення прав як окремих громадян, так і юридичних осіб, оскільки законопроект не передбачає парламентського чи громадського контролю за прийняттям та реалізацією вказаного порядку.

На наш розсуд, встановлення порядку закуповування та встановлення технічних засобів, необхідних для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, який може мати вплив на дотримання прав як окремих громадян, так і юридичних осіб, повинно бути забезпечено виключно на законодавчому рівні.

 

3. Відповідно до статті 3 Господарського кодексу України, оператор телекомунікацій є суб'єктом господарювання, який проводить господарську діяльність, що спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Виконання суб’єктами ринку телекомунікацій вказаного в законопроекті обов’язку щодо закупівлі високовартісного обладнання, яке до того ж не виробляється в Україні, створить додаткові перешкоди для вільного доступу до ринку телекомунікацій нових операторів, оскільки це збільшить розмір потрібних для цього початкових інвестицій. До того ж, невеликі компанії взагалі не мають достатньо коштів в розмірі, необхідному для придбання вказаного обладнання та потребуватимуть залучення додаткових (в т.ч. кредитних) коштів. Зрозуміло, що в кінцевому підрахунку, це віднесеться на збільшення вартості послуг для споживачів.

Таким чином, реалізація цього положення порушує законні інтереси операторів телекомунікацій і призведе до гальмування розвитку телекомунікацій в Україні в цілому, а особливо в регіонах.

 

 

Вважаємо, що вирішення на належному рівні вказаного питання можливе лише за умови реалізації комплексного підходу, зокрема, в питанні, що стосується перехоплення телекомунікації, шляхом прийняття нового Закону.

Потрібно запропонувати дієвий механізм, а саме – створення єдиної системи автоматизованого дистанційного перехоплення телекомунікацій в Україні, яка забезпечувала б оптимальний баланс між потребами правоохоронних органів та громадськості. З одного боку, така система має забезпечити механізм дотримання конституційних прав і свобод громадян у сфері використання традиційних і новітніх видів телекомунікацій (зокрема, права на інформацію, права на повагу до таємниці кореспонденції, приватного і сімейного життя та свободи вираження). А з іншого – вона має надати правоохоронним органам можливість ефективно виконувати свої обов’язки перед суспільством і державою шляхом застосування чітко визначених повноважень у сфері боротьби і попередження злочинності під час провадження оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства. Проект такого Закону в 2005 році вже було підготовлено народним депутатом Лебедівським В.А. (№4042-1 від 02.06.2005 року) на основі співпраці з групою експертів громадських організацій (зокрема, Інтернет Асоціації України, Української інтернет-спільноти, Харківської правозахисної групи, Українського союзу промисловців і підприємців).

 

Підсумовуючи викладене, просимо Вас при розгляді Проекту Закону № 10229 від 20.03.2012 р. Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про телекомунікації» (щодо основ національної безпеки у сфері телекомунікацій) рекомендувати відхилити його як такий, що не відповідає Конституції України, досвіду розвинутих країн в цій галузі та створює підстави для порушення законних прав та інтересів як постачальників, так і користувачів телекомунікаційних послуг.

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                             О.Ольшанський