Лист № 47 від 24.03.10 року Першому заступнику голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності Аржевітіну С. М. стосовно проектів Закону України «Про електронну комерцію» №6086, №6086-2

24.03.2010
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Першому заступнику голови

Комітету Верховної Ради України  з питань фінансів і банківської діяльності

Аржевітіну С. М.

 

 

 

 

 

 

 

Вих. 47

від  24 березня 2010р.

 

Щодо проектів Закону України

«Про електронну комерцію»

№6086, №6086-2

 

Шановний Станіславе Михайловичу!

 

У Верховній Раді України зареєстровано законопроекти №6086 «Про електронну комерцію», ініційований народним депутатом  Полунєєвим Ю.В. та №6086-2 «Про електронну торгівлю (комерцію)», ініційований народними депутатами  Коржем В.Т,  Мороко Ю.В.  Вказаними проектами пропонується здійснити заходи законодавчого урегулювання діяльності суб’єктів електронної комерції, встановити правові засади використання інформаційно-комунікаційних технологій при здійсненні правочинів.

Інтернет Асоціація України поділяє позиції щодо необхідності запровадження вказаного Закону, що  має визначати засади використання новітніх технологій у різних галузях суспільного життя України (зокрема,  у сфері електронної комерції), який, після його прийняття,  дозволить вдосконалити чинне законодавство і  запровадити єдиний підхід до державного регулювання діяльності зазначеної сфери та забезпечить  можливість реальної участі нашої держави у міжнародному інформаційному просторі.

Разом з тим вважаємо за доцільне висловити наступні зауваження і  пропозиції щодо названих законопроектів:

Щодо №6086 «Про електронну комерцію» ( н.д. Полунєєва Ю.В.)

     1. Поданим проектом одночасно з питаннями, які безпосередньо пов‘язані з електронною комерцією, регулюються також деякі інші  питання електронного  документообігу, які стосуються як електронної комерції, так і інших сфер його застосування.  В зв’язку з чим існує потреба узгодити окремі положення, терміни, визначення  вказаного законопроекту із Цивільним Кодексом України,  Законами України «Про електронний документ та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», нормами міжнародного права, зокрема, з положеннями Директиви 2000/31/EC Європейського парламенту та Ради Європи від 8 червня 2000 р. «Про певні правові аспекти обслуговування інформаційного суспільства на внутрішньому ринку (Директива з електронної комерції)».

 2. На нашу думку, проект не у повній мірі враховує вимоги чинного українського та відповідного міжнародного законодавства  щодо врегулювання правового статусу операторів (провайдерів) телекомунікацій у сфері електронної комерції. Звертаємо увагу, що ряд положень, які регулюють статус та коло обов’язків операторів,  мають  посилання на Закон України «Про зв'язок» (зокрема п.2 ст.7), який втратив чинність у зв’язку з прийняттям Закону України «Про телекомунікації». У проекті не враховані положення зазначеної Директиви (зокрема, статей 12, 13, 14, 15) щодо проміжкових постачальників послуг. Ми вважаємо, що зазначені положення мають бути обов’язково відображені у акті, який регулюватиме електронну комерцію.

Щодо законопроекту №6086-2 «Про електронну торгівлю (комерцію)» (н.д. Мороко Ю.М. і Коржа В.Т.)

Вважаємо за доцільне відмітити, що використання у назві та в положеннях законопроекту визначення «електронна комерція(торгівля)», приводить до звуження сфери регулювання законопроекту. Положення зазначеного проекту поширюються і на угоди, які пов’язані із наданням послуг (в тому числі, інформаційних). Саме тому, на наш розсуд, термін «комерція» слід розуміти як загальне, ширше поняття по відношенню до «торгівлі».

Також у поданому проекті існує потреба узгодити окремі положення, терміни, визначення із Цивільним Кодексом України,  Законами України «Про електронний документ та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», «Про телекомунікації».

Підсумовуючи слід відмітити, що незважаючи на окремі недоліки вказаних законопроектів, вони пропонують належні підходи до законодавчого регулювання діяльності у сфері електронної комерції і для вдосконалення чинного законодавства у цій сфері, підвищення рівня економічної безпеки країни та громадян, справлять позитивний вплив на розвиток економіки держави, підвищення конкурентоздатності суб’єктів господарювання та фінансового сектору.

В  зв’язку з вищевикладеним, Інтернет Асоціація України пропонує провести відкриті слухання у Комітеті щодо законопроектів №6086 «Про електронну комерцію» (Полунєєва Ю.В.) та №6086-2 «Про електронну торгівлю (комерцію)» (Мороко Ю.М. і Корж В.Т.) з метою узагальнення зауважень і пропозицій громадськості до законопроектів, що  дозволить створити належну законодавчу базу в сфері електронної комерції.

 

 

З повагою,  

Голова Правління ІнАУ                                                                        Тетяна Попова