Лист № 46/01-08 від 24.03.10 року Керівникам профільних комітетів ВРУ щодо проекту №6086-1 Закону України «Про електронну комерцію»

24.03.2010
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Першому заступнику голови

Комітету Верховної Ради України 

з питань фінансів і банківської діяльності

Аржевітіну С.М.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

 з питань економічної політики

Ткаченку О.М.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

 з питань науки і освіти

Полохалу В.І.

 

Голові Комітету Верховної Ради України  з питань

транспорту і зв'язку

Козаку В.В.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

 з питань промислової і регуляторної

політики та підприємництва

Королевській Н.Ю.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

 з питань бюджету

Деркачу М.І.

 

Голові Комітету Верховної Ради України

  з питань Регламенту,

депутатської етики та забезпечення

діяльності Верховної Ради України

Єфремову О.С.

 

Голові  Комітету Верховної Ради України 

з питань європейської інтеграції

Тарасюку Б.І.

Вих. 46/01-08

від    24.03.10 р.

 

Щодо проекту №6086-1 Закону України

«Про електронну комерцію»

 

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект «Про електронну комерцію» (№6086-1, поданий н.д. Яценко А.В.). Вказаним проектом пропонується здійснити заходи державного регулювання діяльності суб’єктів електронної комерції, встановити правові засади використання інформаційно-комунікаційних технологій при здійсненні правочинів.

Інтернет Асоціація України поділяє позиції щодо необхідності запровадження вказаного Закону.

Проте, вважаємо за доцільне висловити наступні зауваження щодо названого законопроекту:

1. На нашу думку, проект не у повній мірі враховує вимоги відповідного міжнародного законодавства, зокрема Директиви 2000/31/EC Європейського парламенту та Ради Європи від 8 червня 2000 року «Про певні правові аспекти обслуговування інформаційного суспільства на внутрішньому ринку (Директива з електронної комерції)».   

     Поза увагою ініціатора проекту залишилося багато питань, які розглядаються у вказаній Директиві ЄС, і які було б доцільно врегулювати саме у законі про електронну комерцію. Зокрема, щодо встановлення обмежень про укладення договорів у електронній формі щодо нерухомості (крім ренти),  договорів, що за законом мають укладатися за участю публічної влади, окремих видів договорів поручительства тощо; щодо забезпечення належного захисту прав споживачів в електронній комерції (про обов’язкову ідентифікацію комерційної інформації та осіб, від яких вона надходить); щодо розмежування статусу і функцій операторів(провайдерів) зв’язку - постачальників послуг зв’язку (відповідно до зазначеної Директиви) та статус і функції операторів (провайдерів) як посередників  електронної комерції.

2. Поданим проектом одночасно з питаннями, які безпосередньо пов‘язані з електронною комерцією, регулюються також деякі інші  питання електронного  документообігу, які стосуються як електронної комерції, так і інших сфер його застосування.  В зв’язку з чим існує реальна потреба узгодити окремі положення, терміни, визначення  вказаного законопроекту із Цивільним Кодексом України,  Законами України «Про електронний документ та електронний документообіг», «Про електронний цифровий підпис», нормами міжнародного права.

 3.  У законопроекті не враховані вимоги чинного законодавства щодо окремих видів товарів, відносно яких договори купівлі-продажу, міни, поставки  не можуть укладатись шляхом обміну електронними документами. На наш погляд,  до цього переліку має бути включена нерухомість, зброя, наркотичні,  психотропні,  сильнодіючі  отруйні  лікарські засоби, інше майно, щодо якого встановлений спеціальний порядок переходу права власності.

4. Звертаємо увагу, на те, що законопроектом пропонується створення нових  спеціальних  органів. Зокрема,

4.1. Передбачено, що  лише державні установи та організації можуть надавати послуги з реєстрації доменних імен в українському сегменті Інтернет  та, виключно на яких, покладено функції ведення реєстру електронних операцій. Проте, ні чинним законодавством, ні законопроектом не визначено основних засад створення таких органів чи надання  існуючим структурам відповідних повноважень, правових засад їх діяльності і взаємодії з учасниками ринку електронної комерції, в тому числі умови щодо оплатності надаваних  ними послуг.

4.2. Законопроектом передбачено створення  спеціального «громадського формування, яке забезпечує систему електронної комерції»,  до повноважень якого віднесене   право складати протоколи про адміністративні правопорушення  та накладати стягнення за порушення вимог Закону України «Про електронну комерцію». Проте,  законопроектом не визначено ні основних засад створення таких органів, ні правових засад їх діяльності.

 5. По тексту законопроекту використовуються окремі терміни і визначення,  які відрізняються і за назвою, і за суттю від понять, визначених чинним українським і міжнародним законодавством або взагалі не визначені у законодавстві («отримувач послуг», «посередник», «постачальник послуг»,  «інформаційні послуги» тощо).

Враховуючи, те що у Верховній Раді України зареєстровані альтернативні законопроекти №6086 «Про електронну комерцію» та №6086-2 «Про електронну торгівлю (комерцію)», які запроваджують належні підходи до законодавчого урегулювання діяльності у сфері електронної комерції, пропонуємо за результатами розгляду в Комітеті вказаного проекту №6086-1 Закону України «Про електронну комерцію» від 04.03.2010 року (народного депутата Яценка А.В.) рекомендувати народному депутату відкликати його.

 

З повагою,  

Голова Правління ІнАУ                                                                        Тетяна Попова