Лист № 26 від 12.03.09 року з Державного комітету інформатизації України щодо поточного стану виконання заходів, передбачених резолюцією круглого столу „Шляхи консолідації громадськості та держаних органів у подоланні негативних явищ у розвитку ..."