Лист № 20 від 06.02.2012 р. Голові Антимонопольного комітету України п. Цушку В.П. щодо Рішення Броварської міської ради Київської області № 458-17-06

06.02.2012
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Антимонопольного комітету України

п-ві Цушку В.П.

 

копія: Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України

п-ві Яцуку П.П.

 

 

 

 

Вих № 20

від 06.02. 2012 р.

 

 

 

Щодо Рішення Броварської міської ради Київської області від 29.12.2011 р. №458-17-06 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції»

 

 

Шановний Василю Петровичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єдную 120 підприємств сфери інформаційно-телекомунікаційних технологій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним.

29 грудня 2011 року рішенням Броварської міської ради Київської області № 458-17-06 (надалі – «Рішення») була затверджена Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари. Ми не погоджуємося з даним Рішенням та вважаємо його незаконним з огляду на таке.

  У Рішенні не наведено жодної законної підстави щодо механізму формування тарифів за розміщення телекомунікаційних мереж. Не зрозуміло, з яких міркувань виникли наведені у додатку № 2 до Рішення відповідні відсотки щодо орендних ставок на розміщення об’єктів операторів та провайдерів телекомунакацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет, а також тарифи на прокладення кабельної мережі інтернет-провайдерами та прокладення мережі кабельного телебачення.

Слід зазначити, що дані тарифи встановлені за кожен поверх під’їзду незалежно від того, чи користуються жителі даного поверху відповідними послугами, чи ні. Такий підхід призводить до необґрунтованого завищення витрат суб’єктів господарювання на послугу розміщення телекомунікаційних мереж у житлових будівлях комунальної власності, сприяє монополізації ринку за рахунок надання необґрунтованих переваг тим суб’єктам господарювання, які мають більшу кількість споживачів, та створює штучні перешкоди для виходу на ринок нових суб’єктів господарювання.

Також слід зазначити, що при прийнятті Рішення були порушені вимоги частини четвертої статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», згідно з якими органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках.

Частиною 6 статті 27 Закону України «Про телекомунікації» передбачено: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані створювати сприятливі умови для функціонування розвитку телекомунікаційних мереж загального користування та повноцінного надання телекомунікаційних послуг». Однак, Міська рада, приймаючи дане Рішення, не врахувала вимоги даної норми і навпаки, створила додаткові перепони у наданні і отриманні телекомунікаційних послуг як споживачам, так і операторам/провайдерам телекомунікацій, що їх надають. Наслідком впровадження даного Рішення стане, в першу чергу, суттєве обмеження можливості споживачів обирати ті телекомунікаційні послуги, які їм потрібні.

Прийнята Броварською міською радою Київської області цінова політика зумовить необхідність зменшення кількості суб’єктів господарювання, які надають телекомунікаційні послуги, та збільшення вартості телекомунікаційних послуг у м. Бровари, у зв’язку з чим збільшиться фінансове навантаження на кінцевого споживача.

            Враховуючи вищенаведене, просимо Вас поставити питання про скасування Рішення Броварської міської ради Київської області від 29.12.2011 р. №458-17-06 та перегляд його на базі принципів створення конкурентного середовища, сприятливого інвестиційного клімату, усунення можливої корупції, протекціонізму та дискримінації суб’єктів господарювання.

           

Додаток: Рішення Броварської міської ради Київської області від 29.12.2011 р. №458-17-06 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади м. Бровари в новій редакції», з додатками - на 10 арк.

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

 

 Інтернет Асоціації України                                          Т.Попова