Лист № 190/1-3 від 03.11.2015 р. Міністру фінансів України щодо шляхів збільшення надходжень до Держбюджету від рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

03.11.2015
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Міністру фінансів України

Яресько Наталії

 

копія: Міністру економічного розвитку і торгівлі України

Айварасу Абромавичусу

 

копія: Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

копія: Голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Євдоченко Л.О.

 

Вих ІНАУ №190/1-3

Від 03.11.2015

 

Щодо шляхів збільшення надходжень до Держбюджету від рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

 

Шановна пані міністре!

Статтею 254  Податкового кодексу України визначена рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України – це строкове платне володіння і користування радіочастотним ресурсом України на визначених умовах, необхідне орендареві для провадження підприємницької (ліцензування) та іншої діяльності. За своєю сутністю плата за користування радіочастотним ресурсом України близька до плати за оренду нерухомості, що перебуває у державній власності. Отже, якщо держава не надає у володіння радіочастотний ресурс України або нерухомість, що перебуває у державній власності, то Державний бюджет України не отримує відповідні платежі від надання в користування цих об’єктів оренди.

Згідно з Реєстром виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (станом на 27.09.2015), який опублікований на веб-сайті НКРЗІ, в діапазоні радіочастот 5250-5350 МГц (загальна ширина смуги 100 МГц) видано 425 ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України (діючі), із загальною шириною проліцензованих частот більше 17 тис. МГц, тобто, у середньому кожний 1 МГц  в одному регіоні надано в користування більше 6 разів. Це завдяки спільним умовам користування радіочастотним ресурсом України, визначеним у Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, а саме, примітці Л02. При цьому користувачі радіочастотного ресурсу України, які мають ліцензії НКРЗІ в діапазоні радіочастот 5250-5350 МГц, щороку повинні сплачувати відповідно до статті 254 Податкового кодексу України до Державного бюджету України більше 7 млн. грн. на рік. Для прикладу, ліцензіати, що мають ексклюзивні права згідно з приміткою Л01  Плану використання радіочастотного ресурсу України, за смугу вдвічі більшу (в діапазоні радіочастот 5470-5670 МГц (загальна ширина смуги 200 МГц) сплачують до Державного бюджету України приблизно 3,5млн. грн. на рік.

Крім того, інформуємо, що на даний час діапазон радіочастот 5670-5725 МГц хоча і запланований, але не використовується для радіотехнології «широкосмуговий радіодоступ». Таким чином, держава не отримує прибуток від його «простою», а це щонайменш 600 тис. грн. на рік, а за умови згідно з приміткою Л02 – 3,5 млн. грн. на рік (при 6-кратному ліцензування смуги радіочастот 55 МГц у 25 регіонах України (за виключенням м. Севастополя та АР Крим у зв’язку з їх тимчасовою окупацією).

В Європейському Союзі уже давно прийнятий стандарт EN 301 893, який дозволяє за рахунок технічних рішень забезпечити електромагнітну сумісність з метеорологічними радіолокаторами. Постановою кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 295 обмежена застосування іншої радіотехнології «радіорелейний зв'язок» у діапазоні частот 5670-5725 МГц.

Таким чином, тільки добра воля та бажання держави дасть змогу отримувати додатковий прибуток від легалізації діяльності операторів.

У зв’язку з цим, звертаємося до Вас, у тому числі з метою балансу бюджету України на 2016 рік, ініціювати внесення наступних доповнень до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815:

Радіо-технологія

Радіо-служба

Вид радіозв'язку

Базові стан-дарти

Основні загальні стандарти

Положення РР МСЕ, резолюції ВКР, рекомендації МСЕ, СЕПТ, рішення ЄКК та міжнародні угоди

Смуга радіо-частот

Особливості застосування радіотех-нологій

Строк припи-нення викорис-тання радіотех-нології

24. Широко-смуговий радіо-доступ

рухома

радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації

IEEE 802.16

IEEE 802.11a

IEEE 802.11n

IEEE 802.11ac

ДСТУ 7115

EN 301 893

EN 302 567

ECC/DEC (04)08

ERC/REC 70-03

резолюція 229

(ВКР-03)

ITU-R M.1638

ITU-R SA.1632

ITU-R M.1450-5

5670-5725 МГц

Л02, Д01 або Л02,Б01

 

            Ці зміни у постанові Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 дозволять отримати уже протягом 2016 року додаткові надходження до Держбюджету у вигляді збільшення надходжень за сплату рентної ставки на 0,6-1 млн. грн., та 1,5 млн. розміру плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України., у сумі орієнтовно 2,5 млн. грн.

Також, виходячи з зазначеного, просимо зменшити ставку рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (позиція 12 статті 254.4 Податкового кодексу України) для діапазону частот 5250-5350 МГц з 36,10 грн. за 1 МГц до 12,90 грн. за 1 МГц.

 

З повагою,

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                       О.Федієнко