Лист № 190 від 15.10.2014 р. НКРЗІ щодо пропозицій до проекту регуляторного акту

15.10.2014
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Національної комісії,

що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

 

 

 

Вих. № 190

від «15» жовтня 2014 р.

 

Щодо пропозицій до проекту регуляторного акту

 

Шановний Олександре Миколайовичу !

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 170 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу.

Уважно розглянувши текст проекту постанови Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України» (далі – проект Постанови), оприлюднений 30 вересня 2014 р. на офіційному веб-сайті НКРЗІ, вважаємо за необхідне зауважити наступне.

І.  Проектом Постанови пропонується встановити періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання законодавства у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України з високим ступенем ризику - не частіше ніж один раз на рік.

Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не встановлює вимоги до періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо таких суб’єктів.

Відповідно до ч.2 ст.19-1 Закону України «Про телекомунікації» планові перевірки суб'єктів ринку телекомунікацій, їх відокремлених підрозділів проводяться не частіше ніж один раз на три роки відповідно до планів, що затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Доцільно зазначити, що згідно ст.10 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» суб'єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо він здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного нагляду (контролю), передбачених законом.

Таким чином, запропонована НКРЗІ періодичність здійснення державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику – не частіше ніж один раз на рік – є надмірною та суперечить вимогам чинного законодавства, а також матиме правовим наслідком не допущення посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів державного нагляду (контролю) .

 

ІІ.  Відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Кабінету Міністрів України доручається затвердити критерії розподілу суб'єктів господарювання за ступенями ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища та визначити періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Чинна нині постанова КМУ від  09.04.2008 № 315 «Про затвердження критерію оцінки ступеня ризику діяльності суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв’язку» в повній мірі відповідає меті Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», і затверджує критерії оцінки ступеня ризику для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку (п.2 Критеріїв).

За умови відсутності обґрунтованої необхідності розроблення нового регуляторного акту, НКРЗІ пропонуються встановити наступні критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності:

- види діяльності у сфері телекомунікацій, кількість регіонів, у яких суб’єкт господарювання має право на здійснення діяльності та обсяг виділеного номерного ресурсу;

- строк здійснення діяльності;

- додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України;

- результати попередніх планових перевірок.

Проведений аналіз проекту Постанови не дозволяє встановити зв'язок між запропонованими НКРЗІ критеріями та ризиками для безпеки  життя  і здоров'я    населення,    навколишнього    природного   середовища.

Критерії щодо строку здійснення діяльності; додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України не розтлумачуються та не використовуються в подальшому, порушуючи логіку проекту.

Слід також зазначити, що відповідно до приписів Закону України «Про телекомунікації» право здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій мають будь-які суб’єкти господарювання за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, тому критерій щодо «кількості регіонів у яких суб’єкт господарювання має право на здійснення діяльності» є нікчемним.

 

За останні роки ринок телекомунікацій розвивався всупереч кризовим явищам досить стабільно. На ринку не спостерігається ніяких явищ, які спонукали б НКРЗІ посилити регуляторний тиск на операторів телекомунікацій через здійснення державного нагляду (контролю) за надуманими критеріями та із зменшеною періодичністю.

 

На підставі викладених у цьому листі зауважень, з метою попередження ймовірних негативних наслідків від реалізації запропонованих новацій, пропонуємо не вносити розроблений проект Постанови до КМУ і залишити чинну постанову КМУ від  09.04.2008 № 315 «Про затвердження критерію оцінки ступеня ризику діяльності суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв’язку» без змін.

      

З повагою,

 

Заступник Голови Правління

Інтернет Асоціації України                                                          С. Одинець