Лист № 181/1-5 від 01.11.2017 щодо вирішення питання стосовно порушень чинного законодавства з боку ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

01.11.2017
Вихідні реквізити: 
Вих. № 181/1-5 від 01.11.2017
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

 

Директору Державної інспекції енергетичного нагляду України –

Головному державному інспектору України з енергетичного нагляду

Шургай О.В.

 

Міністру енергетики та вугільної промисловості України

Насалику І.С.

 

Копія: Голові Комітету Верховної Ради України

з питань інформатизації та зв’язку

Данченку О.І.

 

Копія: Голові Правління

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

Сафронову І.М.

 

Копія: Керівнику управляючої компанії

«ВС Енерджі Інтернейшнл Україна»

Лавренку М.М.

 

Вих. № 181/1-5

від 01 листопада 2017 р.

 

Щодо порушень законодавства

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об’єднує понад 190 підприємств галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступного приводу.

Відповідно до статуту, метою діяльності ІнАУ є сприяння розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет та розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій, захист інтересів учасників та сприяння створенню ефективного конкурентного середовища у їх діяльності.

Інформацією, викладеною у цьому листі, доводимо до Вашого відома та просимо сприяння, в межах повноважень та компетенції, у вирішенні питання, яке має місце внаслідок недотримання чинного законодавства з боку публічного акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго» (далі – ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»), що, в свою чергу, може призводити до порушення законних прав операторів, провайдерів телекомунікацій при використанні інфраструктури об’єктів обленерго для розміщення телекомунікаційних мереж та обладнання з метою надання телекомунікаційних послуг своїм споживачам у Херсонській області. Суть питання полягає у наступному.

1. З 04 червня 2017 року набув чинності Закон України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» (далі – Закон про доступ).

Частиною другою статті 14 Закону про доступ встановлено, що власник інфраструктури об’єкта доступу зобов’язаний, зокрема, не допускати замовлення та виконання будь-яких додаткових робіт та послуг щодо утримання таких елементів інфраструктури об’єкта доступу за рахунок замовника. А, частиною третьою статті 14 Закону про доступ встановлено заборону вимагати від замовника виконання будь-яких робіт, здійснення будівництва, реконструкції, технічного переоснащення інфраструктури об’єкта доступу як умови отримання доступу до нього.

Не дивлячись на вказане, як нам стало відомо, ПАТ «ЕК «Херсонобленерго», використовуючи своє монопольне (домінуюче) становище на ринку послуги з доступу до інфраструктури шляхом надання в користування опор повітряних ліній для сумісного підвішування телекомунікаційних мереж на території Херсонської області, що було встановлено рішенням Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.09.2016 № 49-р/к (див. http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=85578&schema=khe), і на сьогодні пропонує операторам, провайдерам телекомунікацій укладати договори про співпрацю щодо можливості використання опор для сумісного підвішування ліній зв’язку. При цьому, оператор, провайдер телекомунікацій має сплатити близько 300 грн за послугу з перенесення телекомунікаційних мереж у кріплення (траверси), які визначило обленерго. Зазначена послуга фактично не потрібна операторам, провайдерам телекомунікацій та не встановлена Законом про доступ. Проте, оператор, провайдер телекомунікацій змушений виконати такі вимоги власника об’єкта інфраструктури електроенергетики (ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»), оскільки, в противному разі, його телекомунікаційні мережі та обладнання можуть бути демонтовані, що призведе до припинення надання телекомунікаційних послуг споживачам (абонентам).

Також, частиною сьомою статті 17 Закону про доступ встановлено, що розмір плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу визначається власником інфраструктури цього об’єкта доступу згідно з методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу, затвердженою відповідним державним органом влади згідно з цим Законом, і не може перевищувати: за доступ до елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики - 0,3 відсотка мінімальної заробітної плати за одну опору - елемент будь-якої інфраструктури об’єкта доступу, у тому числі опору лінії електропередачі, на місяць.

Відтак, вимоги (чи «пропозиції») ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» щодо сплати операторами, провайдерами телекомунікацій коштів за додаткову послугу у сумі близько 300 грн. суперечать частині третій статті 17 Закону про доступ.

2. Крім цього, на офіційному веб-сайті ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» https://ksoe.com.ua/consumers/poryadok/ у рубриці «Споживачам» розміщено Порядок доступу до інфраструктури шляхом надання в користування опор повітряних ліній напругою 0,4/10 кВ (далі – Порядок доступу), який, як зазначено у п. 1.3, визначає порядок взаємодії власника із замовниками щодо доступу до інфраструктури при розміщенні на опорах ПЛ (ПЛІ, ПЛЗ) волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ). Розділом 5 Порядку доступу, зокрема, визначено, що:

- після виконання сторонами пункту 4.14 цього Порядку Власник готує договір про використання опор повітряних ліній напругою 0,4/10 кВ для сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв’язку (Додаток 6 до Порядку) (пункт 5.1 Порядку доступу);

- договір укладається терміном на один рік з можливістю його переукладання за згодою сторін на наступні роки або пролонгації за згодою сторін на наступний рік (пункт 5.2 Порядку доступу).

Проте, проаналізувавши положення Порядку доступу та умови проекту договору про використання опор повітряних ліній напругою 0,4/10 кВ для сумісного підвішування волоконно-оптичних ліній зв’язку, який є додатком 6 до Порядку доступу, виявлено їх повну невідповідність вимогам Закону про доступ.

Так, частиною першою статті 16 Закону про доступ визначено, що доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом про доступ.

Тобто, з прийняттям Закону про доступ власники (володільці) інфраструктури об’єкта доступу мають діяти в межах положень, принципів та процедур, встановлених саме цим Законом, при наданні у користування інфраструктури об’єкта доступу для забезпечення можливості надання телекомунікаційних послуг операторами, провайдерами телекомунікацій.

Отже, вважаємо, що  з боку ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» має місце повне ігнорування вимог Закону про доступ, як у встановленій процедурі доступу та використання інфраструктури об’єктів електроенергетики, так і встановленні плати за доступ до об’єкта електроенергетики.

Враховуючи наведене, просимо втрутитись в ситуацію та посприяти негайному припиненню неправомірних вимог з боку ПАТ «ЕК «Херсонобленерго», які встановлюють штучні перепони у здійсненні діяльності з надання телекомунікаційних послуг операторами, провайдерами телекомунікацій Херсонської області.

Наперед вдячні за Вашу допомогу та співпрацю.

 

З повагою,

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                                                                                      О. Федієнко