Лист № 151 від 20.09.2013 р. Держпідприємництва України щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет»

20.09.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Бродському М.Ю.

 

Вих. № 151

від 20 вересня 2013 р.

 

Щодо проекту Закону України

«Про внесення змін до деяких законодавчих

актів щодо захисту авторського права

і суміжних прав у мережі Інтернет»

  

Шановний Михайле Юрійовичу!

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Державною службою інтелектуальної власності України доопрацьовано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» (далі – проект Закону), редакція якого  21.08.2013 оприлюднена на офіційному сайті із запрошенням до участі в громадському обговорені названого законопроекту всіх зацікавлених осіб.

На даний час названий законопроект подано на погодження до Держпідприємництва.

В цілому, ІнАУ вважає необхідним прийняття законопроекту про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» через наявність проблеми захисту авторських прав, зокрема через законодавчу неврегульованість.

Однак, при детальному аналізі змісту законопроекту, вбачаються сумнівними пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» адже передбачені в них новели навряд чи сприятимуть досягненню задекларованих у Аналізі регуляторного впливу цілей проекту. Про вади законопроекту ІнАУ вже неодноразово наголошувала у своїх листах до головного розробника та Держпідприємництва, втім, зауваження та пропозиції до законопроекту не враховані, а доопрацьована редакція має чисельні недоліки та порушення чинного законодавства.

 

1.           Щодо цілей державного регулювання та аналізу механізмів, які пропонуються застосувати для розв’язання проблем

Основною проблемою законопроекту є відсутність логічного та чіткого визначення суб’єктів, на яких буде спрямована дія законопроекту. Зокрема неоднозначне визначення «сервісної служби» та осіб, відносно яких надійшла заява про порушення АП і (або) СП.

Для досягнення максимально можливих позитивних результатів запроваджуваного регулювання необхідно розмежувати контент-провайдерів і сервіс-провайдерів; в механізмі взаємодії правовласник-установа-сервіспровайдер-контентпровайдер визначити статус та можливі дії кожного учасника процесу, визначити відповідальність за протиправні, винні дії кожного з учасників взаємовідносин.

 

Законопроектом пропонується вирішення суперечок навколо порушених АП і (або) СП шляхом позасудових процедур.

При цьому, процедури доведення факту правопорушення (його відсутності) законопроектом не передбачається, достатнім буде наявність заяви про виявлення порушення АП і (або) СП у мережі Інтернет.

Слід зазначити, що при практичній реалізації проекту Закону в запропоновані редакції, він фактично закріпить механізм спекулювання «заявниками» своїми нібито  порушеними правами з метою блокування роботи веб-сайту та/або формування негативного іміджу «осіб, щодо яких є претензія», та можуть стати новим інструментом боротьби з конкурентами в мережі Інтернет, що може викликати масовий відтік  клієнтів в зарубіжні дата-центри. Доцільно зазначити, що законопроектом не передбачається ніяких санкцій до таких недобропорядних «заявників». 

До того ж, позасудове вирішення спорів не відповідає чинному законодавству України, а також є доволі упередженим методом.

 

2.           Діючі нормативні акти, з якими не узгоджуються положення проекту Закону:

1)                  Законопроектом порушуються норми Конституцією України, якими регламентована презумпція невинуватості - особа вважається невинуватою у вчиненні протиправного діяння, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено судове рішення. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні правопорушення.

2)              Законопроектом порушується презумпції авторства, передбаченої ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права» - Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору.

3)              Законопроектом порушуються прав споживачів на належну якість послуги та обслуговування, передбачені ч.1 ст.4 Закону України «Про захист прав споживачів» та  права споживача телекомунікаційних послуг на вільний доступ до таких послуг, їх своєчасне і якісне одержання (ч.1 ст.32 Закон України «Про телекомунікації»), оскільки на практиці, блокування доступу до відповідних об’єктів АП і (або) СП на веб-сайті, фізично буде означати відключення кінцевого обладнання абонента за наявності мінімальних підстав порушення АП і (або) СП в мережі Інтернет.

4)              Порушення Закону України «Про захист економічної конкуренції» - Суб'єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

5)              Закону України «Про телекомунікації» - відсутності таких видів діяльності як то  «надання послуг в мережі Інтернет», чи «послуги з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування сайту в мережі Інтернет», або «блокування доступу».

6)              ст. 361 Кримінального кодексу «втручання в роботу телекомунікаційних мереж» - оскільки термін «блокування доступу» не узгоджуються з діючою редакцією Закону України «Про телекомунікації» та дозволяє неоднозначне тлумачення і може використовуватись, в тому числі як втручання в телекомунікаційні мережі.

7)              Закону України «Про телекомунікації»  - оскільки запропоноване поняття «сервісна служба» - провайдери, оператора телекомунікацій, інший суб’єкт господарювання, який надає послуги з розміщення і (або) технічного забезпечення функціонування (адміністрування) веб-сайту, на якому розміщені об’єкти авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі послуги з реєстрації доменних імен у мережі Інтернет, не кореспондується з нормами вказаного спеціального Закону України, а тому достеменно не можливо чітко виокремити суб’єктів, які підпадають під дію законопроекту.

 

Реалізація поставлених перед законопроектом цілей щодо захисту у мережі Інтернет законних прав та інтересів осіб, яким належать права на об’єкти АП і (або) СП, а також виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, досягається  шляхом навантаження суб’єктів господарювання в сфері телекомунікацій додатковими обов’язками, а в разі їх неналежного виконання застосування до останніх адміністративних санкцій. Такий спосіб є неефективним, неадекватним та порушує баланс інтересів споживачів при отриманні  телекомунікаційних послуг та операторів, провайдерів телекомунікацій, регламентуючи виключні та законні випадки призупинення їх роботи.

 

З метою попередження ймовірних негативних наслідків від запровадження запропонованих законопроектом змін, а також з урахуванням загроз, які несуть окремі норми законопроекту через суперечливість формулювань та неузгодженість з нормами діючого законодавства України, законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням наведених у цьому листі зауважень.

З огляду на вищевикладене, просимо відмовити в погодженні проекту регуляторного акту та направити проект Закону на доопрацювання головному розробнику в порядку ст.21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

З повагою,

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                      Т. Попова