Лист № 15 від 27.01.2012 р. Голові Антимонопольного комітету України п. Цушку В.П. щодо Рішення виконавчого комітету міської ради м. Вишневе Київської області № 81/40

27.01.2012
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

 

 

 

 

Вих ІнАУ

№ 15  від 27 грудня 2012 р.

 

Голові Антимонопольного комітету України

п-ві Цушку В.П.

 

копія: Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації України

п-ві Яцуку П.П.

 

Щодо Рішення виконавчого комітету

міської ради м. Вишневого Києво-Святошинського району Київської області № 81/40

 

Шановний Василю Петровичу!

 

Оператори/провайдери телекомунікацій, що входять до складу Інтернет Асоціації України (ІнАУ) та Української Асоціації операторів зв’язку «Телас» (надалі –  «Асоціації») звертаються до Антимонопольного комітету України (надалі – «АМКУ»), як до державного органу із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, з такого приводу.

27 вересня 2011 року рішенням виконавчого комітету міської ради м. Вишневого Києво-Святошинського району Київської області № 81/40 (надалі – «Рішення») були затвердженні Правила розміщення засобів телекомунікаційних мереж в багатоквартирних будинках м. Вишневого.

Оператори/провайдери, що входять до складу Асоціацій, не погоджуються з даним Рішенням  та вважають його незаконним з огляду на наступне.

 

Щодо незаконності Рішення

У своєму Рішенні виконавчий комітет міської ради м. Вишневого Києво-Святошинського району Київської області (надалі – «Виконавчий комітет»), як на законну підставу його прийняття, посилається на  статтю 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (надалі – «Закон»). Однак, норма даної статті не містить повноважень органів місцевого самоврядування щодо встановлення та регулювання плати за розміщення телекомунікаційних мереж у багатоквартирних будинках.

Натомість, пунктом 12 статті 30 Закону передбачено, що до переліку відання виконавчих органів міських рад належить: «залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку».

            Крім цього, частиною 6 статті 27 Закону України «Про телекомунікації» передбачено: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані створювати сприятливі умови для функціонування розвитку телекомунікаційних мереж загального користування та повноцінного надання телекомунікаційних послуг».

            Однак, Виконавчий комітет, приймаючи відповідне Рішення, не врахував вимог даних норм і навпаки, створив додаткові перепони у наданні і отриманні телекомунікаційних послуг як споживачам, так і операторам/провайдерам телекомунікацій, що їх надають.

Також слід зазначити, що при прийнятті Рішення були порушені вимоги частини четвертої статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», згідно з якими органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках.

 

            Щодо необгрутнованості плати за розміщення телекомунікаційних мереж

       У своєму Рішенні Виконавчий комітет не навів жодної законної підстави і механізму формування плати за розміщення телекомунікаційних мереж. Не зрозуміло з яких міркувань виникли наведені у додатку № 3 до Рішення відповідні цифри та їх градація в залежності від кількості поверхів будинку.

Також слід зазначити, що дані тарифи встановлені за кожен під’їзд незалежно від того, чи користуються жителі квартири відповідними послугами, чи ні. Такий підхід призводить до необґрунтованого завищення витрат суб’єктів господарювання на послугу розміщення телекомунікаційних мереж у житлових будівлях комунальної власності, сприяє монополізації ринку за рахунок надання необґрунтованих переваг тим суб’єктам господарювання, які мають більшу кількість споживачів, та створює штучні перешкоди для виходу на ринок нових суб’єктів господарювання. 

            Така самодіяльність Виконавчого комітету міської ради м. Вишневого Києво-Святошинського району Київської області, в першу чергу, суттєво обмежить можливість споживачів обирати ті телекомунікаційні послуги, які їм потрібні. Прийнята Виконавчим комітетом цінова політика зумовить необхідність зменшення кількості суб’єктів господарювання, які надають телекомунікаційні послуги, та збільшення вартості телекомунікаційних послуг у м. Вишневому, у зв’язку з чим збільшиться фінансове навантаження на кінцевого споживача.

            Враховуючи вищенаведене, просимо Вас поставити питання про скасування Рішення виконавчого комітету міської ради м. Вишневого Києво-Святошинського району Київської області № 81/40 та перегляд його на базі принципів створення конкурентного середовища, сприятливого інвестиційного клімату, усунення можливої корупції, протекціонізму та дискримінації суб’єктів господарювання.

           

Додаток:

 

-         Рішення Виконавчого комітету міської ради м. Вишневого Києво-Святошинського району Київської області від 27 вересня 2011 року № 81/40 з додатками на 8 арк.

 

 

З повагою

 

Голова Правління ІнАУ                                          Голова Ради Асоціації «Телас»

 

                               Т.Попова                                                           Л.М. Ошеров

                        МП                                                                            МП