Лист № 140 від 22.08.2013 р. УДЦР щодо обмеження кількості ліцензій на користування радіочастотним ресурсом

22.08.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Українського державного

центру радіочастот

Слободянюку П.В.Вих. № 140
від «22» серпня 2013 р.

 

Шановний Павле Васильовичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 140 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, значна частина яких надає телекомунікаційні послуги на базі технологій широкосмугового радіодоступу, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

1.             Відповідно до Статуту Міжнародного союзу електрозв'язку, ратифікованого Законом України № 116/94-ВР від 15.07.1994, і який є частиною національного законодавства України, під час використання смуг частот для радіозв'язку Члени Союзу повинні враховувати те, що радіочастоти і орбіта геостаціонарних супутників є обмеженими природними ресурсами, які належить використовувати раціонально, ефективно і економно відповідно до положень Регламенту радіозв'язку, щоб забезпечити справедливий доступ до цієї орбіти і до цих частот різним країнам чи групам країн з урахуванням особливих потреб країн, що розвиваються, і географічного положення деяких країн (196 2).

Статтею 16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» визначено, що повноваження Українського державного центру радіочастот (далі –УДЦР) поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування.

Відповідно до законодавства УДЦР також здійснює проведення радіочастотного моніторингу стосовно ефективності використання розподілених смуг радіочастот і підготовку пропозицій щодо внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України та Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України.

Пунктом 24 Плану використання радіочастотного ресурсу України, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, зі змінами, (далі - План) смуга радіочастот 2400-2483,5 МГц виділена для радіотехнології «Широкосмуговий радіодоступ», а її використання передбачено кількома користувачами за умови забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів. Кількість ліцензій та строк використання загальної смуги радіочастот на визначених у Плані умовах ним не обмежені.

В той же час, через перенасичення використання радіочастотного ресурсу України системами передавання даних із використанням шумоподібних сигналів для зовнішньоофісного застосування (outdoor) у смузі 2400 – 2483,5 МГц у великих містах України існує проблема якості надання телекомунікаційних послуг споживачам.

На підставі зазначеного, просимо надати роз’яснення щодо наявності технічних підстав для прийняття рішення про обмеження кількості ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України у смузі радіочастот 2400 – 2483,5 МГц з метою можливості регулювання якості надання відповідних телекомунікаційних послуг.

 

2.             Крім того, відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» до загальних користувачів радіочастотного ресурсу України належать технологічні користувачі і радіоаматори - юридичні чи фізичні особи, які користуються радіочастотним ресурсом України без надання телекомунікаційних послуг.

Відповідно до приписів статті 30 названого Закону, підставою користування радіочастотним ресурсом України технологічними користувачами та радіоаматорами є дозвіл на експлуатацію (без необхідності отримання ліцензії).

Частиною 6 статті 16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» визначено, що УДЦР за дорученням голови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, бере участь у здійсненні державного нагляду за дотриманням законодавства про радіочастотний ресурс України.

З метою виключення можливості недобросовісної конкуренції у сфері надання телекомунікаційних послуг технологічними користувачами і радіоаматорами, просимо повідомити про наявні дієві механізми державного регулювання та контролю цільового використання радіочастотного ресурсу України технологічними користувачами та радіоаматорами, а також про заходи, які здійснюються УДЦР з метою унеможливлення надання телекомунікаційних послуг названими користувачами.

 

З повагою,

 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                       Т. Попова