Лист № 108 від 03.07.2013 р. Держпідприємництва України щодо проекту рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій"

03.07.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Бродському М.Ю.

 

 

 

 

 

 

Вих. 108
від «03» липня 2013 р.

 

Щодо проекту рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)»

 

 Шановний Михайле Юрійовичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 140 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) № 135 від 07.03.2013 р., було схвалено проект Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет) (далі – проект Правила).

В ході громадських обговорень названого проекту нормативно-правового акта ІнАУ неодноразово наголошувала на необхідності доопрацювання окремих положень акта, зокрема, листами від 22.02.2013 № 39, від 20.03.2013 № 53 та спільним листом ІнАУ та УСПП від 04.04.2013 № 59.

Втім, зауваження та пропозиції до проекту, які з точки зору ІнАУ є принциповими, головним розробником не враховані в повному обсязі.

Так, НКРЗІ всупереч принципу прозорості та врахування громадської думки в односторонньому порядку доопрацьовано та викладено в новій редакції п.1.7.1. проекту Правил:

«1.7.1. підключення кінцевого обладнання до мережі оператора, в тому числі розміщеного на майданчику оператора, провайдера (зокрема: маршрутизаторів,  веб-серверів, поштових серверів, FTP-серверів, ідентифікаційних та термінальних серверів, мастер-серверів, серверів новин, серверів, призначених для розробки та контролю, реєстраційних серверів, розрахункових серверів, серверів віддаленого доступу)  та призначеного для  розміщення і поширення через мережу Інтернет даних (інформації) споживача».

Зазначимо, відповідно до ч.1 ст. 44 Закону України «Про телекомунікації» Правила здійснення діяльності у сфері телекомунікацій є нормативно-правовим актом, що містить перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних вимог, обов’язкових для виконання при здійсненні певного виду діяльності у сфері телекомунікацій, що не підлягають ліцензуванню.

Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295 (Головним розробником яких також є НКРЗІ), надано визначення «послуги з доступу до Інтернету» як забезпечення можливості з'єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом.

Акцентуємо увагу, що відповідно до ст.5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не допускається прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються з діючими регуляторними актами.

Для правильного застосування норм і виключення різнотлумачень кожне нормативне положення має бути чітко викладене і сформульоване таким чином, щоб не виникало сумніву стосовно сфери його дії.

Крім того, розвиток технологій в сфері телекомунікацій є динамічним процесом, тому, не доцільно конкретизувати в нормативно-правовому акті окремі технічні засоби та/або обладнання.

Вважаємо за необхідне в тексті проекту Правил вжити формулювання наведені у Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг та п.1.7 проекту Правил викласти в наступній редакції:

«1.7. До послуг з доступу до Інтернет (далі – Послуги) відносяться:

1.7.1. забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом;

1.7.2. доступ до Інтернет незалежно від технологій».

 

Щодо розмежування обладнання та інформації, що розміщена на цьому обладнанні, проблемних питань авторських прав, відповідальності постачальників послуг Інтернет за зміст інформації, що поширюється мережею Інтернет тощо, на які посилається розробник проекту Правил, вважаємо впровадження таких законодавчих новацій в сфері авторського права та суміжних прав, в тому числі стосовно інтернет-контенту, повинно здійснюватись на відповідному рівні державного регулювання у формі закону, а не рішенням НКРЗІ.

 

На підставі вищевикладеного, просимо Вас не надавати погодження на даний проект регуляторного акта в запропонованій НКРЗІ редакції та сприяти приведення п. 1.7 проекту Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет) у відповідність до вимог Закону України «Про телекомунікації» та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012№ 295.

 

Висловлюємо свою повагу та сподіваємось на плідну співпрацю.

 

 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                   Т. Попова