Лист № 103 від 20.06.2013 р. Федерації роботодавців України щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до будинків, споруд для будівництва, реконструкції"

20.06.2013
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Федерація  роботодавців України

Фірташу Д.В.

 

Вих. ­­­103

від «20» червня 2013 р.

 

Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до будинків, споруд для будівництва, реконструкції та експлуатації будинкових розподільних мереж»

 

Шановний Дмитре Васильовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об'єднує понад 140 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

21 березня 2013 року Президентом України Януковичем В.В. було надано доручення державним органам влади визначити правила доступу операторів та провайдерів телекомунікацій до житлового фонду всіх форм власності для організації та проведення відповідних будівельних, монтажних робіт для забезпечення доступу споживачів до мережі Інтернет та отримання інших телекомунікаційних послуг.

На виконання відповідного доручення Президента України Національною комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), було розроблено проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до будинків, споруд для будівництва, реконструкції та експлуатації будинкових розподільних мереж» (далі – Правила).

Зазначимо, що ІнАУ, як представник вагомої частини ринку телекомунікацій, приймала активну участь у формуванні Правил шляхом надання письмових пропозицій/зауважень до них, а також безпосередньо участі представників ІнАУ на громадських обговореннях проекту.

За результатами проведеної величезної роботи зі сторони НКРЗІ та представників ринку телекомунікацій, кінцева редакція Правил забезпечує необхідний баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; встановлює адекватний правовий механізму щодо порядку будівництва, реконструкції та експлуатації БРМ на об’єктах, що належать суб’єктам різних форм власності; створює сприятливі умови для реалізації основних напрямків концепції розвитку телекомунікацій в Україні.

ІнАУ виступає з підтримкою проекту Правил  у редакції,  що раніше  була погоджена з учасниками ринку та розміщена на офіційному сайті НКРЗІ, та вважає необхідним запровадженням запропонованого Правилами  механізму державного регулювання.

 

На підставі зазначеного, при надходженні відповідного проекту Правил на розгляд та затвердження до Кабінету Міністрів України, просимо вашої підтримки та сприянні з боку Федерації роботодавців України у затверджені проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до будинків, споруд для будівництва, реконструкції та експлуатації будинкових розподільних мереж»

 

З повагою,

 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                        Т. Попова