Лист № 102 від 19.06.2014 р. Голові Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо документів дозвільного характеру на будівництво та модернізацію телекомунікаційних мереж

19.06.2014
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Голові  Державної  архітектурно-будівельної інспекції України

МАРТИНЮКУ  М.П. 

 

Вих. № 102

від «19» червня 2014 р.

 

 

 

Щодо документів дозвільного характеру на будівництво та модернізацію телекомунікаційних мереж

 

 

Шановний Максиме Петровичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Стрімкий розвиток технологій, а також зростання споживчого попиту на телекомунікаційні послуги, необхідність забезпечення безперешкодного доступу споживача до таких послуг вимагає адекватного державного регулювання питань доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду для проведення відповідних робіт з розташування, модернізації та експлуатації телекомунікаційних мереж .

Особливості розташування інфраструктури телекомунікаційних мереж передбачає використання об’єктів міської інфраструктури, яка в національному законодавстві чітко не регламентована, що значно стримує розвиток телекомунікацій, створює конфліктні ситуації між операторами, провайдерами телекомунікацій та власниками житлового фонду, органами місцевого самоврядування. Зокрема, через складний доступ до житлового фонду, для проведення робіт з розташування, модернізації та експлуатації телекомунікаційних мереж; несправедливе ціноутворення; відсутність чіткого механізму легалізації вже збудованих і майбутніх телекомунікаційних мереж; відсутність єдиних вимог до документів, які підтверджують законність будівництва та розміщення, правовстановлюючих документів на мережі.

Намагання локального вирішення проблемних питань шляхом прийняття відповідних рішень органами місцевого самоврядування призводить до конфлікту інтересів, зростання переліку регуляторних актів. Зазвичай, умови та порядок доступу оператора, провайдера телекомунікацій до міської інфраструктури в різних регіонах має відмінності, як розміром плати так і переліком документів дозвільного характеру, хоча природа таких взаємовідносин має тотожні риси і не містить регіональних особливостей.

З метою створення сприятливих умов для подальшого функціонування та розвитку телекомунікаційної галузі в Україні, забезпечення належного утримання міської інфраструктури звертаємося до Вас з проханням визначити вичерпний перелік документів дозвільного характеру, що підтверджують законність та відповідність будівництва та модернізації телекомунікаційних мереж, закріплюють за суб’єктом господарювання право власності на телекомунікаційну мережу.

Така ініціатива дозволить збалансувати економічний та соціальний розвиток країни, сприяти задоволенню потреб населення в телекомунікаційних послугах та стане незаперечним фактом підтримки оновленою владою підприємництва України.

 

З повагою,

 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                      Т. Попова