Лист № 101 від 19.06.2014 р. Віце-прем'єр-міністру України – Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду

19.06.2014
Відправник: 
ІнАУ, Інтернет Асоціація України

Віце-прем'єр-міністру України – Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

ГРОЙСМАНУ  В.Б.

 

 

 

Вих. № 101

від «19» червня 2014 р.

 

Щодо доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду з метою надання телекомунікаційних послуг

 

 

Шановний Володимире Борисовичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Стрімкий розвиток технологій, а також зростання споживчого попиту на телекомунікаційні послуги, необхідність забезпечення безперешкодного доступу споживача до таких послуг вимагає адекватного державного регулювання питань доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду для проведення відповідних робіт з розташування, модернізації та експлуатації телекомунікаційних мереж .

Особливості розташування інфраструктури телекомунікаційних мереж передбачає використання об’єктів міської інфраструктури, яка в національному законодавстві чітко не регламентована, що значно стримує розвиток телекомунікацій, створює конфліктні ситуації між операторами, провайдерами телекомунікацій та власниками житлового фонду, органами місцевого самоврядування. Зокрема, через складний доступ до житлового фонду для проведення робіт з розташування, модернізації та експлуатації телекомунікаційних мереж; несправедливе ціноутворення; відсутність чіткого механізму легалізації вже збудованих і майбутніх телекомунікаційних мереж; відсутність єдиних вимог до документів, які підтверджують законність будівництва та розміщення, правовстановлюючих документів на мережі.

Вважаємо, що відповідні роботи по будівництву та модернізації телекомунікаційних мереж повинні здійснюватись за єдиними галузевими (відомчими) будівельними нормами, які встановлює відповідний центральний орган виконавчої влади, адекватним розміром плати та вичерпним переліком документів дозвільного характеру.

Намагання локального вирішення проблемних питань шляхом прийняття відповідних рішень органами місцевого самоврядування призводить до конфлікту інтересів, зростання переліку регуляторних актів. Зазвичай, умови та порядок доступу оператора, провайдера телекомунікацій до міської інфраструктури в різних регіонах має відмінності, як розміром плати так і переліком документів дозвільного характеру, хоча природа таких взаємовідносин має тотожні риси і не містить регіональних особливостей.

Так, лише в місті Києві рішенням Київської міської ради від 14.07.2011 № 378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв’язку та інформаційних технологій» легалізовано посередника в особі комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» (далі – КЖСЕ),

Розроблений КЖСЕ та погоджений Управлінням цінової політики КМДА тариф на розміщення телекомунікаційних мереж у житлових і нежитлових будівлях комунальної власності становить 0,60 грн. на 1 квартиру, втім не має жодних економічних обґрунтувань.

Згідно рекомендацій Антимонопольного комітету України від 26.10.2011р. №20-рк на Рішення Київської міської ради від 14.07.2011 р. № 378/5765, ціна  доступу з розрахунку
1 квартира не може бути більшою за 0,125 грн та за умови її економічного обґрунтування.

Антимонопольним комітетом України також винесено рекомендації про необхідність запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, які до цього часу Міською владою не виконано.

З метою створення сприятливих умов для подальшого функціонування та розвитку телекомунікаційної галузі в Україні, забезпечення належного утримання міської інфраструктури, звертаємося до Вас, шановний Володимире Борисовичу, з проханням:

1.    надати рекомендації щодо загальних правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового та нежитлового фондів з метою надання телекомунікаційних послуг, порядку використання об’єктів житлово-комунальної сфери для потреб інфраструктури телекомунікаційних мереж;

2.    надати розрахунок собівартості розміру плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж та оренди за користування кабельними каналами на мостах та мостових переходах, у тунелях метрополітену, колекторах, жилих та нежилих будинках;

3.    повідомити, чи планується розроблення єдиних галузевих (відомчих) будівельних норм по будівництву та модернізації телекомунікаційних мереж;

4.    визначити вичерпний перелік документів дозвільного характеру, що підтверджують законність та відповідність будівництва та модернізації телекомунікаційних мереж.

Така ініціатива дозволить збалансувати економічний та соціальний розвиток країни, сприяти задоволенню потреб населення в телекомунікаційних послугах та стане незаперечним фактом підтримки оновленою владою підприємництва України.

 

З повагою,

 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                      Т. Попова