Чергові Загальні Збори (24 З’їзд) ІнАУ

07.04.2017

Чергові Загальні Збори (24 З’їзд) ІнАУ відбудуться 7 квітня 2017 року.

Місце проведення 24 З’їзду ІнАУ – м. Київ, пр. Перемоги, 84, Банкет-Холл Nivki Hall (Біла зала) - карта тут.

Реєстрація починається з 9:00. Початок роботи 24 З’їзду ІнАУ – 10:30

Порядок денний 24 З’їзду ІнАУ:

1. Розгляд заяв на вступ до ІнАУ.

2. Звіт Голови Правління ІнАУ про діяльність Асоціації в 2016 році.

3. Доповіді голів Комітетів ІнАУ про роботу комітетів в 2016 році.

4. Звіт Виконавчого директора ІнАУ по виконанню бюджету ІнАУ за 2016 рік.

5. Доповідь Голови Бюджетного комітету про проект бюджету ІнАУ на 2017 рік.

6. Звіт по виконанню бюджету ДП «УкрМОТ» та про результати аудиторської перевірки ДП "УкрМОТ" за 2016 рік.

7. Щодо прийняття Статуту ІнАУ у новій редакції та Положення про Ревізійну комісію.

8. Основні напрямки діяльності ІнАУ на 2017 рік.

9. Вибори членів Правління ІнАУ на 2017 рік.

 

Відповідно до п. 7.14 Статуту Член Асоціації має право внести пропозиції щодо зміни чи доповнення порядку денного Загальних Зборів (З'їзду) не менше, ніж за 10 (десять) календарних днів до З’їзду у випадку чергових Загальних Зборів (З'їзду). Рішення про включення питання до порядку денного у випадку чергових Загальних Зборів (З'їзду) приймає Правління ІнАУ. Пропозиція внесена більш, ніж 20% Дійсних Членів повинна бути включена до порядку денного обов’язково, в тому числі безпосередньо на Загальних Зборах (З'їзді) (п. 7.15.Статуту).

Відповідно до п.7.21.1 Статуту ІнАУ Дійсний Член Асоціації, має право подати до ініціатора скликання Загальних Зборів (у даному випадку – до Правління ІНАУ) пропозицію щодо кандидатури на посаду Члена Правління Асоціації у строк не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до проведення чергових Загальних Зборів (З'їзду). За окремим рішенням Загальних Зборів (З'їзду) кандидатура в Члени Правління може бути внесена безпосередньо на Загальних Зборах (З'їзді).

Зразок Довіреності на здійснення представницьких повноважень члена Інтернет Асоціації України – див. тут, додаток 1, посилання внизу сторінки.